Prehranski dodatki, dodatki živilom

Prehranski dodatki so kemijski dodatki živilom .

Namen, ki ga prehranski dodatki imajo je, da konzervirajo, zgoščujejo, razredčujejo, obarvajo živil ali mu dodajo aromo. V sodobni živilski industriji so
prehranski dodatki nepogrešljivi. Prehranski dodatki morajo biti na embalaži ustrezno označeni. Navedeni morajo biti vsi prehranski dodatki, ki so bili uporabljeni v proizvodnem procesu živila. Največkrat so prehranski dodatki označeni z črko E ter dodanim trimestnim številom. Označevanje je urejeno tako, da določena vrednost pove za kakšno vrsto prehranskega dodatka gre. Barvila so označena s številko ena na prvem mestu, konzervansi s številko dva na prvem mestu, antioksidanti in regulatorji kislosti s številko tri na prvem mestu, stabilizatorji s številko štiri na prvem mestu, s številko pet na prvem mestu so označena sredstva za uravnavanje pH in sredstva proti strjevanju, s številko šest na prvem mestu so označeni ojačevalci okusa, drugi aditivi pa so označeni z števili od devet na prvem mestu. Z številom deset do petnajst na prvem mestu so označeni novi aditivi. Označevanje prehranskih dodatkov je razvila Evropska gospodarska skupnost za uskladitev zakonodaje in lažje mednarodno trgovanje z živili. Označevanje prehranskih dodatkov z številom E in tri mestno številko uporabljajo tudi Arabske države, Avstralija, Nova Zelandija, Izrael. Vse pogosteje se oznake uporabljajo tudi v Kanadi in deloma ZDA. Vpliv na človeško znanje ni še docela pojasnjen, nekatere raziskave so pokazale nevarnost in škodljivost človeškemu organizmu. Prehranski dodatki se delijo v več skupin. Skupine v katere se delijo prehranski dodatki so sladila, konservanti, kisline, stabilizatorji, ojačevalci okusa, barvila, sredstva za vzhajanje, antioksidanti, sredstva proti penjenju, sredstev za ohranjanje sipkosti in uravnavanje kislosti.
Previdnost pri uporabi prehranskih dodatkov ni odveč, dobrodošlo je tudi aktivno informiranje s strani organizacij, ki skrbijo za varnost hrane in zaščito ter zdravje potrošnikov.

Prehranski dodatki so posledica intenzivnega načina pridelave živil ter sodobnih pristopov pridelave živil.