Zavarovanje za mladega voznika je priporočljivo skleniti

Zavarovanje za mladega voznika je zavarovanje vozila, ki ga vozi voznik začetnik.

Voznik začetnik je oseba, ki ima vozniško dovoljenje manj kot tri leta. Zavarovanje za mladega voznika ni obvezno, je pa priporočljivo. V primeru prometne nesreče brez sklenjenega zavarovanja za mladega voznika, se breme kritja povzročene škode prenese na povzročitelja. V Slovenski zakonodaji pojem mlad voznik oziroma voznik začetnik pomeni voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti ter voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil. Določilo velja za vozniško dovoljenje pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Zavarovanje za mladega voznika je pogosto sklenjeno v primeru, ko isto vozilo uporablja več oseb. S sklenitvijo zavarovanja za mlade voznike, se izognemo doplačilu dodatka za mlade voznike. Zelo koristne so tudi ponudbe, ki zavarovanje za mladega voznika vežejo na sklenitelja. Kar praktično pomeni, da je mlad voznik ali voznik začetnik zavarovan za primer prometne nesreče oziroma kritja s prometno nesrečo nastale škode ne glede na uporabljeno vozilo. Z drugo besedo : uporablja lahko katerokoli vozilo, zavarovanje za mladega voznika v vsakem primeru krije ob v prometni nesreči nastalo škodo. Produkt zavarovanje za mladega voznika je od zavarovalnice do zavarovalnice različen, zato velja podrobno pregledati podrobnosti. Vsaka zavarovalnica ob sklenitvi v pogodbi natančno določa pogoje. Predvsem je potrebno pogledati, na kaj je vezano doplačilo oziroma zavarovanje za mladega voznika ter kakšne pravice s sklenitvijo pridobimo. Večje razlike nastanejo pri večjih škodah, kar lahko pomeni več tisoč evrov izraženo v denarju. Nekatera zavarovanja nam takšne zneske krijejo, pri drugih pa je potrebno doplačilo. Zato ni dobro zgolj prebrati pogoje, ampak zahtevati tudi pojasnilo od zavarovalnice ali njenega predstavnika na točno določenem primeru. Vprašanje se lahko glasi : kakšno kritje dobim s sklenjenim točno določenim zavarovanjem za mladega voznika.

Zavarovanje za mladega voznika je paleta različnih ponudb, vse najdete pri zavarovalnici WIZ kjer uredite vse preko spleta.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>