Lek zaposlitev, priložnost za ambiciozne

Lek zaposlitev je karierna priložnost.

Farmacevtsko podjetje Lek, nudi zaposlitev vsem ambicioznim osebam. Ob ustanovitvi leta tisoč devetsto šestinštirideset je bil Lek tovarna zdravil. Skozi desetletja se je razvijal ter rastel, Lek je zaposlitev nudil vedno večjemu številu zaposlenih, s tem se je dvigovala tudi stopnja izobrazbene strukture. V osemdesetih letih dvajsetega stoletja sta se začela razvoj ter proizvodnja danes vodilnega izdelka Amoksiklava. Devetdeseta leta je zaznamovalo lastniško preoblikovanju, Lek postane prva delniška družba z znanimi lastniki v zasebni lasti na ozemlju Slovenije. Leta dva tisoč šestnajst je Lek praznoval sedemdeset let obstoja ter dvajset let Novartisa. V podjetju Lek se zaposlitev lahko pridobi na različne načine, področje zaposlovanja nosi zanimiv naziv: bodite zvezda. Farmacevtsko podjetje vedno povprašujejo po sodelavcih, ki so pripravljeni na izzive ter si želijo novih izkušenj in znanj. Lek ni edina možna zaposlitev, obstajajo tudi prosta delovna mesta v Sandozu ter študentsko delo. Vsi zainteresirani bodo največ informacij glede zaposlitve in kariere našli na spletni strani farmacevtskega podjetja. Potrebno je zgolj poiskati zavihek zaposlitev. Lek nudi vedno dovolj izzivov, kandidat pa jim mora najti. Osnovo iskanja nudi izbiranje med zaposlitvijo v farmacevtskem podjetju ali zaposlitvijo v skupini. Vsaka od možnosti je nadalje podrobno opisana preko več kriterijev. To so: naziv delovnega mesta, država, kraj dela, divizija, vrsta zaposlitve, delovni čas, terapevtsko področje, funkcijsko področje, poslovna enota ter datum posodobitve. V primeru zainteresiranosti za določeno delovno mesto, se nudijo možnosti za nadaljnje aktivnosti. Z njimi je mogoče izvedeti več delovnem mestu, možno se je prijaviti na delovno mesto, karierne priložnosti pa je mogoče tudi deliti kot informacije za prijatelje ali druge izbrane osebe. Kandidatura za delovno mesto zahteva prijavo v sistem, če ima kandidat ustvarjen račun. V nasprotnem primeru mora ustvariti prijavo z izpolnitvijo posebnega obrazca.

Lek zaposlitev dnevno išče veliko število potencialnih kandidatov.

https://www.mojazaposlitev.si/vsi-oglasi-tega-oglasevalca/kariera-doo-2492/

Mojedelo com, info točka

Mojedelo com je koristna info točka zaposlovanja.

V sodobnem svetu je dobra informacija zlata vredna. Najti dobro informacijo je zahtevno, potrebno pa je pri tem ločiti informacijo od dobre informacije. Informacij imamo dnevno veliko, ker živimo v informacijski dobi in družbi, so enostavno dostopne, hkrati pa jih je razmeroma enostavno kreirati in ustvarjati. Med vso množico informacij je le peščica dobrih prav zaradi tega, ker informacije danes lahko kreira praktično vsa, ki ima pet minut časa. Mojedelo com nudi kakovostne informacije ker so na njem informacije sveže, aktualne in hitro osvežene z vsemi potrebnimi spremembami. Množica informacij ni nujno vedno merilo kakovost, ker se v poplavi informacij uporabnik lahko izgubi. Obstajajo pa še drugi razlogi, zardi katerih množica informacij ne pomeni tudi kakovost. Verjetno najboljše merilo so obiskovalci, ki mojedelo com obiskujejo. Preko številnih raziskav se kakovost potrjuje vedno znova. Večina obiskovalcev portala ima namen poiskati delo oziroma prosta delovna mesta. V primeru, da so ta vedno aktualna, je to dober motiv za obisk portala mojedelo com. Koristne pa so poleg tega še druge vsebine, ki pridejo prav v tako splošnih kot tudi specifičnih primerih. Tako mnogim koristijo informacije, ki jih nudijo novice s področja zaposlovanja. V njih se najde mnogo zanimivega od samih prostih delovnih mest, za katera smo v celoti primerni do tistih, za katera smo manj primerni. Razliko nadomestijo tako dodatne informacije, ki so na portalu mojedelo com stalnica. Pristopi pri iskanju kadrov so danes sodobni, kar predvsem pomeni, da se jih je potrebno zavedati, poleg v nekaterih primerih prevladujočih klasičnih. Danes tako niso redkost, zaposlitveni sejmi in podobni dogodki, kot tudi osebni pristopi iskanja zaposlitve. Portal mojedelo com nudi v povezavi z njimi vedno aktualne in koristne informacije.

Mojedelo com je slovenski spletni prostor obogatil z koristnimi vsebinam, ki se tičejo področja zaposlovanja in kadrovske politike.

Spremno pismo, dodana vrednost

Spremno pismo je lahko pomembna dodana vrednost .

Da je spremno pismo pomembna dodana vrednost, mora imeti temu primerno vsebino. Vsebina, ki jo lahko ima spremno pismo mora biti predvsem zanimiva za zainteresirano oseb. Zainteresirana oseba, na katero je naslovljen spremno pismo išče danes predvsem prednosti pred konkurenco. Na trgu dela je danes konkurenca ostra. Zato mora delodajalec vedo znova iskati pomembne dodane vrednosti. Sam spremno pismo jih lahko ponudi veliko. Nekaj jih spremno pismo nudi že v osnovah. Danes smo vedno bolj globalno soočeni. To pomeni, da smo na eni strani vedno bolj prisotni v krajih preko naših mejah. Kar velja za delodajalce ter prosilce zaposlitve. Priložnosti za vse prihajajo tudi iz krajev izven naših meja. To je lahko regija, lahko pa tudi global. Danes so oddaljeni kraji bolj blizu kot nekoč. Zato ni presenečenje, da so osebe iz naših krajev v drugih krajih regije in tudi drugih krajih globalno prisotni. Tako ima takšna oseba lahko prednosti, če se jih delodajalec zaveda. Prisotnost na tujih trgih danes predstavlja izziv. Ta izziv lahko vidimo v informacijah, ki nas dnevno obkrožajo. Delodajalec lahko na tujih trgih najde svojo novo poslovna priložnost. Njegova poslovna priložnost je lahko toliko večja, kolikor več sposobnosti ima sodelovati pri njej ter jo spremeniti v svojo korist. Osebe, ki so delovale na teh področjih v preteklosti so pri tem dobrodošla pomoč. Pri tem ni nujno, da so njihove sposobnosti vezane specifično na delovno aktivnosti ali povezane z delovnimi aktivnostmi. Vstop na nova področja zahteva številna znanja in vedenja. Med drugim gre tudi za znanja in vedenja splošne narave. Vsako okolje oblikuje svoje navade in običaje. Brez njih je težko biti uspešen. In brez osebe, ki jih pozna, ker je bila z njimi soočena jih je prav tako težko spoznati ter o njih vedeti vse potrebno .

Spremno pismo je zato danes vedno bolj globalno zanimivo.

http://mojazaposlitev.si/kariera/spremno-pismo/

Življenjepis, ustreznost kandidatov

Življenjepis lahko predstavlja ustreznost kandidatov

Ustreznost kandidatov za ponujeno zaposlitev je pogoj za njeno pridobitev. pogoji za zaposlitev so zaostreni v primerih, ko je zanimanje veliko. Takrat je za pridobitev potrebno ustrezanje številnim kriterijem, ki so pogoj, da bo zaposlitev upravičeno pridobila sposobna oseba. Največkrat zaposlitev pridobimo po znanih in klasičnih postopkih. Obstajajo pa tudi primeri, ko je zaposlitev pridobljena tako, da kandidat mora ustrezati nekaterim posebnim zahtevam.
Stopnja izobrazbe je le ena od sposobnosti, ki je zahtevana. Poleg nje so še delovne izkušnje, velikokrat pa je pri prošnji dodano še marsikaj, kar se ne tiče delovnega mesta neposredno. Vendar preko tega spoznamo potencialnega in primernega kandidata. Klasični načini predvidevajo, da kandidat svojo žejo po zaposlitvi izkaže tako, da je prijavo obsega : prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo ter druga dokazila o primernosti. O kandidatu prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo ter druga dokazila povedo veliko. Bodočemu delodajalcu prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo ter druga dokazila kandidata predstavijo. O tem ali prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo ter druga dokazila ustrezajo zahtevanemu odloči delodajalec oziroma njegovi predstavniki. Dobrodošlo je, da prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo ter druga dokazila predstavlja avtorsko delo iskalca zaposlitve. Na ta način dokaže svoje sposobnosti. Upraviči jih lahko na razgovoru, kjer so brez težav dokazane. V primeru, da zahtevani dokumenti niso avtorsko delo največkrat nastanejo težave. Oseba ne more upravičiti avtorstvo, ter se posledično izkaže v slabi luči. Napisati potrebne listine ni težko. Obstajajo razni viri, ki ponujajo osnove. Vsekakor pa ni pametno osnove dobesedno prepisovati. Služijo lahko zgolj za grobo osnovo, kateri pa je vredno dodati nekaj individualnega. Na ta način lahko izkažemo svojo kreativnost, iznajdljivost, samoiniciativno ter številne druge sposobnosti. Slednje so lahko dodaten plus, pri izbiri med mnogimi kandidati za delovno mesto.

Življenjepis predstavlja zgodovino kandidata, ki se je prijavil na razpis.

Prošnja za delo , prikaz primernosti

Prošnja za delo je potrebna v trenutku, ko se delo izkaže, kot priložnost za prikaz primernosti . Prošnja za delo, ki je ena od osnov za pridobitev dela, mora biti napisana pošteno in izvirno. Pošteno in izvirno je prošnja za delo zapisana predvsem takrat, ko je avtor oseba, ki išče delo. Prošnja za delo mora obsegati nekatere osnovne elemente, preko katerih lahko delodajalec ugotovi ali je oseba primerna za delo.

Oseba, ki je primerna za delo izpolnjuje vse zahteve. Poleg tega je za dobro predstavitev potreben primeren nastop v predstavitvi. Za tako delo XY kot vsa druga dela je zelo pomembno, da se kandidat predstavi na realističen način. To pomeni, da se ne pretvarja, ne navaja lažnih podatkov ter na tak ali drugačen način zavaja potencialnega delodajalca. Delo lahko kasneje oseba izgubi, še bolj nerodno pa je, da se o njem lahko razširi slab glas. Prošnja za delo pri iskanju nove zaposlitve bo manj učinkovita, saj se glas o prevari lahko hitro razširi med delodajalce. Delo bo tako oseba težje dobila, zato velja na možnost takšnih posledic razmišljati takrat ko je še možno spremeniti stvari. Delovna uspešnost in primernost se skozi pogovor velikokrat lahko prepozna in odkrije. Veliko je seveda odvisno od samega dela oziroma zahtevanih delovnih aktivnosti. Včasih je za prikaz primernosti potrebno še veliko več.

Nekateri delodajalci radi pripravijo potencialnim kandidatom razne preizkuse preko katerih se prepozna primernost oziroma ali prošnja za delo vsebuje resnične podatke in navedbe. Tako lahko oseba, ki išče zaposlitev, doživi preizkus sposobnosti in primernosti na različne načine. Sposobna oseba, na katero se nanaša prošnja za delo, bo preizkuse brez težav prestala ter se izkazala kot primerno. Predvsem pa se bo oseba, na katero se prošnja za delo nanaša, lahko tudi v prihodnosti zanašala na svoje sposobnosti in spretnosti, seznam sposobnosti bo lahko obogaten z novimi izkušnjami.

 

Zavod za zaposlovanje nudi informacije o delu

Zavod za zaposlovanje je ustanova, ki nudi informacije o delu . Informacije o delu zavod za zaposlovanje nudi vsem zainteresiranim, ki se nahajajo na trgu dela. Trg dela sestavlja več udeležencev, vsem pa lahko zavod za zaposlovanje pripomore k zadovoljevanju njihovih interesov. Iskalcem zaposlitve zavod za zaposlovanje nudi predvsem informacije o možnostih za zaposlitev. Delodajalcem zavod za zaposlovanje omogoča, da najdejo ustrezne zaposlene, za izvajanje njihovega podjetniškega programa.

Državi zavod za zaposlovanje koristi z informacijami o trgu dela, ki ga preko beleženja lastnih aktivnosti in njihovih značilnosti, dodobra zaznamuje. V splošnem je zavod za zaposlovanje ustanova, ki ljudem zagotavlja pripadajočo pravico do dela. Pravica do dela za delo sposobnemu posamezniku pomaga uresničevati mnoge cilje, ki si jih je zastavil. Delojemalci se delijo predvsem na tiste, ki nimajo zaposlitve in tiste, kateri imajo zaposlitev, pa želijo spremembe. Delodajalci se med seboj razlikujejo predvsem po svoji profesionalni aktivnosti. Tako oblikujejo možnost zaposlovanja različnim poklicem ter delovno sposobnim ljudem z različnimi znanji in sposobnostmi. Vsem delodajalcem je skupno, da želijo dobro in kakovostno delovno silo. Dobra in kakovostna delovna sila je cenjena tako pri nas, kot v tujini. Brezposelni se premalokrat zavedajo, da je dobra in kakovostna delovna sila vedno iskana.

Potrebno je le oblikovati motivacijo, da do takih sposobnosti pridejo. Ovire so zelo različne. Izobrazba je le del ovir. V določenih primerih je praktično znanje in delovne izkušnje bolj iskana lastnost, kot izobrazba. Danes je predvsem veliko povpraševanje po delovni sili, ki je poleg izobrazbe in izkušenj, sposobna prilagajanja zahtevam delodajalca in lastnostim dela. Lastnosti dela se danes veliko bolj hitro spreminjajo kot nekoč. K temu je veliko pripomogel razvoj znanosti in tehnologije. Poleg tega pa je na spreminjajoče se lastnosti dela pripomogla tudi vedno bolj ostra konkurenca. Zavod za zaposlovanje doživlja spremembe že več kot stoletje, zagotovo jih bo tudi v prihodnje.

Intervju, priložnost sposobnim

Intervju omogoča, da je zaposlitvena priložnost ponujena. Zaposlitvena priložnost je v prvi vrsti namenjena vsem, ki se željo z njo soočiti in preizkusiti v njenih zahtevah. Vendar uspešnost ni samoumevna, ampak jo morajo vsi, ki intervju opravijo, tudi izkazati. Intervju tako lahko nudi dobre izzive brezposelnim ter vsem oseba, ki iščejo novo, boljše delovno mesto. Glede na preteklost se je intervju spremenil. Spremembe, ki jih je intervju doživel so predvsem zahteve do zaposlenih.

Poleg tega se je intervju spremenil tudi v drugih lastnostih. Intervju je v drugih lastnostih spremenil, ker je konkurenca velika. Kar je velika možnost za vse iskalce zaposlitve, ter vse tiste, ki želijo na drugem delovnem mestu izkazati vse svoje sposobnosti. Vsak delodajalec se zaveda, da so zaposleni lahko vir njegove uspešnosti. Poleg njih je uspešnost odvisna tudi od njegovih sposobnosti upravljanja z zaposlenimi. Zaposleni so lahko uspešni, če jih zna pravilno motivirati. Možnosti za dobro motivacijo je veliko. Razlikujejo se predvsem po osebah, katerim je motivacija namenjena. Največkrat gre za nekatere skupne lastnosti posameznih skupin. Te skupine imajo nekatere skupne lastnosti ali pa podobne lastnosti. Njim namenjena učinkovita motivacija je največkrat uspešna po enakih ali podobnih načelih. Hkrati pa različna od uspešne motivacije za druge skupine ali posameznike.

Glede na preteklost so spremembe vidne tudi v mnogih drugih značilnostih. Brezposelni imajo danes veliko širšo paleto možnosti za uspeh. Svoj čas je bilo možnosti za uspeh manj, ker to na eni strani ni bilo zahtevano, na drugi strani pa so bile zahteve bolj ozko usmerjene. Danes je veliko povpraševanje predvsem po osebah, ki so sposobne širše palete aktivnosti. Širša paleta aktivnosti jim omogoča, da so primerni za zahteve zelo raznolikih delodajalcev. Temu primerno so pri iskanju zaposlitve lahko bistveno bolj uspešni. Intervju je priložnost za osebe, ki imajo sposobnosti primerne zahtevam delodajalcev.

Delo v Avstriji, iščemo na več načinov

Delo v Avstriji najprej spremljajo različni načini iskanja načini iskanja . Različni načini iskanja omogočajo, da oseba, ki išče delo v Avstriji najde individualno zaposlitev . Individualna zaposlitev pomeni, da se najdeno delo v Avstriji v najboljši možni meri prilagaja vsem zahtevam zaposlenega. Delo v Avstriji je primerno za zahteve zaposlenega, ko zadovoljuje vse ali večino želja. V prvi vrsti je za osebo, ki išče delo v Avstriji da obsega zahteve, ki so skladne z njenim znanjem in poklicnimi veščinami.

Na ta način se oseba izpopolnjuje, zagotovljena ji je ena od osnovnih pravic, to je pravica do dela. Delo v Avstriji je za osebo zanimivo in privlačno, ko nudi dovolj dobro nagrado. V veliki meri je delo v Avstriji dovolj dobro nagrajeno, ko nudi ustrezno nagrado za opravljeno delo v smislu denarja, poleg tega pa ustrezno nagrado lahko nudijo dodatne nagrade. Oseba se lahko na delovnem mestu izpopolnjuje, pridobiva nova znanja, nadgrajuje stara znanja, spoznava deželo in ljudi kjer deluje, vključena je v novo delovno okolje, kar pomeni, pridobivanje življenjskih izkušenj. Delo lahko oseba poišče preko javnih služb za zaposlovanje ali privatnih služb za zaposlovanje. Objava prostih delovnih mest je objavljena v lokalnih medijih, ki pokrivajo širše območje predvidenega delovnega mesta.

Poleg tega so prosta delovna mesta objavljena na portalih javnih ali privatnih služb, ter agencijah, ki se ukvarjajo s posredovanjem zaposlitve. Koristne informacije v zvezi z zaposlovanjem nudijo tudi razni portali, ki z obsežno in bogato vsebino s širšega področja zaposlovanja nudijo kakovostno, hitro in enostavno. Oseba mora biti le računalniško pismena in imeti računalnik ali kakšno drugo podobno napravo, ter dostop do spleta. Informacije o zaposlovanju lahko nudijo tudi v centrih za zaposlovane, na agencijah ter naslovih drugih podobnih ustanov. Oseba, ki išče zaposlitev mora seveda biti aktivna, aktivnost iskanja zaposlitve pa intenzivna. Delo v Avstriji ima danes na eni strani omejitve, na drugi strani se pojavljajo novi načini pridobivanja delovnih mest.

Redna odpoved delovnega razmerja temelji na razlogu

Redna odpoved delovnega razmerja je odločitev, ki temelji na razlogu .

Razlogi na katerih temelji redna odpoved delovnega razmerja so lahko različne narave. Največkrat se redna odpoved delovnega razmerja zgodi ko delodajalec delavca ne potrebuje več. Delodajalec je lahko v delovno okolje uvedel spremembe, ki so lahko organizacijske, tehnološke, strukturne in druge narave. Organizacijske spremembe so danes predvsem posledica zahtev, ki jih delodajalcu narekuje konkurenca, delovno okolje ter spremembe na drugih področjih. Redna odpoved delovnega razmerja je zato vedno bolj vsakdanja lastnost delovnega okolja. Spremembe delovnega okolja bodo v prihodnosti vedno bolj intenzivne, spremembe se bodo dogajale na različnih področjih in v različnih aktivnostih. Redna odpoved delovnega razmerja je lahko posledica odločitev, ki jih narekuje okolje, tako delodajalec kot delodajalec pa nanje velikega vpliva nimajo. Ker je delovno okolje danes drugačno kot nekoč velja razumeti, da redna odpoved delovnega razmerja, nima nujno enakih posledic kot nekoč. Redna odpoved delovnega razmerja je lahko tudi nova priložnost za osebo, na katero se nanaša. Trg dela je danes vedno bolj dinamičen, kar pomeni, da so večje možnosti in priložnosti. Potrebno jih je samo videti in spoznati. Velikokrat priložnosti in možnosti ne vidimo in ne zaznamo zaradi preozkega pogleda, pomanjkanja optimizma ter negativne naravnanosti. Ozek pogled se velikokrat zgodi, ko gledamo na nove priložnosti zgolj v fokusu naših dosedanjih izkušenj in znanj. Dobro se je ob tem zavedati, da naša znanja in veščine niso nujno dobra za delovno mesto, ki smo ga opravljali v preteklosti, ampak so lahko koristno uporabljena tudi na drugih delovnih mestih in pri izvajanju drugih delovnih aktivnosti. Zato velja svoje sposobnosti in znanja vsaj gledati bolj optimistično, ali pa se v njih preizkusiti. Vsekakor pa moramo bodočemu delodajalcu dati vedeti, da smo zainteresirani za doseganje dobrih rezultatov dela.

Redna odpoved delovnega razmerja je dogodek, ki ima lahko tudi dobro plat.

Več si preberite tukaj.

Delo na Nizozemskem, priložnost in možnosti

Delo na Nizozemskem so priložnosti in možnosti .

Trg dela na Nizozemskem je Slovencem znano že iz preteklosti. Ponujene priložnosti za delo na Nizozemskem so nekateri Slovenci izkoristili že pred stoletjem. Predvsem je bilo delo na Nizozemskem in nekaterih drugih sosednjih državah Nizozemske, za mnoge odhod s trebuhom za kruhom v času fašističnega nasilja. Delo na Nizozemskem tako za Slovence ni nič novega. Lahko verjamemo, da bo delo na Nizozemskem Slovenec dobro opravljal, saj o tem lahko govorimo iz izkušenj naših prednikov. Dodatno je delo na Nizozemskem danes bolj dostopno, saj nam informacijska tehnologija in dobre povezave omogočajo dostopnost. Seveda ima delo na Nizozemskem tudi svoje negativne lastnosti, ki jih iskalci zaposlitve različno sprejemajo. Prva ovira je jezik, ki ga zna majhno število Slovencev. Izvori nizozemskega jezika so v nemškem jeziku, v nekaterih obstajajo tudi podobnosti. Nekateri si z znanjem nemškega jezika vsaj za silo pomagajo pri komunikaciji. Močna industrijska država mnoge vabi s trebuhom za kruhom še danes. V veliko pomoč pri obvladovanju jezikovnih ovir je tudi dejstvo, da znanje svetovno znanih jezikov kot so angleščina, nemščina Nizozemcem ni tuje. Vsekakor pa se velja jezikovnih ovir zavedati in se soočit z dejstvom, da jih bo potrebno na tak ali drugačen način potrebno premagati. Prej ko bodo premagane, bolje bo za iskalca zaposlitve na Nizozemskem. Pri soočenju s tujimi jezikovnimi ovirami je potrebno predvsem iskati zaposlitev, kjer bo naše znanje tujih jezikov vsaj zadovoljivo za najbolj osnovno komunikacijo. Svoje jezikovne ovire in na drugi strani znanje tujih jezikov velja omeniti že ob prvi komunikaciji, saj s tem odpadejo razna večja ali manjša razočaranja. Nizozemska je sicer privlačna država zaradi mnogih pozitivnih lastnosti življenja in bivanja.

Ker smo Slovenci na Nizozemsko potovali in odšli bivat že pred stoletjem se zagotovo najde tudi kakšna dobrodošla pomoč, ki bodelo na Nizozemskem naredilo bolj dostopno.