Ugriz klopa je mogoč povsod

Ugriz klopa je najbolj verjeten na območju, kjer so vlažni gozdovi ter območja z ustrezno vlago.

Pomembno pa je vedet, da se ugriz klopa lahko zgodi tudi izven teh območji. Najpomembnejše za zajedavca je, da pride do hranjenja s krvjo, ko se nahrani pa potrebuje zgolj ustrezno mesto z dovolj zaščite, ki bo omogočil nadaljnji razvoj. Vsaka razvojna faza potrebuje hranjenje, v nasprotnem primeru je ogroženo življenje zajedavca. Za zaščito je dobro zavedanje nevarnosti na praktično vsakem koraku. Vlago, ustrezno temperaturo in dovolj vegetacije, kjer se lahko zgodi ugriz klopa imamo tudi v drugih okoljih. Zato misliti, da smo izven gozdov in drugih podobnih okolji varni, velja kot račun brez krčmarja. Ker zajedavec išče žrtev, to pomeni človeka ali žival. Človek se veliko giba, v naši bližini so tudi razne domače živali, našteti pa veljajo kot najboljše kandidate za ugriz klopa. Ker se ljudje veliko gibamo, to pomeni, da smo v potencialni nevarnosti, če smo v družbi človeka, ki pride z območja na katerem ima zajedavec najbolj ugoden življenjski prostor. Isto velja za domače živali. V nekaterih primerih se prosto gibajo, kar pomeni tudi območja, kjer je možen ugriz klopa. Poleg tega domače živali velikokrat vozimo na območja, kjer izvajamo profesionalne ali prostočasne aktivnosti. V teh območjih smo neposredno ogroženi. Prenos je torej zelo možen v našem domačem okolju, bodisi, da je zajedavec v njem prisoten ali jih prinesemo iz drugih okoljih. Ko se znajde na teh mestih bo najprej poskrbel mesto za ugriz klopa. Ker obstaja večja nevarnost, kot si predstavljamo, je potrebno razmišljati o učinkoviti zaščit. Najbolj miren spanec nam bo prineslo cepljenje. Poteka v treh fazah, ki trajajo skupaj od pol leta do leto dni. Sledi najprej ponovno cepljenje čez tri leta, ter naslednje v enkratnem odmerku čez pet let.

Ugriz klopa preprečuje učinkovita skrb za preventivo.

http://www.sos-klop.si/

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>