Zavarovanje za študente, nevarnosti na vsakem koraku

Zavarovanje za študente je nezgodno zavarovanje , ki je namenjeno osebam, katere izpolnjujejo določene pogoje. Predvsem se pogoji , ki so obvezni, da zavarovanje za študente lahko sklenemo, nanašajo na starost, status in druge podobne pogoje.

V največ primerih zavarovanje za študente, osebe, ki sklenejo zavarovanje zavaruje za primer invalidnosti, izgube življenja, ter dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici. Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici je dan preživet v bolnišnici zaradi nezgode. Osebi, ki sklene zavarovanje za študente se izplača zavarovalna vsota v primeru težjih bolezni, nadomestilo za stroške težjih operacij v tujini, nadomestila za razne zlome, opekline in podobne poškodbe.

Zavarovanje za študente je namenjeno osebam, ki se izobražujejo in spadajo v starostni okvir zavarovanja. Pomembnost, ki ga zavarovanje za študente ima je zavarovanje pred nevarnostmi, s katerimi se soočajo vsak dan. Ker je dnevni urnik študentov pester, raznolik in naporen je v njem veliko aktivnosti. Temu primerno nanje prežijo nevarnosti na vsakem koraku, čeprav se jih praktično ne zavedamo. Nevarnosti na vsakem koraku se ne zavedamo vse do trenutka, ko se pojavi nesreča. Takrat izvemo, da so že poslopja kjer poteka izobraževanje, prehranjevanje, učenje in bivanje študentov polna potencialnih nevarnosti. Pomislimo samo koliko stopnic študentje dnevno prehodijo, koliko različnih podlag pod nogami prepešačijo, s kakšnimi predmeti v okolici kjer hodijo, se nahajajo ali gibajo se srečujejo. Pri tem ni nujno, da so nevarnosti in nevarni dogodki potencirani z njihovo zmanjšano previdnostjo, razposajenostjo ali nepoučenostjo o nevarnostih. Zavedati se je treba, da so za potencialne nevarnosti študentov lahko krivi vsi soudeleženci. Zavarovanje za študente je koristno že ko pomislimo na mokra tla, katera je čistilka ravnokar očistila ali jih je hišnik zmočil zaradi narave popravila ali vzdrževanja šolske stavbe v kateri poteka prehrane, stavbe v kateri poteka bivanje ali katere koli druge stavbe v kateri se študent lahko nahaja.

http://www.vzajemna.si/

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>