Beljakovine, rast, razvoj in obnova

Beljakovine skrbijo, da rast organizma , njegova razvoj in obnova, potekajo optimalno.

Optimalna rast organizma se skozi obdobja življenja spreminja. Najbolj intenzivna je v času odraščanja. Spremembe so velike. V mnogih primerih se jih praktično ne zavedamo. Saj imam iz raznih razlogov zamegljene informacije in predstave. Odrasel človek se že z spremembo nekaj kilogramov telesne teže počuti drugače. Vendar je odstotek sprememb v tem primeru bistveno manjši, kot sprememba v dobi odraščanja. Pomisliti vela zgolj na novorojenčka in njegovo težo, ter njegovo težo čez določeno obdobje. Razvoj in obnova sta prav tako pomembni funkciji. Z njimi človek napreduje in obnavlja svoje sposobnosti. Zato ga je potrebno oskrbovati tako, da se vnaša beljakovine. Najbolj pomembno pri tem je, da so beljakovine v prehrani prisotne, ter da jih vnašamo v optimalni količini. Ta je za beljakovine okrog deset procentov, zgornja meja pa dvajset procentov dnevnega vnosa energije. V prehrani so beljakovine pogoste, velikokrat z njimi pretiravamo. Najemo jih v mesu in mesnih izdelkih, mleku in mlečnih izdelkih, ter v jajcih. Poleg tega beljakovine vnašamo tudi z živilih rastlinskega izvora. Optimalna prehrana je mnogim izziv. Predvsem se z optimalno prehrano ubadajo športniki ter druge osebe, ki morajo imeti zagotovljeno optimalno prehrano. Športniki imajo hrano zagotovljeno preko strokovnih nasvetov, katere jim nudijo strokovnjaki. Zato njihova prehrana načeloma ni problematična. Večji problem je pri drugi supini. Gre za posameznike, ki imajo težave z predvsem preveliko telesno težo, manjša skupina pa ima težave s premajhno telesno težo. Prevelika telesna teža je bolezen sodobnega časa. Poseben problem je v dejstvu, da se tega zavemo le občasno. Največkrat v delih leta, ko imamo na sebi manj oblačil. Takrat se odvečna telesna teža najbolj pozna in nje najbolj očitna. Vsi bi si v trenutku soočenja radi imeli spremembo na optimalno telesno težo takoj.

Beljakovine so živalskega in rastlinskega izvora.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>