Prodaja podjetja ima razloge in vzroke

Prodaja podjetja je aktivnost, ki jo spremljajo poslovni razlogi in vzroki.

Dogajanje na trgu je vedno dinamično, na to kaže tudi prodaja podjetja. Poslovanje podjetja je v veliki meri odvisno od trga in njegovih lastnosti. Te pa se spreminjajo iz dneva v dan. Udeleženci na trgu so tako ponudba kot povpraševanje ter država, ki na območju pod njeno pristojnostjo ureja, nadzira dogajanje. Bistvo dogajanja določa ponudba in povpraševanje, pravila igre oziroma pravila poslovanja, pa določa država. Razloge, zakaj se izvaja prodaja podjetja velikokrat najdemo prav na tržišču. Podjetje se največkrat nahaja med ponudbo oziroma ponudniki. Na določenem tržišču ima sebi lasten tržen delež, ki je v primerjavi z konkurenco bodisi višji ali nižji, v celoti pa je lahko prevladujoč, minimalen, padajoč, naraščajoč ali ima številne druge možne lastnosti. Glede na stanje na trgu je lahko prodaja podjetja za lastnika ali lastnike možnost za določene poslovne poteze. Velik, večji, prevladujoči ali podoben delež na trgu načeloma ni razlog za prodajo, vendar obstajajo tudi izjeme. Tako je lahko prodaja podjetja povezana z opustitvijo programa, ker ima večje interese v drugih aktivnostih. Te pa na drugi strani potrebujejo velika ali večja sredstva za izpolnitev poslovnih ciljev. Lahko bi rekli, da je prodaja podjetja v tem primeru žrtvovanje za višje oziroma druge podjetniške interese. Poleg pridobivanja sredstev lahko prodaja za podjetje pomeni zmanjševanje obveznosti, ki bremeni ostale aktivnosti podjetnika. Poslovanje namreč ni povezano zgolj z avtomatskim in takojšnjim dobičkom, ampak je ta rezultat določenih aktivnosti ter tudi določenih z njimi povezanimi stroški. Z zmanjšanjem stroškov se lahko podjetje razbremenit in daje prednost drugim programom oziroma svojim drugim aktivnostim. Stroški povezani z poslovno aktivnostjo so tudi zelo različni, za dobro podjetniško klimo je predvsem pomembno, da so čim manjši ter, da jih je možno čim prej spremeniti v dobiček.

Prodaja podjetja ima številne različne možnosti na trgu.