Zdrava prehrana, mit ali resnica

Zdrava prehrana naj bi bilaživljenjska resnica , velikokrat je žal le mit.

Življenjska resnica je zdrava prehrana v teoriji. Človek naj bi jedel zdravo in zdravo živel. Na žalost se pomena, ki ga ima zdrava prehrana niti ne zavedamo dobro. Pojem zdrava prehrana je velikokrat pomešan s pojmom tradicionalna prehrana . Pojma zdrava prehrana in tradicionalna prehrana sta si načeloma lahko tudi blizu, vendar v praski prepogosto preveč narazen. Problem, ki je vzrok, da se zdrava prehrana meša s tradicionalno je prepričanje, da je s tradicijo vse v najlepšem redu. Vendar to največ ljudi govori takrat, ko je z njim vse v najlepšem redu. Pozabljajo pa na dejstvo, da so tako govorili že njihovi predhodniki ali starejše generacije, ter so čez čas bili soočeni s težavami. Težave, ki nastanejo so lahko različne. Največkrat se začnejo postopoma, v blažjih oblikah, tako jih človek jemlje kot nekaj samoumevnega. Ker ne povzročajo posebno velikih težav, se z njim ne sooči in vzrokov za nastanek težav ne odpravlja. Veliko lažje bi bilo, če bi svoje zdravje bolj redno spremljali in ustrezno ukrepali. Takrat je možnosti za ukrepanje več, na izbiro imamo več možnosti, dobre rezultate se lahko dosega že z manjšimi napori. Tako je lahko vsem jasno, da se nekaj kilogramov odvečne teže lažje zmanjša na optimalno raven, kot se na optimalno raven zmanjša deset ali več kilogramov. V veliko primerih je za nekaj kilogramov dovolj krajši post z odrekanjem enega odvečnega obroka ali pa spreminjanjem nezdravih navad. Nekaj drugega pa je, ko moramo zaradi bistveno večjega odstopanja telesne teže od optimalne vrednosti bolj drastično posegati v prehrano. Problem nastane že z časovno daljšim in intenzivnim poseganjem, kar lahko povzroči tudi določene stranske učinke. Posebno, če se ne zavedamo pomena postopnega zmanjšanja telesne teže.

Zdrava prehrana je danes lahko motivacija za nov, zdrav začetek boljšega življenja.

http://enemon.si/zdravo-zivljenje/10-korakov-do-zdrave-prehrane/