Zavarovalnica v Sloveniji

Zavarovalnica je pojem za ustanovo, ki se ukvarja s sklepanjem zavarovanj, zavarovalništvo pa je pojem za gospodarsko dejavnost. Zavarovanje pomeni ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarske nevarnosti ob pogoju uresničevanaja zakona velikih števil. Zavarovanec prenese s splačilom premije tveganje nastanka škode na zavarovalnico, s čimer doseže varnost svojega poslovanja. Glavna dajatev zavarovalnice je izplačilo škode, njena temeljna storitev pa ustvarjanje gospodarske varnosti. Najpomembnejša storitev zavarovalnice je trajno zagotavljanje, da bo morebitna škoda v času trajanja določenega zavarovanja nadomeščena z zavarovanjem, pri čemer mora biti izpolnjen razlog, ki je opredeljen v zavarovalni pogodbi.

Zavarovalno razmerje vključuje več udeležencev, in sicer je tu zavarovalnica, zavarovanec, to je oseba, ki je sklanila pogodbo z zavarovalnico, zavarovalno pogodbo in na koncu upravičenca, ki je upravičen, če do tega pride, do izplačila zavarovalnine. Cena oziroma znesek zavarovanja, ki ga mora vsak zavarovanec po pogodbi plačati, se imenuje zavarovalna premija. To je plačilo za varnost, ki jo zavarovalnica nudi svojim zavarovancem. V Sloveniji imamo kar nekaj zavarovalnih in pozavarovalnih družb in zavarovalnic. Med zavarovalnicami, ki ponujajo različne možnosti sklenitve zdravstvenega zavarovanja je največja zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, tu pa sta iz zdravstvenega področja zavarovalnica Triglav in Adriatic Slovenica. Vzajemna je specializirana in hkrati največja zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. S svojo dejavnostjo zagotavlja dopolnitev in nadgradnjo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje imajo v Sloveniji sklenjeno vsi ljudje, a žal ne pokrije vseh stroškov, ki nastanejo med samo zdravstveno ali zobozdravstveno oskrbo. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, ki deluje po načelu vzajemnosti ima možnost za sklenitev naslednjih zavarovanj; prostovoljna zdravstvena zavarovalnica za doplačilo, prostovoljna zdravstvena zavarovanja za večji obseg pravic, nadstandardno zavarovanje A, nadstandardno zavarovanje B, zavarovanje za tujino in z medicinsko asistenco ter vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje pod določenimi pogoji. Zavarovalnica je ustanova, v kateri sklenemo zavarovanje, kar lahko naredimo z osebnim obiskom ali na spletu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>