Klopni meningitis, virusno obolenje osrednjega živčevja

Klopni meningitis je virusno obolenje osrednjega živčevja.

Dobra vest za klopni meningitis je upad števila obolelih. Nacionalni inštitut že vrsto let beleži število obolelih oseb za eno od možni bolezni, ki so posledica ugriza okuženega klopa. Število obolelih oseb se je pred dvema letoma znižalo na triinšestdeset obolelih, leto pred tem je bilo število obolelih sto dva, pred štirimi leti je bilo število obolelih tristo devet, pred enajstimi leti pa je klopni meningitis prizadel tristo triinsedemdeset oseb. Glede na incidenco je bila v minulih obdobjih Slovenija med najbolj prizadetimi deželami na svetu. Število obolelih oseb, ki jih je prizadel klopni meningitis, se je zmanjšalo predvsem z ustreznejšim načinom življenja, primerno zaščito, repelenti, čim prejšnjo odstranitvijo na človekovo kožo prisesanih klopov ter preventivnim cepljenjem. Ustreznejši način življenja za klopni meningitis pomeni, da se zavedamo nevarnosti ugriza okuženega klopa. Vsak klop ni okužen, tudi vsak okužen klop ne pomeni nujno klopni meningitis ali drugo bolezen. Vendar je kljub temu biti previden, ko se gibljemo na življenjskem okolju klopa. To so območja z visokim odstotkom vlage, podrastjem in drugo vegetacijo. Kdor se giba na takih območjih, naj razmisli o cepljenju. Kako učinkovito je cepivo, govori statistika prizadetih oseb. Primerna zaščita so obleka in obutev v barvah, pri katerih je lahko prepoznati prisotnega klopa. Koristi tudi obleka in obutev z gladko površino. Repelenti so zaščitna sredstva, ki odganjajo klopa. Z njimi se zaščitimo predvsem na obočju stikov oblačil in obutve oziroma stikov posameznih kosov oblačil. Na tem mestu bo klop poiskal prehod do mesta uboda, s čemer tvegamo klopni meningitis. Odstranitev klopa je zahtevna, saj ima klop poseben ustni organ s kaveljčki, ki omogočajo odlično pritrditev. S posebnimi klešči je mogoče klopa učinkovito prijeti in ga odstraniti. Nikakor pa ni dobro poizkusiti odstraniti klopa z raznimi kemikalijami, ker lahko mesto uboda s tem dodatno okužimo.

Klopni meningitis je nevarna bolezen.

https://www.sos-klop.si/klopni-meningitis

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>