Optimizacija strani, virtualna praksa

Optimizacija strani omogoča, da je virtualna praksa dobra izkušnja uporabnikov.

Sodobne aktivnosti so povezane z uporabo spleta. Danes je uporaba spleta praktično samoumevna. Tako kot številne druge aktivnosti, brez katerih si težko predstavljamo svoj dan. Splet je množica možnosti, ki so na prvi pogled neurejene. Vendar že nekaj preprostih uporabnih aktivnosti govori o tem, da je delovanje urejeno. Pri tem ima optimizacija strani ključno vlogo. Da lahko uporabnik pride do želenega rezultata, je potrebno uporabiti splet pravilno. Pravilna uporaba se sčasoma spreminja. Pomisliti velja zgolj kako smo svoj čas prihajali do rezultatov. V tem pogledu je optimizacija strani koristna. Vendar se velikokrat ne zavedamo, da je optimizacija strani poskrbela, da je naša uporaba spleta vedno boljša. Vedno boljša uporaba spletnih strani ni naključje. Ker optimizacija strani o tem razmišlja ter aktivno ukrepa v primeru slabih rezultatov. Ker je zaželen hiter in enostaven dostop do želenega, optimizacija strani temu primerno prilagodi številne lastnosti. Dobre izkušnje omogočajo več možnih dobrih rešitev, ter izbor najboljše izmed njih. Dostop do spleta uporabniki opravljajo na različne načine. vsak uporabnik si ustvari svoj vzorec obiska. Kar pomeni, da se njegove značilnosti uporabe med posameznimi obiski ne razlikujejo veliko. Pri tem so določene spletne strani velikokrat obiskane, druge pa manj, tretje pa praktično nikoli. Spremembe vzorcev so možne, vendar velikokrat potrebujejo motivacijo, da je nova spletna stran vsaj obiskana. Za takšno motivacijo se velikokrat uporablja različne pristope. Različni pristopi so posledica želenih ciljev, ter osnovnih možnosti in značilnosti. Uspeh je seveda odvisen ne le od zastavljenih ciljev, izvedenih aktivnosti in njihove uveljavitve, ampak tudi o uporabnika spleta. Nekaterim so novosti všeč, ter jih vsak pregledajo. Drugi ravnajo drugače. Novostim ne zaupajo, več jim pomeni dosedanja praksa. Kar pomeni spletna stan oziroma obstoječi vzorec obiska spleta.

Optimizacija strani lahko približa novo vsebino ciljni skupini uporabnikov spleta, še bolje pa je če doseže tudi uporabnike izven ciljne skupine.