Z računovodstvom do preglednih financ

Kaj sploh je računovodski servis?

Računovodski servis je »podjetje« kjer se zaposleni ukvarjajo z računovodstvom.

Računovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z računovodskim spremljanjem, proučevanjem in prikazovanjem poslovanja. Je del informacijskega sistema v podjetju. Med računovodska načela, ki veljajo za poslovne dogodke spada tudi knjigovodstvo, ki pa je po zakonu obvezno. Računovodstvo si lahko razlagamo kot informacijska dejavnost v poslovni celoti, ki obsega sistemsko celoto računovodskega informiranja na podlagi računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, računovodskega predračunavanja, stroškov in odhodkov, obveznosti do virov sredstev, prihodkov itd. Da se poslovni procesi pravilno odvijajo moramo le te nenehno spremljati, analizirati, obdelovati in prikazovati. Pri tem nam pomagajo evidence, ki zajemajo določen del poslovanja. Pomembno je, da ima vsako podjetje pa ni važno ali je majhno ali veliko, kvaliteten in dober računovodski servis. Če je računovodski servis uspešen, oziroma njegovo delo, je uspešno tudi podjetje. Oseba, ki je zaposlena v računovodskem servisu se imenuje računovodja/računovodkinja. Kot že ime pove, ta oseba vodi račune pa tudi opravlja vse delo, ki je v računovodskem servisu potrebno. Tako lahko na koncu zvemo ali ima podjetje prihodke ali stroške. Različne računovodske servise lahko najdete na internetu prav tako pa jih lahko najdete tudi v kakšnih oglasnih časopisih. Računovodski servisi morajo poleg urejanja računov zagotavljati tudi kvalitetno davčno svetovanje. Poleg klasičnega računovodskega servisa oziroma računovodstva pa se vedno več ljudi odloča za elektronski računovodski servis oziroma e-računovodstvo. Zelo znan računovodski servis oziroma podjetje, ki vam nudi elektronsko računovodstvo je BiroBonus. To podjetje vam nudi kvalitetno, zanesljivo in odgovorno delo. Poleg elektronskega računovodstva vam nudi tudi klasično računovodstvo, brezpapirno računovodstvo, davčno svetovanje in pa tudi razne tečaje.

Kratek opis in prednost različnih vrst računovodstva:

– klasično računovodstvo (preglednost dokumentov in pa preprostost dela)

– brezpapirno računovodstvo (pridobitev na času, dober pregled nad poslovanjem)

– elektronsko računovodstvo (dostopnost, manjši stroški, varnost in preglednost nad delom)

Comments are closed.