Nakup na spletu, sodobna oblika trgovine

Nakup na spletu je sodobna oblika trgovine . Uveljavila se je z razvojem spleta in njegove dostopnosti širši populaciji uporabnikov.

Današnji nakup na spletu uporabljajo predvsem mlajše generacije, natančneje tiste, ki so seznanjene z uporabo spletne trgovine ter nakup na spletu poznajo kot zaupanja vreden nakup. V prihodnosti gre pričakovati spremembe predvsem v starosti populacije, predvsem starejših. Z naravnim procesom staranja se bodo danes mlajši, ki nakup na spletu uporabljajo, po vsej verjetnosti spremenili v starejšo populacijo. Veliko je pri tej verjetnosti odvisno od samega napredka, ki ga nakup na spletu doseči v prid zaupanja uporabnikov. Zavedati se je treba, da bo kljub zavedanju o pozitivnih učinkih poštenega poslovanja, vedno obstajala tudi manjša skupina, katera bo poštenje koristila kot negativno izkušnjo za uporabnika.

Spremembe bo nakup na spletu dosegel preko vsega kar si predstavljamo pod pojmom množičnost trgovanja . Z drugo besedo to pomeni, da se bodo spremembe dogajala v večanju procenta nakupa na spletu v primerjavi z klasičnim nakupom. Nemoč, ki jo nakup na spletu ima in je tudi v prihodnosti ne bo mogoče v celoti odpraviti je nezmožnost fizičnega kontakta z izdelkom. Nezmožnost fizičnega kontakta je ključna pri nakupu izdelkov, ki so v lastnostih individualno prilagojeni kupcu in so zaradi napačnega naročila neuporabni. Takšna napaka se v primeru fizičnega kontakta z izdelkom v klasični trgovini ne more zgoditi oziroma je možnost za to bistveno manjša kot nakupu prek spleta.

Poleg nezmožnosti kontakta so ovire pri širšem uveljavljanju nakupa prek spleta tudi v stroških pošiljanja. Ovire pri stroških pošiljanja so predvsem v cenovni razliki in občutno dražjem pošiljanju za manjše trge kot je Slovenije. Razliko v stroški pošiljanja bodo najbolje poznali vsi, ki živijo ob meji in jim je razlika v stroških pošiljanja dobro znana. Dodatne stroške ima nakup na spletu tudi v primeru, ko naročen izdelek ne ustreza iz naročila jasno izraženim zahtevam.

Več informacij lahko najdete na http://www.red-orbit.si/