Stanovanjski kredit mora biti zasnovan na podlagi kredibilnega izračuna

Kadar se odločamo, da bomo najeli stanovanjski kredit, je pametno narediti informativni izračun, ki nam bo bolj natančno prikazal obveznosti, ki jih bomo morali v prihodnosti plačevati, če se zanj odločimo. Najbolje je, da naredimo izračun za stanovanjski kredit, ki je zasnovan na različnih vrstah obrestnih mer. Banke, ki ponujajo stanovanjske kredite, nam lahko naredijo informativne izračune posebej za spremenljivo, nespremenljivo in pa kombinirano obrestno mero. Vendar pa je dobro imeti v mislih, da ima spremenljiva obrestna mera tako pozitivne kot tudi negativne lastnosti. Te obrestne mere se spreminjajo glede na neko referenčno obrestno mero, navadno je to EURIBOR. Stanovanjski kredit, ki smo ga vzeli na podlagi spremenljive obrestne mere, bo lahko zahteval bistveno višje mesečne zneske odplačevanja, kot jih je pokazal informativni izračun, če bo EURIBOR zrastel. Seveda pa se lahko zgodi tudi nasprotno, da namreč EURIBOR pade, kar je seveda odlično za posojilojemalca, ker se mu mesečni znesek potem zmanjša. Ko se torej odločamo za spremenljivo obrestno mero, vzamemo nase določeno tveganje, ki se lahko obrne bodisi v našo korist bodisi nam povzroči višje stroške. Tako se je dobro zavedati, da informativni izračun za stanovanjski kredit ne nujno pokaže točne slike prihodnosti, ampak služi le za orientacijo, ki posojilojemalcu pomaga pri odločitvi ali bo kredit vzel ali ga pa ne bo. Prav zato morajo biti informacije, ki jih uporabljamo pri informativnih izračunih čim bolj točne, saj bodo rezultati tako dober kompas za odločitve.

Stanovanjski kredit je namreč dolgoročna obveznost, ki v naše življenje vnese precejšnjo odgovornost, zato mora biti izračun kar se da verodostojen.

Stanovanjski kredit in pogoji odplačevanja

Pridobiti stanovanjski kredit od nas zahteva nekaj osnovnih veščin. V osnovi, če smo kolikor toliko kreditno sposobni (imamo reden dohodek, nimamo ostalih kreditov, nismo prestari itn.), imamo dobro pogajalsko osnove, da si lahko izborimo precej dobre kreditne pogoje. Redni dohodek, ki je nujno potreben za stanovanjski kredit, je lahko plača. Po navadi, kadar s stanovanjskim kreditom želimo kupiti nepremičnino ali pa našo staro nepremičnino prenavljamo, lahko kupljeno ali nepremičnino v prenovi zastavimo kot garancijo za kredit. Temu se reče zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine. Osnovna prednost tega, da najamemo stanovanjski kredit nasproti temu, da varčujemo za stanovanje v celoti sami, je zagotovo to, da nam ni potrebno čakati. Do stanovanja pridemo takoj. Seveda je cena tega časovnega skoka prek obdobja potrebnega za varčevanje, plačevanje obresti.

Kako visoke bodo mesečne obresti je predvsem odvisno od tega, kako dolgo obdobje bomo stanovanjski kredit odplačevali. Krajša je ta doba, višji bodo mesečni obroki v smislu absolutnega zneska. Vendar pa velja pomisliti predvsem na to, da krajša kot bo doba odplačevanja, nižja bo obrestna mera, ker bo posojilodajalcu denar prej povrnjen in zato zahteva nižji donos. Zavedati se moramo, da je stanovanjski kredit iz stališča tistega, ki ga daje (navadno je to banka), naložba, od katere zahteva določen donos. Pogajanja z banko pa so priložnost, kjer lahko pridobimo ugodnejše pogoje, kar pomeni, da bo banka na slabše in mi na boljšem. Obema se istočasno položaj le stežka izboljša. Dobiti stanovanjski kredit torej ni tako težko, tisto, kar je najtežje, je uspešno pogajati se glede pogojev odplačevanja.

Stanovanjski kredit in informativni izračun

Stanovanjski kredit najpogosteje predstavlja višji izposojeni znesek, za katerega je potrebno predhodno opraviti informativni izračun. Na vrednost, ki jo poda izračun vplivajo številni dejavniki, ki pogoje za stanovanjski krediti bodisi izboljšujejo bodisi poslabšujejo. Na izračun bo predvsem vplivalo, kolikšen je dejanski znesek kredita, ki ga želimo najeti. Poleg tega na stanovanjski kredit vpliva tudi višina mesečnih obresti, ki jo informativni izračun prav tako upošteva. Kar se tiče višine kredita in višine mesečnih plačil, moramo odgovore iskati pri sebi. Sami svojo kreditno sposobnost še najbolje poznamo.

 

Glede na pretekla leta, lahko precej zanesljivo ocenimo, kakšni so naši pričakovani bodoči dohodki. Predvsem je pomembno zavedanje, ali bomo v prihodnjih letih bili primorani v še kakšno drugi večjo investicijo. Kakšno je stanje avtomobila? Koliko so stari otroci, ki se bodo morda šolali v drugem kraju? Pri izračunu, ki ga delamo za to, da bi ocenili kakšen stanovanjski kredit je najbolje vzeti, morajo upoštevati tudi takšne dejavnike. Dobo odplačevanja in višino mesečnih obrokov moramo skrbno načrtovati prev glede na takšne morebitne dejavnike, ki lahko močno vplivajo na naše bodoče finančno stanje. Stanovanjski kredit naj bo torej oblikovan čim bolj racionalno glede na naše sposobnosti, zato moramo v izračun vstaviti verodostojne podatke. S tem, ko pri izračunu nismo pošteni, si dejansko škodimo samim sebi, saj si lahko s tem bistveno poslabšamo pogoje v prihodnosti. V primeru pa, da smo vselej bili preveč optimistični, se ob morebitnih težavah stanovanjski krediti lahko tudi reprogramirajo. Informativni izračun za stanovanjski kredit je izjemno priročen podatek, ki ga velja oblikovati z verodostojnimi informacijami, saj služi temu, da oblikuje takšen plan odplačevanja, ki je najbolj primeren.