Toplotna črpalka, ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Toplotna črpalka zagotavlja gospodarno ogrevanje prostorov in sanitarne vode.

V primerjavi z drugimi alternativami toplotna črpalka nudi do petkrat bolj učinkovito gretje poslovnih ali bivalnih prostorov ter tople sanitarne vode v teh objektih. Poleg samega prihranka pri stroških ogrevanja prostorov in tople vode, prinaša toplotna črpalka investitorjem dober občutek pomembnega prispevka k zmanjševanju emisij v zraku. Okolje v katerem živimo je danes obremenjeno številnimi onesnaženji, posledica pa so razne bolezni. V sodobnem času se zato soočamo z nekaterimi boleznimi, ki jih pred več desetletji nismo poznali. Posledice so pogosto najbolj opazne prav v urbanih območjih, kjer je onesnaženost zraka največja. Prizadene pa lahko največje število oseb. Dodatno bo prebivalstvo v urbanih območjih še naraščalo oziroma se bo večal delež naseljenega prebivalstva v urbanih območjih. Ob takih novicah deluje toplotna črpalka ter njeno zelo okolju prijazno delovanje, kot balzam. Investitorji se danes lahko dodatno odločajo za eno od osnovnih možnosti. Tako lahko toplotna črpalka deluje na principu voda-voda, zrak-zrak ter zelja-voda. Osnovne razlike so predvsem v zahtevnosti izvedbe, učinkovitosti oziroma izkoristku ter poprodajnih storitvah. Načeloma velja, da večja investicija prinese večji učinek in izkoristek. Tehtanje med eno in drugo prednostjo je za mnoge zahtevno. Na eni strani imajo možen prihranek takoj, na drugi pa bo toplotna črpalka prihranek prinesla v prihodnosti. Pri tehtanju in odločanju je zelo koristno za mnenje vprašati strokovnjake kot uporabnike, ki so skozi proces odločanja šli ter imajo uporabniško izkušnjo z eno od izvedb. Strokovnjaki so na tekočem z tako izkušnjami iz preteklosti, kot tudi novostmi na trgu. tako je bila v preteklosti toplotna črpalka možna na določenih območjih države, danes pa ovir za njeno postavitev praktično ni več. Lastniki toplotnih črpalk nam bodo v mnogih primerih takoj postregli z nekaj koristnimi informacijami.

Predvsem v slogu : kakšna toplotna črpalka bi bila izbrana, če bi se še enkrat odločali.

Več

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>