Zaposlitev, izkušnje in izobrazba

Najti zaposlitev v današnjem času je zagotovo težje, kot je bilo nekoč. Trg dela je poln brezposelnih oseb, kar pomeni, da je ponudba dela zelo visoka, delovnih mest pa ni več toliko, kot jih je bilo nekoč. V času gospodarske krize je propadlo veliko podjetij, le malo pa je bilo na novo ustanovljenih. Zato je pomembno, da tisti, ki išče zaposlitev, v to vloži veliko truda.

Tisti, ki so uspešno našli novo zaposlitev, iz svojih izkušenj običajno navajajo, da je bilo pri tem ključno dvoje: pretekle delovne izkušnje in pridobljena formalna izobrazba. Delodajalci so običajno pozorni na oba vidika. Vendar pa je ključno tudi to, na kakšen način se iskalec zaposlitve delodajalcu predstavi. Za to je zelo pomemben dobro pripravljen življenjepis, spremno pismo in vse priloge, ki dokazujejo, da je iskalec zaposlitve usposobljen za določeno delovno mesto. Ko iščete zaposlitev, morate najprej določiti, kakšna dela ste pripravljeni sprejeti.

Dlje časa, ko je nekdo brezposeln, bolj se širi spekter del, ki jih je pripravljen sprejeti in več je možnosti za zaposlitev. V času, ko je zaposlitev težko najti, morajo biti iskalci zaposlitve pripravljeni sprejeti tudi tista dela, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe. Zato pa morajo imeti izdelan tudi lasten plan za iskanje dela. Nekdo, ki prejema nadomestilo za brezposelnost, ima tukaj več manevrskega prostora, saj je v boljšem položaju, kot nekdo, ki nadomestila ne prejema. V tem času se lahko fokusira na iskanje takšnih prostih delovnih mest, ki ustrezajo njegovi izobrazbi in izkušnjam. Ko poteče čas, v katerem je upravičen do nadomestila za brezposelnost, pa mora kriterije znižati. Takrat je smiselno sprejeti tudi manj plačana delovna mesta, ki zahtevajo nižje kvalifikacije. Kdor išče zaposlitev si lahko pomaga z zaposlitvenimi portali, ki objavljajo prosta delovna mesta, zelo učinkovit način pa je tudi pisanje prošenj za delo podjetjem, ki nimajo razpisanih delovnih mest, saj jih lahko prepričamo, da potrebujejo naša znanja in sposobnosti.

http://www.mojazaposlitev.si/

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>