Vsebinski marketing, motiviranje trga

Vsebinski marketing omogoča, da trg ne spregleda izredne ponudbe .

Zato se vsak, ki je kdaj skušal biti na njem uspešen tega zaveda. Za vsebinski marketing je značilen sodoben pristop . Cilj je podoben vsem za značilnim predhodnim pristopom, ki so se odvili skozi celotno obdobje trženja. Osnova pristopa je seznaniti povpraševanje s ponudbo. To so v preteklosti počeli na različne načne, za vse pa je bilo v osnovi pomembno eno načelo, ki se do danes ni veliko spremenilo. Ponudba je morala biti v pravem času na pravem mestu. To pomeni, da je ne pravi kraj in nepravi čas pomenil izgubo, obratno pa pravilno izbran čas in kraj. Danes ni nič kaj dosti drugače, vsebinski marketing mora ob pravem času nuditi ustrezno ponudbo. Ob tem pa se mora zavedati tudi druge značilnosti, ki je prisotna od najstarejših časov do danes. Vedno je bila prisotna konkurenca, saj si je vsaka ponudba želela zase najboljši kos tržne pogače. V ta namen so v preteklosti uporabljali razne načine privabljanja ponudbe. Omogočala je v prvi vrsti, da se je povpraševanje začelo zanimati za ponudbo. Sodoben vsebinski marketing ima prav tako namen motiviranja povpraševanja na svojo stran. Z njo je že v samem začetku procesa izbire omogočena konkurenčna prednost. Zavedati pa se mora, da je prvi vtis zelo pomemben. Podobno kot pri vseh pristopih v preteklosti je bilo pomembno, da se povpraševanje navduši nad ponujenim. Najslabši možni scenarij v tem primeru je, da vsebinski marketing ne le izgubi zanimanje v aktualnem primeru, ampak tudi v prihodnosti. Danes je to še toliko bolj pomembno, saj lahko povpraševanje v bistveno krajšem času pregleda bistveno več ponudb. Možne so tudi zelo podrobne analize pomujenega pri najbolj zahtevnem krogu povpraševanja, ki ocenjuje kaj ponuja vsebinski marketing.

Vsebinski marketing je pomembna in dobrodošla sprememba v sodobnem načinu povezovanja ponudbe in povpraševanja.

https://www.red-orbit.si/blog/

Nakup na spletu, sodobna oblika trgovine

Nakup na spletu je sodobna oblika trgovine . Uveljavila se je z razvojem spleta in njegove dostopnosti širši populaciji uporabnikov.

Današnji nakup na spletu uporabljajo predvsem mlajše generacije, natančneje tiste, ki so seznanjene z uporabo spletne trgovine ter nakup na spletu poznajo kot zaupanja vreden nakup. V prihodnosti gre pričakovati spremembe predvsem v starosti populacije, predvsem starejših. Z naravnim procesom staranja se bodo danes mlajši, ki nakup na spletu uporabljajo, po vsej verjetnosti spremenili v starejšo populacijo. Veliko je pri tej verjetnosti odvisno od samega napredka, ki ga nakup na spletu doseči v prid zaupanja uporabnikov. Zavedati se je treba, da bo kljub zavedanju o pozitivnih učinkih poštenega poslovanja, vedno obstajala tudi manjša skupina, katera bo poštenje koristila kot negativno izkušnjo za uporabnika.

Spremembe bo nakup na spletu dosegel preko vsega kar si predstavljamo pod pojmom množičnost trgovanja . Z drugo besedo to pomeni, da se bodo spremembe dogajala v večanju procenta nakupa na spletu v primerjavi z klasičnim nakupom. Nemoč, ki jo nakup na spletu ima in je tudi v prihodnosti ne bo mogoče v celoti odpraviti je nezmožnost fizičnega kontakta z izdelkom. Nezmožnost fizičnega kontakta je ključna pri nakupu izdelkov, ki so v lastnostih individualno prilagojeni kupcu in so zaradi napačnega naročila neuporabni. Takšna napaka se v primeru fizičnega kontakta z izdelkom v klasični trgovini ne more zgoditi oziroma je možnost za to bistveno manjša kot nakupu prek spleta.

Poleg nezmožnosti kontakta so ovire pri širšem uveljavljanju nakupa prek spleta tudi v stroških pošiljanja. Ovire pri stroških pošiljanja so predvsem v cenovni razliki in občutno dražjem pošiljanju za manjše trge kot je Slovenije. Razliko v stroški pošiljanja bodo najbolje poznali vsi, ki živijo ob meji in jim je razlika v stroških pošiljanja dobro znana. Dodatne stroške ima nakup na spletu tudi v primeru, ko naročen izdelek ne ustreza iz naročila jasno izraženim zahtevam.

Več informacij lahko najdete na http://www.red-orbit.si/

Spletni marketing, ko želimo svojim produktom dodati vrednost

Spletni marketingSpletni marketing je lahko v boju za povečanje obiskovalcev in kupcev ključ do uspeha. V kombinaciji s ustvarjeno spletno stranjo, ki je narejena kakovostno in všečno je precej zanesljiv vir prodaje. Čim višja pozicija naše spletne strani v iskalnikih je eden od osnovnih pogojev, da spletni marketing v celoti svojo nalogo čim bolj uspešno opravi. Spletni marketing je torej del celostnega nastopa na internetu, ki vključuje tehnično brezhibno spletno stran, zanimiv dizajn in za uporabnike čim bolj zanimive in uporabne vsebine. Če je spletni marketing učinkovit, občutno poveča delež obiskovalce, bodočih kupcev. Spletni marketing, ki je seveda uspešen, je lahko tudi ključ do uspeha. Dobro je, da spletni marketing prepustimo strokovnjakom, ki poznajo tako nas, kakor tudi naše potencialne kupce ali stranke in predvsem obvladajo internetno tehnologijo. Pri spletnem marketingu so odločilnega pomena orodja, ki imajo velik vpliv na pospeševanje prodaje. To obsega poleg spletnih strani še optimizacije strani, socialna omrežja, pisanje bloga in e-mail marketing. Spletni marketing vključuje najrazličnejše marketinške agencije, ki skrbno pomagajo, da je delež tistih, ki se zanimajo za vaš proizvod ali storitev še večji in, da se nam posledično poveča prodaja. Za dosego zastavljenega cilja poskrbi spletni marketing.

Več informacij: www.red-orbit.com

Marketinška agencija nam pomaga, nas usmerja in nam svetuje

Marketinška agencijaMarketinška agencija je tista, ki nam pomaga pri rešitvah kako pripraviti dober načrt za uspeh ali kako že zagotovljen uspeh uspešno obdržati. Ker so pri tem edino kar šteje na koncu uspešni rezultati, jim moramo v popolnosti zaupati. Kadar najamemo marketinško agencijo je še kako pomembno dejstvo, da smo se odločili za pravilno potezo. A dobra marketinška agencija je takšna, ki vedno razmišlja o našem poslu in vedno znova ustvarja nove in nove ideje, brez, da jih vedno znova priganjamo in prosimo. Vedno mora dostopati do novih tržnih niš, kar pa dobra marketinška agencija zmore. Prav tako mora imeti dostop do vedno novih komunikacijskih kanalov. Marketinška agencija že v sami osnovi projekta tako sledi ciljem naročnika, kakor tudi vplete svoje vizije in inovativne ideje. Potrudijo se tako, da bodo marketinške poteze uspešne, da bodo oglasi vidni in všečni, da bodo ustvarili rešitev, ki bo tako naročniku, kakor tudi njim prinesla dobiček. Marketinška agencija mora imeti dober občutek za to, katera je naša ciljna skupina kupcev in narediti oglas, ki ga bo ta skupina ljudi opazila in razumela bistvo. Marsikatero podjetje ne more izvesti marketinških projektov, zato je dobro, da se najame marketinška agencija.

Več informacij: www.red-orbit.com