Kako poteka delo detektiva v Ameriki

Detektive boste običajno našli v detektivskih agencijah po svetu. Detektivska agencija je ustanova v kateri običajno delajo detektivi. Seveda pa so lahko le-ti zaposleni lahko tudi, kot posamezniki. Pred kratkim sem bral odličen članek na eni izmed angleških spletnih strani, ki je govoril o detektivu na oddelku za umore v Los Angelesu. Njegov delavnik se začne ob 9. uri zjutraj, trajal pa naj bi do 17. ure popoldan, čeprav se ta velikokrat podaljša zaradi okoliščin. V službi se dobijo že malce prej, da z ekipo predelajo vse tekoče primer in tiste, ki so se zgodili čez noč, ko niso bili v službi.

Glede na to, da je bil opisani detektiv eden izmed glavnih, svoje delo tudi delektira različnim ekipam. Nato pa sledi šok, oz. tam nekaj povsem običajnega… Zgodi se umor. Ko je nekdo umorjen, se detektiv in njegova ekipa odpravijo na kraj zločina. Tam opravljajo vse od ogleda kraja zločina, intervjuvajo priče. Po njegovih besedah je vsak dan v njegovi službi dober. Veseli ga predvsem to, ko opazuje detektive pod njim, kako po delčkih sestavljanke sčasoma sestavijo celoto in rešijo primer.

Dopadel se mi je predvsem tudi pregovor »da so detektivi povezava med živimi in mrtvimi na tem svetu, in da govorijo namesto mrtvih«.

Omenjena oseba je bila na detektivskem oddelku zaposlena od leta 1993, največja sprememba, ki pa se mu je zgodila med delom pa je ta, da je tehnologija neznansko napredovala. Že s samim raziskovanjem človeške DNK lahko razrešijo marsikateri primer, kar v preteklosti ni bilo mogoče. Kaj več pa v katerem drugem članku.

Linkedin, izvirnost šteje

Linkedin je možna konkurenčna prednost .

Vsak človek ima želje in pričakovanja, na kadrovskem področju se njimi uresničuje karierna prihodnost . Za vsako načrtovanje kariere je pomembno, da je ambiciozno. Linkedin uporabniku omogoča, da stoji na realnih tleh, v prihodnost pa zre optimistično. Realna tla pomenijo osnovo, določajo jih izobrazba, izkušnje ter vse druge sposobnosti za opravljanje razpisanega delovnega mesta. Optimistično gledanje v prihodnost pa je korak dlje, lahko bi rekli konkurenčna prednost. Prvi korak je komunikacija , ki jo omogoča Linkedin na osnovi izmenjanih informacij o prostem delovnem mestu ali drugih signalih iz okolice. Realna tla pomeni sporočiti delodajalcu na osnoven način, optimistično, pa na način, ki bo izstopal iz množice. Delodajalcu v trenutnih razmerah zagotovo ne bo poslana zgolj naša Linkedin informacija, s katero se uresničuje naše načrtovanje kariere, ampak mnoge druge. Zato velja vsaj razmisliti o optimistični različici. V bistvu moramo razmišljati o tem, kako bi zapis izstopal iz množice. Nič ni narobe, če je Linkedin osnutek zapisan v preprosti različici. To je zelo izvirna različica, ki jo napišemo tako, da zahteve delodajalca opremimo z našimi podatki. Pri tem ni priporočljivo iskati kakršno koli pomoč, ampak napisati dejansko tisto, kar nam pade na pamet. Sledi Linkedin osnutek, ki upošteva standardne zahteve. Na točno določenih mestih imamo svoje podatke, podatke delodajalca ter vse druge elemente. Drugo različico nato v preoblikujmo v tretjo. In sicer tako, da ohranimo vse osnovne in zahtevane elemente, dodamo pa ji našo izvirnost iz prve verzije. To je tiste, v kateri smo zapisali tisto, kar nam najprej pade na pamet oz. je primerno za načrtovanje kariere. Pri oblikovanju tretje različice dodatno razmišljamo kaj želi delodajalec. Postavimo se v njegovo vlogo, vprašajmo kaj bi sami želeli slišati od kandidata v vlogi podjetnika oz. delodajalca.

Linkedin je največkrat domena ambicioznih uporabnikov, katerim se brez dvoma velja pridružiti.

Linkedin, izkoristimo prednosti

Linkedin omogoča, da izkoristimo prednosti sebi v prid.

Izkoristiti osebne prednosti sebi v prid je mogoče na številne načine. Že Linkedin daje veliko priložnosti za uspeh. Oblikovati Linkedin pomeni tlakovati lastno prihodnost. Sestavni elementi, ki oblikujejo Linkedin so tako standardni, kot osebnostni. Standardni elementi, ki sestavljajo Linkedin so v osnovi enaki v vseh primerih. Brez njih oseba ne more mora računati, da bo Linkedin zanjo uspeh. Standardni elementi imajo namen, da se zainteresirani z njimi soočijo ter ugotovijo prisotnost skupnih interesov. Individualni elementi pa so tisti, ki dodatno poudarijo osebne lastnosti ter toliko večjo prisotnost skupnih interesov. Pri oblikovanju je zelo pomembno, da imamo svoj slog. Ta nas lahko v veliki meri naredi drugačne od ostalih kandidatov, ter naredi bolj primerne. Razlikovati se je dobro predvsem po primernosti. To ne pomeni, da zgolj zagotavljamo vse zahtevano, ampak omogočimo sami sebi, da bomo bolj zanimivi. S tem praktično sami usmerjamo delodajalca, da prisluhne našim idejam, zamislim, osebnim pogledom na ponudbo. V primeru, da gre za dobro informacijo ponudniku imamo zagotovljeno vsaj mesto v naslednjem krogu. To pa je že korak bliže cilju. Ponudnik bo v dobri informaciji videl prihodnost zase in svoje poslovne cilje. Naše informacije morajo seveda imeti ustrezne temelje in osnovo. Temelje dajejo naše izkušnje s področja. Te so sestavljene iz izkušenj preteklosti, kot tudi naše soočenje z aktualnimi novostmi področja. Izkušnje so dragocena lastnost, toliko bolje pa je, če imamo poleg aktualnost. Imeti aktualnost pomeni, da smo seznanjeni z vsem, kar je novo. Na podlagi izkušenj in aktualnosti pa smo sposobni videti v prihodnost preko trenda. Delodajalcu lahko takšen trend ustreza. Velikokrat v takšnih drobnih podrobnosti dobi informacijo, ki je zanj nova in kvalitetna. Gre za predvsem za drugačen pogled na praktično isto stvar oziroma zadevo.

Linkedin omogoča soočenje povpraševanja in ponudbe, ter ugotavljanju prisotnosti skupnih ciljev za prihodnost.

Spremno pismo, osebna predstavitev

Spremno pismo je osebna predstavitev .

Osebna predstavitev v vsakem primeru namen motivirati naslovnika. Tudi
spremno pismo ima namen motivacije. Kot vsaka predstavitev ima tudi spremno pismo določene obvezne elemente. Vsak obvezen element , ki sestavlja spremno pismo je pomemben. Poleg prisotnosti, pa je pomembno, da je z njimi spremno pismo pravilno sestavljeno. Napačno je, če ima spremno pismo obvezne elemente pomešane ali jih ni. S takšnimi napakami si lahko zmanjšamo možnosti uspešnosti za cilj, katere smo si zadali. Danes je poleg obveznih elementov v vsaki predstavitvi pomembna osebna nota. Osebna nota je izvirni način sporočanja. To pomeni, da se pri sporočanju ne naslonimo na določene ustaljene vzorce, obrazce, na kratko rutino, ampak izberemo individualni način. Individualni način je poljubno izbran. Kar pomeni, da avtor po svoje zgradi svojo predstavitev. Pri tem lahko poljubno navaja pomembne informacije, ne glede na razna ustaljena zaporedja ali druge ustaljene načine. ustaljeni načini so velikokrat uporabljeni, zato pa med množico ne izstopajo ampak padejo v sivo povprečje. Zato pa je velika možnost, da na ta način izgubimo možnost, da bomo izbrani. Ker bomo sodili v sivo povprečje, se lahko zaradi razih manjkajočih lastnosti ne bomo uvrstili na seznam zaželenih. Na drugi strani pa lahko z izstopajočim načinom sporočanja, takoj zbudimo zanimanje in pozornost. Kar pomeni, da bo že naš izviren način sporočanja tisto, kar motivira. S tem pa lahko premostimo manjkajoče lastnosti. Kar ni nobena znanost, ampak golo dejstvo. Pomisliti velja zgolj na svoje izkušnje. Ko se odločamo za določene stvari, pri izbiri velikokrat izberemo tisto, kar nam je prvi trenutek všeč. In čeprav ima določene pomanjkljivosti je značilnost privlačnosti na prvi pogled, zelo pomembna lastnost. Ki lahko zasenči oziroma lahko ublaži številne prisotne pomanjkljivosti.

Spremno pismo velja oblikovati po svoji zamislih, ki so prisotne že dlje časa ali pa so zgolj trenuten navdih.

Zaposlitveni portal, tekmovalno okolje

Zaposlitveni portal zaznamuje zelo tekmovalno okolje . Tekmovalno okolje delo zaznamuje zaradi stanja na trgu dela. Delo si želijo mnoge osebe. Vendar največkrat delo dobijo redki. Delo je danes zato mnogim izziv. Iščejo načine, kako bi delo dobili. Predvsem razmišljajo o dodatnih vrednostih, katre lahko sami ponudijo za delo. Dodana vrednost so predvsem sposobnosti, ki izstopajo iz množice. Danes jih je moč najti v pisani paleti oblik ter hkrati možnosti. Oseba, ki išče zaposlitev se mora zavedati, da bo bolj zanimiva za delodajalca, če lahko ponudi dodano vrednost.

Zaposlitev je s strani delodajalca koristna, ko dodane vrednosti zaposlenega nudijo konkurenčne prednosti. V konkurenčnem okolju zaposlitev, ki prinaša dodane vrednosti zanimiva večino delodajalcev. Vsak si želi imeti zaposlitev, ki prinaša prednosti v tekmovanju s konkurenco. Zaposlitev, ki nudi prednosti v primerjavi s konkurenco mora biti torej cilj brezposelnih oseb. Kje so te prednosti, kakšne so, kako do njih priti lahko brezposelna oseba izve na več načinov. Zaposlitveni portal in ustanova za zaposlovanje sta dobra vira informacij. Na vsakem trgu za delo sta zaposlitveni portal in ustanova za zaposlovanje najbolj pogosto obiskana vira zaposlitvenih informacij. Zaposlitveni portal in ustanova za zaposlovanje igrata osrednjo vlogo na trgu dela. na trgu dela je zaposlitveni portal sodoben način iskanja zaposlitve. Ker se lahko zaposlitveni portal obišče ob vsaki uri, lahko to postane rutina. To ne velja le za primere, ko oseba išče delovno mesto, ampak tudi takrat ko oseba išče boljše delovno mesto.

Ustanova za zaposlovanje predstavlja največkrat osrednjo točko na trgu dela. Z namenom zagotavljanja pretoka koristnih informacij med vsemi udeleženci na trgu dela je bila ustanova za zaposlovanje praktično tudi ustanovljena. Na trgu dela se srečujejo delojemalci in delodajalci. Vsak izmed njih na trgu išče najboljše možnosti zase. Točka, kjer ponudba in povpraševanje srečata predstavlja zaposlitveno možnost. Zaposlitveni portal nudi številne zaposlitvene izzive.

Več

Delo v Avstriji, iščemo na več načinov

Delo v Avstriji najprej spremljajo različni načini iskanja načini iskanja . Različni načini iskanja omogočajo, da oseba, ki išče delo v Avstriji najde individualno zaposlitev . Individualna zaposlitev pomeni, da se najdeno delo v Avstriji v najboljši možni meri prilagaja vsem zahtevam zaposlenega. Delo v Avstriji je primerno za zahteve zaposlenega, ko zadovoljuje vse ali večino želja. V prvi vrsti je za osebo, ki išče delo v Avstriji da obsega zahteve, ki so skladne z njenim znanjem in poklicnimi veščinami.

Na ta način se oseba izpopolnjuje, zagotovljena ji je ena od osnovnih pravic, to je pravica do dela. Delo v Avstriji je za osebo zanimivo in privlačno, ko nudi dovolj dobro nagrado. V veliki meri je delo v Avstriji dovolj dobro nagrajeno, ko nudi ustrezno nagrado za opravljeno delo v smislu denarja, poleg tega pa ustrezno nagrado lahko nudijo dodatne nagrade. Oseba se lahko na delovnem mestu izpopolnjuje, pridobiva nova znanja, nadgrajuje stara znanja, spoznava deželo in ljudi kjer deluje, vključena je v novo delovno okolje, kar pomeni, pridobivanje življenjskih izkušenj. Delo lahko oseba poišče preko javnih služb za zaposlovanje ali privatnih služb za zaposlovanje. Objava prostih delovnih mest je objavljena v lokalnih medijih, ki pokrivajo širše območje predvidenega delovnega mesta.

Poleg tega so prosta delovna mesta objavljena na portalih javnih ali privatnih služb, ter agencijah, ki se ukvarjajo s posredovanjem zaposlitve. Koristne informacije v zvezi z zaposlovanjem nudijo tudi razni portali, ki z obsežno in bogato vsebino s širšega področja zaposlovanja nudijo kakovostno, hitro in enostavno. Oseba mora biti le računalniško pismena in imeti računalnik ali kakšno drugo podobno napravo, ter dostop do spleta. Informacije o zaposlovanju lahko nudijo tudi v centrih za zaposlovane, na agencijah ter naslovih drugih podobnih ustanov. Oseba, ki išče zaposlitev mora seveda biti aktivna, aktivnost iskanja zaposlitve pa intenzivna. Delo v Avstriji ima danes na eni strani omejitve, na drugi strani se pojavljajo novi načini pridobivanja delovnih mest.

Delo v trgovini je zanimivo in pestro

Delo v trgovini je zanimivo in pesto . Prodaja je bistvo in pogoj obstoja vsake trgovine. Dobiček trgovine se izraža v pozitivni razliki med vsemi stroški ter vsemi prihodki trgovine. Delo v trgovini je v veliki meri odvisno od same vrste trgovine, saj obstaja več vrst prodaje blaga. Tako imamo prodajo na debelo, prodajo na drobno, prodajo v velikih trgovinskih sistemih, prodajo na specializiranih oddelkih in prodajo v malih trgovskih družbe.

Od vsakega, ki opravlja delo v trgovini se v osnovi zahteva, da prepozna želje kupca, ter s svojim znanjem in sposobnostmi omogoča prodajo izdelka. Pri tem mora po potrebi kupca motivirati, informirati, svetovati, na kratko opraviti vse, da se prodaja izvede.

Delo v trgovini si zaposleni olajšajo z uporabo raznih pripomočkov. Danes je zelo pomembna sposobnost pridobivanja informacij, ki omogočajo vrsto aktivnosti v trgovini. Tako omogoča nabavo blaga, ugotavljanje zalog, dobavnih poti in podobno.

Da se lahko opravlja delo v trgovini je potrebna poklicna in strokovna kvalifikacija trgovca. Predpisano minimalno izobrazbo določa pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovsko dejavnost po zahtevnosti posameznih trgovinskih opravil (UL RS 28/93; 57/93). Delo v trgovini od zaposlenih zahteva, da morajo dobro razlikovati med barvami, imeti morajo jasen govor, z lahkoto se morajo izražati ter komunicirati z potencialnimi kupci. Zaželeno je, da imajo smisel za računanje, smisel za natančno in hitro prepoznavajo blago katerega prodajajo. Uspešno delo v trgovini zahteva vrsto znanj in sposobnosti. Tako mora vsak, ki ga delo v trgovini zanima, znati voditi vse postopke in dejavnosti, ki so povezane z odpiranjem in zapiranjem prodajalne, strežbo kupcem z mnogimi opravili kot je demonstracija izdelkov in njihovih lastnosti, morebitno zavijanje, dekoracijo prodajnega prostora in podobno. S teoretičnega vidika delo v trgovini zahteva znanje računanja, psihologijo prodaje, ekologijo, poslovno informatiko, higieno prehrane in živil, osebno higieno, in podobno.

Delo v trgovini je pestro in zanimivo.

Poiščite vašo zaposlitev v trgovini tukaj

Zaposlitev, izkušnje in izobrazba

Najti zaposlitev v današnjem času je zagotovo težje, kot je bilo nekoč. Trg dela je poln brezposelnih oseb, kar pomeni, da je ponudba dela zelo visoka, delovnih mest pa ni več toliko, kot jih je bilo nekoč. V času gospodarske krize je propadlo veliko podjetij, le malo pa je bilo na novo ustanovljenih. Zato je pomembno, da tisti, ki išče zaposlitev, v to vloži veliko truda.

Tisti, ki so uspešno našli novo zaposlitev, iz svojih izkušenj običajno navajajo, da je bilo pri tem ključno dvoje: pretekle delovne izkušnje in pridobljena formalna izobrazba. Delodajalci so običajno pozorni na oba vidika. Vendar pa je ključno tudi to, na kakšen način se iskalec zaposlitve delodajalcu predstavi. Za to je zelo pomemben dobro pripravljen življenjepis, spremno pismo in vse priloge, ki dokazujejo, da je iskalec zaposlitve usposobljen za določeno delovno mesto. Ko iščete zaposlitev, morate najprej določiti, kakšna dela ste pripravljeni sprejeti.

Dlje časa, ko je nekdo brezposeln, bolj se širi spekter del, ki jih je pripravljen sprejeti in več je možnosti za zaposlitev. V času, ko je zaposlitev težko najti, morajo biti iskalci zaposlitve pripravljeni sprejeti tudi tista dela, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe. Zato pa morajo imeti izdelan tudi lasten plan za iskanje dela. Nekdo, ki prejema nadomestilo za brezposelnost, ima tukaj več manevrskega prostora, saj je v boljšem položaju, kot nekdo, ki nadomestila ne prejema. V tem času se lahko fokusira na iskanje takšnih prostih delovnih mest, ki ustrezajo njegovi izobrazbi in izkušnjam. Ko poteče čas, v katerem je upravičen do nadomestila za brezposelnost, pa mora kriterije znižati. Takrat je smiselno sprejeti tudi manj plačana delovna mesta, ki zahtevajo nižje kvalifikacije. Kdor išče zaposlitev si lahko pomaga z zaposlitvenimi portali, ki objavljajo prosta delovna mesta, zelo učinkovit način pa je tudi pisanje prošenj za delo podjetjem, ki nimajo razpisanih delovnih mest, saj jih lahko prepričamo, da potrebujejo naša znanja in sposobnosti.

http://www.mojazaposlitev.si/

Za zaposlitev se je treba potruditi

Zaposlitev je v današnjem času kar težko najti, zato se je že s samim iskanjem treba zares potruditi, da bi bili kar se da uspešni. Zaposlitev se lahko išče na več načinov, s pomočjo spletnih portalov, s prijavo na Zavod za zaposlovanje, preko oglasov v časopisih in na spletu. Osnovni cilj vsakega iskalca zaposlitve je spoznavanje ljudi, ki vedo za določeno delovno mesto, še preden bodo za njega izvedeli tudi drugi. Temu rečemo tudi skriti trg, ki pa je vsakemu iskalcu zaposlitve dostopen preko mreženja, pametne uporabe interneta in direktnega kontakta z zaposlovalci v določenem podjetju. Delodajalci zelo neradi objavljajo zaposlitvene oglase, saj so predragi, za povrh pa mu naložijo še preveč dela. Med proaktivnimi oblikami iskanja zaposlitve štejemo mreženje, zaposlitvene sejme, multiplipliciranje vaše prisotnosti, usmerjeno komuniciranje s podjetji in samozaposlitev, kar pomeni, da ni nujno, da iščete zaposlitev drugje, ampak se zaposlite kar sami.

Zaposlitev se lahko išče na več načinov, tudi s pomočjo mreženja. Mreženje je iskanje zaposlitve s pomočjo oseb, ki jih poznate, torej s pomočjo prijateljev, znancev, sorodnikov, nekdanjih sošolcev, če ste že bili zaposleni tudi s pomočjo nekdanjih sodelavcev. Mreženje kot oblika iskanja zaposlitve temelji na osebnem priporočilu – določena oseba, ki v vas verjame, vas predlaga za izbrano odprto delovno mesto. Lahko vam uredi sestanek s kadrovnikom ali vam zgolj posreduje podatke o razpisanem delu in potrebah delovnega mesta. Zaposlitev lahko seveda iščete tudi tako, da pošiljate tako imenovane prošnje na slepo, oziroma ponudbe za delo, kar pa se vedno ne obrestuje. Veliko večjo prednost ima dobro mreženje, ki vam lahko prinese možnost, da boste izvedeli za še javno neobjavljena delovna mesta, na tekočem boste s trendi in z osebami na vašem področju, lahko se vam zgodi, da boste dobili zaposlitev na delovnem mestu, za katerega prej sploh ne boste vedeli.

Objava oglasa na zaposlitvenem portalu

Objava oglasa na popularnem spletnem portalu za zaposlovanje je najbolj gotov način, s katerim si podjetja zagotovijo, da bodo lahko izbirala med velikim številom kakovostnih prijav. Danes je postal splet glavno orodje za iskanje zaposlitve. Internetna pismenost je dosegla visoko stopnjo tudi pri zreli in starejši populaciji, zato iz tega vidika ni potrebno skrbeti, da objava oglasa na oglasnem prostoru, ki ga ponujajo portali za zaposlovanje, ne bi dosegla tudi nekoliko starejše populacije. Za iskanje službe prek tovrstnih spletnih mest se je močno razširilo tudi pri nas. Nekateri uspešni portali za zaposlovanje beležijo celo na sto tisoče uporabnikov, ki prek njihovih strani iščejo prosta delovna mesta.

Spletni portali so iz vidika podjetja, ki išče novo delovno silo, zelo preprosti za uporabo. Običajno je objava oglasa možna na številne načine. Tako se lahko podjetje odloči, da objava oglasa zahteva preveč časa in tako prepusti to delo kar skrbnikom spletnega portala. Takšna storitev je nekoliko bolj standardna za tista podjetja, ki se odločijo, da mora biti objava oglasa povsem personalizirana. To pomeni, da je objava oglasa izdelana v celostni grafični podobi podjetja. Razumljivo je, da takšen oglas močno izstopa iz množice drugih oglasov, ki so izdelani v generični obliki spletne strani portala za zaposlovanje. Objava oglasa v celostni grafični podobi podjetja omogoča izbiro lastnih fontov, uporabo logotipa in drugih grafičnih elementov, ki so značilni za podjetje.

Vsekakor pa je potrebno omeniti tudi to, da je objava oglasa za iskanje kadrov običajno plačljiva storitev. Ponudbe portalov za zaposlovanje so seveda različne, pri vseh pa na ceno močno vpliva čas objave. Objava oglasa za en teden je običajno najkrajša možna izbira, zgornjih omejitev pa navadno ni. Če izberete dober portal pa ste lahko brez skrbi, saj objava oglasa na takšnem portalu poskrbi, da v tem času najdete dovolj veliko število kandidatov, med katerimi boste našli najboljšega.

http://www.mojazaposlitev.si/