Možganska kap, prva pomoč

Možganska kap zahteva takojšnje posredovanje, prva pomoč ni posebej zahtevna .

Simptomi zanjo se pokažejo različnem času, od nekaj sekund do minut. Od primera do primera se možganska kap kaže v drugačnih znakih. To je odvisno od tega, katero možgansko območje je možganska kap prizadela. Najpogosteje se kaže kot : ohromelost, nesposobnost premikanja ene strani telesa, nejasen govor, nezmožnost govora, dvojni vid, enostranske motnje vida. V hujših primerih se možganska kap kaže v izgubi zavesti. Poleg naštetih simptomov se lahko pojavljajo tudi težave z ravnotežjem, slabost z bruhanjem, prizadetim se vrti v glavi ter na druge načine. V množici ljudi se lahko takšni primeri zgodijo čisto vsakemu. Ura, datum, kraj dogodka ter druge stvari so praktično nepomembne, možganska kap se enostavno zgodi in kaže v zgoraj navedenih simptomih. Pri takih dogodkih je predvsem pomembno ohraniti mirno kri, ter pravilno delovati. Če gre za množico ljudi je najbolje, da posreduje ena strokovno usposobljena oseba ali oseba z izkušnjami. Več oseb hkrati lahko prizadetega zmede. Vsi ostali naj se ne drenjajo okrog prizadete osebe, ampak naj se po možnosti umaknejo. Tako bodo imeli sposobni za pomoč prost dostop, pa tudi prizadetega ne bomo dodatno obremenjevali. Včasih je dobro, da se osebo odstrani iz prostora. V notranjih prostorih ni toliko svežega zraka kot na prostem, dodatno se prizadeta oseba znajde v bolj sproščujočem okolju. Množica pa lahko nadaljuje svoje aktivnosti in ne obremenjuje po nepotrebnem prizadeto osebo ter tiste, ki pomagajo. Prizadeto osebo je v vsakem primeru pregledati ter ugotoviti, ali jo je prizadela možganska kap. Govor preverimo z izrečenim preprostim stavkom, od prizadete osebe zahtevamo ponovitev. Kap se kaže nesposobnosti ponovitve ali ponovitvijo s težavo. Poleg govora o kapi jasno in nedvoumno govorijo roke ter obraz prizadete osebe.

Možganska kap prizadene nemalo oseb, zato moramo biti vedno pripravljeni na pravilno in hitro posredovanje.

https://www.vzajemna.si/sl/zavarovanja/zavarovanje-za-primer-raka-in-za-primer-bolezni-srca-in-ozilja/zavarovanje-preventiva/

Prostovoljno zavarovanje upoštevajmo izkušnje

Prostovoljno zavarovanje je želja vsakega, ki želi imeti zagotovljeno varovaje zdravja .

Z zavarovalniškimi posli ima osebne izkušnje že vsaka odrasla osebe. Veliko produktov namreč sodi v skupino obveznih, kar pomeni, da izbire praktično ni. Izkušnje ne le imamo, ampak jih moramo imeti. Že sama obveznost mnoge spravlja ob živce in se počuti v osnovi prikrajšanega za dobro odločanje. V primerih kot je prostovoljno zavarovanje, se stvari obrnejo na glavo. Te za razliko temeljijo na samostojni odločitvi. Za prostovoljno zavarovanje se oseba lahko odloči po tehtanju pravic in pridobitev, ki jih prinese sklenitev. Ob tem so osebne izkušnje neprecenljive vrednosti. Mnogim poleg same ponudbe velja profesionalen odnos, ki ga ima zavarovalnica oziroma njen predstavnik. Začne se s točnostjo, dostopnostjo ter poštenostjo. Točnost je vrlina, ki jo mnogi cenimo bolj kot marsikatero drugo vrlino. Že po zamudi dobimo slab občutek, takoj pridobimo vtis, da bo prostovoljno zavarovanje prav tako imelo izkušnjo zamude. Torej bo obravnava, ocena, izplačilo ter vse, kar sodi pod pravice zavarovanca imelo zamudo oziroma bo pridobljeno z zamudo. Podobno velja za dostopnost. V primeru, da zavarovalnica oziroma njen predstavnik že pred sklenitvijo, v času pridobivanja informacij koristnih za dokončno odločitev ni dostopen, dobimo vtis, da bo prostovoljno zavarovanje nedostopno, ko bomo uveljavljali svoje pravice. Verjetno ni treba poudarjati, da obstaja velika verjetnost zavrnitve. Poštenost je vrlina stare šole, mnogi na njej temeljijo celotno storitev. V poslu si ustvarijo krog poštenih poslovnih partnerjev, vse ostalo jih ne zanima, ne mislijo z njimi izgubljati čas, po tekočem traku zavračajo vse, kar ne daje vtisa poštenosti. Za prostovoljno zavarovanje velja isto, ima pa toliko večjo težo. Pri njem ne gre zgolj za uveljavljanje pravic iz zavarovalne pogodbe, ampak pomemben občutek varnosti. Ko je človek prepričan v pridobitev pravic, lahko bolje in uspešneje opravlja svoje profesionalne ali prostočasne aktivnosti.

Prostovoljno zavarovanje je dober produkt.

https://www.vzajemna.si/

Zdravstveno zavarovanje, kakovostno zdravljenje

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja kakovostne storitve .

Kakovostne storitve, ki jih zagotavlja zdravstveno zavarovanje so zagotovljene s pogodbo. Ker zdravstveno zavarovanje omogoča kakovostne storitve veliki množici ljudi je omogočena večja dostopnost . Poleg večje dostopnosti zdravstveno zavarovanje omogoča tudi večjo kakovost. Ta se zagotavlja preko različnih dejavnikov. Ti dejavniki so zagotovilo, da bo v prihodnosti zdravstveno zavarovanje času primerno napredovalo in se razvijalo. V osnovi se storitve, katere zagotavlja zdravstveno zavarovanje ne bodo spreminjala, spreminjale pa se bodo kakovosti. Napredek je prisoten povsod. Opazimo ga na praktično vsakem koraku. Pri tem se je potrebno zgolj ozreti v čas nazaj, v pretekle dni, ter pomisliti na iste aktivnosti v preteklosti. Napredek nam bo takoj znan in očiten. Dobra lastnost napredka je v dejstvu, da deluje pozitivno na mnoga področja. posledično se postopoma razvijajo številna področja. Kar prispeva k splošnemu razvoju. Da je zdravje osnovna lastnost življenja, vemo danes kot so to vedeli nekoč. Z napredkom družbe je postalo jasno, da je zdravje veliko lažje ohranjati v dobri kondiciji, preko vzajemnosti. To pomeni, da večje stroške zdravstvenih storitev lažje prenese večje število oseb. Kar storijo preko manjših prispevkov. S tem se oblikujejo večja sredstva, katera posamezniku omogočajo, da je zavarovan pred morebitnim poslabšanjem zdravstvenega stanja. Kakovostna zdravstvena oskrba je danes dodatno omogočena na način zagotavljanja več pravic zavarovanca. Kar pomeni, da večji prispevek prinaša več pravic. S tem se lahko zavarovanec zavestno odloči za izboljšanje zdravstvene oskrbe. Kar je mnogim prineslo dodatno kakovost zdravljenja. Kakovost zdravljenja pa ni edina prednost takšne odločitve. Veliko pozitivnih učinkov prinese že samo zavedanje, da je zavarovanec v primeru zdravstvenih težav bolje in učinkoviteje oskrbljen. S tem se lažje odloča za številne aktivnosti, ki mu prinašajo izzive v življenju. Z njimi pa zadovoljuje svoje cilje in želje.

Zdravstveno zavarovanje omogoča uresničevanje varovanja človekovega največjega bogastva, to je zdravja.

Zdravstveno zavarovanje, nudi varnost

Zdravstveno zavarovanje zavarovancem nudi varnost .

Občutek varovanja zdravja je pomembna lastnost, ki jo nudi zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje je pomembna pridobitev, ki je nastala pred več kot stoletjem. Takrat so se ljudje začeli zavedati pomena zdravstvenih storitev. V tistem času so bile zdravstvene storitve dosegljive redkim posameznikom. Zdravstveno zavarovanje je bilo na ozemlju države ustanovljeno med prvimi v širnem svetu. Zato lahko trdimo, da ima pri nas zdravstveno zavarovanje dolgo tradicijo. Zdravstveno zavarovanje omogoča človeku v prvi vrsti varovanje zdravja. Ker se zdravstveno zavarovanje skozi čas spreminja, dobriva obseg zavarovalnih pravic spremembe. Pravice zavarovanca se spreminjajo skladno s spremembami v okolici ter na področjih, ki vplivajo na varovanje zdravja. Danes so ljudem nekatere dobrine bolj dostopne kot nekoč. Temu primerno je množična uporaba teh dobrin povezana s tako pozitivnimi, kot tudi negativnimi posledicami teh dobrin. Človek je lahko tako varen v tolikšni meri, kolikor je njegova pravilna uporaba dobrine primerna varnostnim priporočilom, zakonom in navodilom. Te zakone, priporočila in navodila človek prevečkrat prezre, zato so posledice tudi prevečkrat prisotne. Ker se lahko obseg posledic prekomerno poveča, je potrebno razmišljati o večjem obsegu zavarovalnih pravic. Osebam, ki se s temi dejstvi srečujejo dnevno, to ni težko ugotoviti. Zavarujejo se za večji obseg zavarovalnih pravic. Preprosto zato, ker obstaja velika verjetnost, da jih bodo potrebovali. Danes so zato zelo priljubljene in razširjene tudi nekatere dodatne obleke zavarovanja, ki omogočajo pridobivanje večjega obsega pravic do zdravstvenih storitev, zdravstvenih pripomočkov, na kratko vsega, kar je potrebno za odpravljanje negativnih posledic za človekovo zdravje. Človekovo zdravje pa lahko varujemo tudi v lastni režiji. Predvsem lahko naredimo marsikaj za bolj zdravo in kakovostno življenje. Nekatere življenjske navade so dobre, druge manj dobre. V primeru, da so manj dobre navade preveč prisotne, se njihov obseg lahko zmanjša.

Zdravstveno zavarovanje omogoča pridobivanje kakovosti življenja preko vseh omogočenih zdravstvenih storitev in zdravstvenih pripomočkov.

Ali se splača skleniti dopolnilno zavarovanje?

To se verjetno sprašuje veliko ljudi in to zato, ker ne vedo, katere stroške dopolnilno zdravstveno zavarovanje sploh krije. Ker imamo v vsakdanjem življenju ogromno skrbi, se ne ukvarjamo s tem, koliko znaša račun za naše zdravstvene storitve, ker nam je to že samoumevno, vendar dejstvo je, da so zdravstvene storitve plačljive, zneski pa so lahko v primeru, da nismo zavarovani zelo veliki.

V Sloveniji obstajata dva tipa zavarovanj, ki krijeta stroške zdravstvenih storitev in sicer obvezno zdravstveno zavarovanje in pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vsako izmed teh zavarovanj krije določen del stroškov zdravstvenih storitev. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje tako krije zdravstvene storitve, ki niso krite iz deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja, večino zdravil, prevoze z bolniškim vozilom, ki niso nujni, zdravstvene pripomočke, ortopedske pripomočke, slušne aparate, ortodontske pripomočke, zobnoprotetične nadomestke, zobozdravstvene ter druge storitve.

Torej, kot vidite je zelo smiselno in pametno skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj bi drugače za zdravstvene storitve plačali kar veliko. Zavarovanje ni obvezno, vendar vam svetujem , da ga sklenete, odločitev pa je v končni fazi vaša. Zavarovanja lahko sklenete osebno na posebnih, za to namenjenih uradih, v različnih poslovalnicah ali pa kar prek spleta. Sklenitev zavarovanje prek spleta je še najenostavnejša in najhitrejša. Na spletnih straneh imate zbrane vse podatke, ki jih potrebujete, lahko pa ste deležni tudi popustov, ki jih sicer nebi bili.

Marsikomu izmed nas se strošek okoli 27€ mesečno, ki ga plačujemo za dopolnilno zavarovanje zdi nesmiseln in velik, a ko se nam zgodi kaj hudega in izvemo, kakšen bi bil račun za zdravljenje pa se zgodba obrne.

Študentsko zavarovanje, zavarovanje dijakov

Študentsko zavarovanje je zavarovanje dijakov .

Dobro študentsko zavarovanje vključuje zavarovanje pred vrsto možnih nesreč in nesrečnih dogodkov. Za dijake je študentsko zavarovanje pomembno, ker gre za aktivno populacijo. Študentsko zavarovanje je za dijake zelo pomembno, saj se veliko gibajo, imajo veliko obveznosti in nalog. Pri vseh teh nalogah, obveznostih, se lahko pojavijo nevarnosti, ki imajo vrsto neljubih posledic. Predvsem so neljube posledice zdravstvene poškodbe in nezmožnost izvajanja nalog in obveznosti. Študentsko zavarovanje tako ob sklenitvi zavarovalne police študente zavaruje za primere invalidnosti, nadomestilo za odsotnost, nadomestila za bolnišnični dan, ter razne oblike izplačil zaradi posledic nezgod.
Mnogi študentje se sprašujejo ali je študentsko zavarovanje modro skleniti, ter ali ni kakšna boljša alternativa. Predvsem se morajo zavedati vseh pretečih nevarnosti in posledic, ki jih nevarnosti lahko povzročijo. Posledice niso samo v praskah in poškodbah, ki jih utrpijo. Z nezgodami se lahko izgubi sposobnosti izvajanja obveznosti in nalog. Poleg tega je urnik natrpan z obveznostmi, tudi tempo življenja se odvija bistveno hitreje, kot pri starejših osebah, seznam aktivnosti pa je v enaki meri bistveno večji. Mlade osebe so tudi v mnogih aktivnostih še ne izkušene kot odrasle osebe, zato so sposobnosti na račun manjših izkušenj manjše in niso tako kvaliteten. Vse naloge, aktivnosti in hiter tempo pomenijo večje možnosti za nastanek nezgod kot pri odraslih osebah. Študentsko zavarovanje je zato modra odločitev , ki pomeni tudi uvod v svet odraslega in zrelega razmišljanja. Podobnih odločitev bo v življenju še veliko, zato je dobro, da se za svojo varnost in varno prihodnost še toliko bolj odgovorno začne razmišljati. Poleg tega študentsko zavarovanje omogoča še veliko drugih ugodnosti, ki pa so odvisne od zavarovalnice do zavarovalnice. Mnoge zavarovalnice želijo z dodanimi vrednostmi v zavarovalne pogodbe dijakov vnesti nekaj spodbud za bolj odraslo razmišljanje.

Študentsko zavarovanje je lahko začetek odraslega, odgovornega in treznega razmišljanja mlade osebe.

Zavarovalnica v Sloveniji

Zavarovalnica je pojem za ustanovo, ki se ukvarja s sklepanjem zavarovanj, zavarovalništvo pa je pojem za gospodarsko dejavnost. Zavarovanje pomeni ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarske nevarnosti ob pogoju uresničevanaja zakona velikih števil. Zavarovanec prenese s splačilom premije tveganje nastanka škode na zavarovalnico, s čimer doseže varnost svojega poslovanja. Glavna dajatev zavarovalnice je izplačilo škode, njena temeljna storitev pa ustvarjanje gospodarske varnosti. Najpomembnejša storitev zavarovalnice je trajno zagotavljanje, da bo morebitna škoda v času trajanja določenega zavarovanja nadomeščena z zavarovanjem, pri čemer mora biti izpolnjen razlog, ki je opredeljen v zavarovalni pogodbi.

Zavarovalno razmerje vključuje več udeležencev, in sicer je tu zavarovalnica, zavarovanec, to je oseba, ki je sklanila pogodbo z zavarovalnico, zavarovalno pogodbo in na koncu upravičenca, ki je upravičen, če do tega pride, do izplačila zavarovalnine. Cena oziroma znesek zavarovanja, ki ga mora vsak zavarovanec po pogodbi plačati, se imenuje zavarovalna premija. To je plačilo za varnost, ki jo zavarovalnica nudi svojim zavarovancem. V Sloveniji imamo kar nekaj zavarovalnih in pozavarovalnih družb in zavarovalnic. Med zavarovalnicami, ki ponujajo različne možnosti sklenitve zdravstvenega zavarovanja je največja zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, tu pa sta iz zdravstvenega področja zavarovalnica Triglav in Adriatic Slovenica. Vzajemna je specializirana in hkrati največja zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. S svojo dejavnostjo zagotavlja dopolnitev in nadgradnjo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje imajo v Sloveniji sklenjeno vsi ljudje, a žal ne pokrije vseh stroškov, ki nastanejo med samo zdravstveno ali zobozdravstveno oskrbo. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, ki deluje po načelu vzajemnosti ima možnost za sklenitev naslednjih zavarovanj; prostovoljna zdravstvena zavarovalnica za doplačilo, prostovoljna zdravstvena zavarovanja za večji obseg pravic, nadstandardno zavarovanje A, nadstandardno zavarovanje B, zavarovanje za tujino in z medicinsko asistenco ter vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje pod določenimi pogoji. Zavarovalnica je ustanova, v kateri sklenemo zavarovanje, kar lahko naredimo z osebnim obiskom ali na spletu.

Sklenitev avtomobilskega zavarovanja

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je osnovno avtomobilsko zavarovanje, katerega mora skleniti vsak voznik oziroma lastnik vozila. Gre za zavarovanje, kjer zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb na podlagi civilnega prava v določenih primerih. Zavarovalnica povrne škodo, če je pri uporabi ali posesti vozila, navedenega v zavarovalni polici, prišlo do uničenja ali poškodovanja stvari ter če je prišlo do smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja osebe. Če želite registrirati svoj avto, potem je avtomobilsko zavarovanje nujno za vas! V primeru, da boste vi tisti, ki boste tretji osebi s tem avtomobilom povzročili škodo, bo zavarovalnica tej osebi povrnila na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Posebnost pri avtomobilskem zavarovanju je ta, da začetniki začnejo v 14.premijskem razredu in vsako leto brez škode napredujejo en razred nižje po lestvici, s tem pa posledično dobijo nižjo premijo. V primeru škode, torej škode, ki so jo povzročili, pa padejo kar tri razrede višje in s tem je posledično tudi bistveno višja premija. Zavarovanec se tako premakne 3 razrede višje za vsako posamezno škodo, vendar pa v letu dni lahko nazaduje za največ 12 razredov.

Če vas zanima informativni izračun avtomobilskega zavarovanja, vam toplo priporočamo, da kliknete na povezavo avtomobilsko zavarovanje izračun, kjer lahko preko spleta naredite informativni izračun zase. Na tej spletni strani lahko pobrskate tudi po pogostih vprašanjih ali pa pokličete na dano telefonsko številko, kjer vam bodo z veseljem svetovali tako o avtomobilskem zavarovanju kot tudi o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in varčevanju za mlade. Ne odlašajte več in poskrbite za zavarovanje tudi vi!

Kdo plačuje za prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje je mogoče v Sloveniji skleniti pri eni izmed zdravstvenih zavarovalnic. Posamezniki lahko izbirajo med Triglavom, Vzajemno in Adriatic Slovenico. Premije, ki jih morajo plačevati, so povsod enake, tako da iz tega vidika je izbira skorajda povsem odvisna le od osebnega okusa ali zaupanja v določeno zavarovalnico. Pri tem sicer ni potrebno skrbeti, saj s tem, ko je prostovoljno zavarovanje poravnano, ne glede na to pri kateri zavarovalnici, zavarovancu ni potrebno doplačevati za zdravstvene storitve.

V Sloveniji je prostovoljno zavarovanje za mladoletne urejeno prek enega izmed staršev. Vendar pa se stvari popolnoma spremenijo takoj, ko oseba postane polnoletna. Od takrat je potrebno za prostovoljno zavarovanje posebej poskrbeti, saj v primeru, da oseba ni dodatno zavarovana, izgubi pravico do popolnega finančnega pokritja zdravstvenih storitev. V primeru, da se oseba, ki je postala polnoletna, še naprej šola, potem je lahko do 26. leta zavarovana prek enega izmed staršev.

V takšnem primeru mora oseba priskrbeti potrdilo o vpisu, ki ga starš izroči delodajalcu ali pa ga nese na center za socialno delo. kar osebno. V primeru, da oseba izgubi status dijaka ali pa študenta, potem mora za prostovoljno zavarovanje poskrbeti sama. Prav tako mora oseba za prostovoljno zavarovanje poskrbeti sama, kadar dopolni 26 let. To velja tudi v primeru, da ima še vedno veljaven status dijaka ali pa študenta, 26. leto je mejnik, po katerem zdravstveno zavarovanje ni več možno v obliki družinskega člana. K temu lahko dodamo, da zakonski par, v katerem je ena oseba zaposlena, druga pa ni, lahko nezaposlena oseba koristi obvezno zdravstveno zavarovanje prek svojega partnerja, vendar pa to ne velja za prostovoljno zavarovanje.

V zadnjem času vse večji delež zdravstvenih storitev krije prostovoljno zavarovanje, tako da navkljub imenu se prav vsakomur, ki ni v rednem delovnem razmerju splača, da ga ima, saj mora sicer sam doplačevati večino zdravstvenih storitev.

http://www.vzajemna.si/

Če vas zanima kakšna bi bila premija, si naredite izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja lahko sklenete tako, da se odpravite v najbližjo zdravstveno zavarovalnico. Obstaja pa seveda še veliko lažji način, sploh, če imate dostop do svetovnega spleta. V e-poslovalnici si lahko namreč na povsem enostaven način naredite informativni izračun zavarovanja, ki je v popolnosti prilagojen vam in seveda vašim potrebam. Na spletni strani zavarovalnice imate možnosti sklenitve številnih zavarovanj, ki so podrobno predstavljena.  Na začetku je treba vnesti svoje podatke, višina mesečne premije je najprej odvisna od tega kako dolgo bo zavarovanje sploh trajalo, odvisna pa je tudi od tega ali zavarujete samo sebe ali tudi svoje družinske člane. Pomemben faktor, ki vpliva na končno višino premije je odvisno tudi od spola, od starosti in na koncu od tega ali se morebiti ukvarjate s katerim izmed športov, ki so bolj tvegani. Zdravstvena zavarovalnica še dodatno poskrbi za ugodnosti in tako zna privabiti tudi k temu, da boste po informativnem izračunu zavarovanja, slednje pri njih tudi dejansko sklenili.

Preko spleta lahko naredite izračun za kar nekaj različnih zavarovanj, seveda je vsako posebej prilagojeno željam in zahtevam posameznega zavarovanca. Izračun zavarovanja si lahko sami naredite preko spleta v vseh treh naših zdravstvenih zavarovalnicah, Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Informativni račun si lahko naredite za številna zavarovanja, od nezgodnega zavarovanja zase, za otroke in mladostnike in za druge osebe. Lahko si naredite popolnoma splošen informativni izračun, lahko pa tudi za dodatke k že obstoječemu zdravstvenemu zavarovanju. Zdravstvena zavarovalnica vam po narejenem informativnem izračunu, če pri njih tudi dejansko sklenete zdravstveno zavarovanje preko svetovnega spleta prizna določen popust. Tako kot poteka hitro in enostavno izražun zavarovanja, poteka enako hitro sama sklenitev zdravstvenega zavarovanja. Dobra obveščenost je ključnega pomena, da boste poučeni tudi kadar gre za višino plačevanja izbranih zavarovalnih premij vam pomaga izračun zavarovanja.

Več informacij