Tek, izziv številnim

Tek je športni izziv številnim osebam.

Zanimanje za tek raste, vedno več ljudi se navdušuje zanj. Zakaj natančno ta najtežja tekaška atletska disciplina navdušuje tolikšno število ljudi ter vsako leto privabi novince je nemogoče opisati z eno besedo. Nekaterim tek predpiše zdravnik ali drugi strokovnjak. Oseba ima potencial izboljšanja svojega zdravstvenega stanja, zato se mu priporoči tekaško ali drugo gibalno aktivnost. Rezultati in izboljšanje so odvisni predvsem od samega tekača. Pomembna je rednost, konstantnost in pravilnost vadbe. Drugim tek zleze pod kožo zaradi zgledov iz okolice. Z njim se ukvarjajo njihovi najbližji sorodniki in prijatelji. Kar je za mnoge dovolj velika motivacija, da se preizkusijo tudi sami. Obstajajo pa tudi številni drugi razlogi, kot so razne stave in podobni razlogi. Čeprav se nam zdijo stave in podobno na meji resničnosti, obstajajo primeri dobre prakse. Tako imamo kar nekaj primerov preobrazbe iz navadnega smrtnika v tekaško osebo. Zanimivo pri tem je, da se v nekaterih primerih odkrije izredne talente in predispozicije. Za tek je oseba enostavno rojena. Bolj strokovno povedano pa taka oseba premore organizem, ki ima vse odlične lastnosti za tekaško aktivnost. Z nekaj volje lahko taka oseba v razmeroma kratkem času dosega odlične rezultate. Za začetek je odličen rezultat že udeležba na teku ali maratonu v kratkem času po pričetku resnejšega ukvarjanja. Največkrat pa so priprave za tek na daljše razdalje dolgotrajnejše, velikokrat tudi izvedene pod strokovnim vodstvom. V vseh primerih pa je začetnikom več kot dobrodošlo strokovno vodstvo. Za pravilno izvajanje aktivnosti veljajo nekatera zimzelena pravila. Nesmisel jih je ne upoštevati, saj so potrjena skozi prakso številnih oseb in izkušenj. Tipična napaka je pretiravanje, začetnik želi v kratkem času doseči sotekmovalce z daljšim stažem. Napačnost takega početja se kaže v preobremenitvah organizma in telesa ter regeneraciji.

Tek je disciplina, ki v naši deželi pridobiva na priljubljenost med vsemi generacijami.

Več

Nike ultra boost, pametna odločitev

Nike ultra boost je tekaška obutev .

Tekaška obutev Nike ultra boost zelo vpliva na izboljšave tekača . Obutev je pri teku najbolj pomemben del opreme. S tem se ne zanemarja drugi del opreme, vendar je njegov vpliv na zdravje in počutje bistveno manjši. Stopala, posledično pa kosti, sklepi, vezi in drugi pri teku obremenjeni deli telesa so od kakovostne obutve odvisni. Kakovost Nike ultra boost se pokaže razmeroma kmalu. Obutev, ki dobro blaži udarce blagodejno vpliva na vse dele telesa, ki jih obremenjuje tek. Govorimo o učinkih na kratek rok. Najbolj je opazna razlika, ko staro obutev zamenjamo za novo. Na dolgi rok pa so učinki Nike ultra boost še veliko večji. Dolgoročna obremenitev telesa z aktivnostjo kot je tek pušča svoje sledi. Človek, ki redno teče ni le fit, ampak je tudi psihično bolj zdrav. Fit pomeni, da ima tekaču primerno telesno težo. Kar je danes v mnogih primerih zavidanja vredna lastnost. Posebno pri srednjih in starejših generacijah. Takrat je pri vrstnikih, ki niso telesno aktivni, opaziti znake prekomerne telesne teže in podobne posledice telesno manj aktivnega vsakdanjika. Nike ultra boost dodatno poskrbi, da so vplivi obremenitve minimalne, kar je posebno dobra novica za vse predstavnike starejših generacij tekačev. Psihično zdravje tekačev je v družbi prav tako cenjeno. Ljudje, ki so telesno aktivni so bitno bolj odporni na razne dražljaje iz okolice. Praktično se to kaže v bistveno bolj uglajenem vedenju. Posebno je to vidno bo povečanih pritiskih. Nike ultra boost je torej dobra izbira, ki nam lahko življenje povsem spremeni. Manjša telesna teža nas bo manj obremenjevala, imeli bomo več energije, pripravljeni bomo na večje izzive v profesionalnem kot neprofesionalnem okolju. Psihično zdravje se pri povečani telesni aktivnosti izboljšuje, izboljšanje pa se kaže predvsem pri veliko boljši podobi v družbi.

Nike ultra boost prinaša uporabniku pomembne spremembe.

http://www.superge.si/

Tek določa lastnosti

Tek v veliki meri določa lastnost tekaške obutve.

Lastnosti določa tek. Od primera do primera je lahko odločitev za tek različen. Pri odločitvi izbire za tek gre v veliko primerih za primere dobre prakse. V primeru, da je odločitev dobro izpolnjevala zahteve, bo izpolnjen tudi tek. Nasproti temu so za tek možne slabše izkušnje. Vsekakor imamo možnost izbire . danes je možnost izbire v veliko primerih odločilna. Predvsem to velja za osebe, ki imajo radi velike možnosti izbire tekaške obutve. Gre za kupce, kateri imajo radi sebi prilagojen predmet nakupa. Dane je predmet nakupa možno dobro izbrati. Nekoč predmet nakupa ni bilo možno tako dobro izbrati. Vsekakor pa bo mogoče v prihodnosti moč predmet nakupa bolje izbrati. Izbiro lahko izvedemo po svojih načelih nakupa. Lahko pa nakup izvedemo tudi po prevzetih načelih nakupa. Svoja načela nakupa imamo ustvarjena skozi številne nakupe. Izvedli smo jih na različne načine, kupovali smo različne predmete nakupa, nakup so spremljali številni dejavniki. združeni načini nakupa, predmeti nakupa ter drugi dejavniki nakupa pomenijo izkušnje. Skupaj s tujimi viri informacij na ta način ustvarimo in od primera do primera bogatimo svoja načela nakupa. Tako se lahko v krajšem ali daljšem časovnem obdobju načela nakupa bolj ali manj spremenijo. Človek se spreminja od obdobja do obdobja, temu primerno so njegove zahteve različne. Spreminja se tudi okolje. Zato okolje velja kot dejavnik, ki se od časa do časa spreminja. Dobrodošlo je, da se sprememb zavedamo ter jih kar se da najbolje spremenimo v svoj prid. Tako bo naš nakup vedno aktualen, hkrati pa dober na račun dobrih izkušenj iz preteklosti. Podobno gre pričakovati tudi v prihodnosti. Saj se bodo skladno s prihajajočimi spremembami, ponudile možnosti prilagoditve. Te so možne na račun naših bogatejših izkušenj, podkrepljenih s tujimi informacijami.
Tek je stara človeška aktivnost. Brez dvoma je bil tek prisoten v najstarejših obdobjih človekove zgodovine. V takratnih začetkih človeštva je tekaška aktivnost človeku omogočala pobeg od nevarnosti, varovala mu je življenje, omogočala mu je vsakdanje aktivnosti. S tem se je ustvarila selekcija, katera je omogočala preživetjem najboljšim. V kasnejših obdobjih je tek postal vedno bolj ločena aktivnost. Z tekanjem so se ukvarjali predvsem ljudje, ki so takšno aktivnost izvajali, kot del svoje profesionalne dejavnosti. Profesionalne dejavnosti so bile pri tem različne, skupna lastnost pa je bila med drugim tekaška aktivnost. Tako je tekaška aktivnost postajala vedno bolj izpopolnjena in je posledično tako napredovala vse do današnjih dni. Ljudje so že v najstarejših časih vedeli, da je za tek potrebno marsikaj več, kot za hojo. Tek je zahteval tako večje človeške sposobnosti, kot tudi vsega ostalega. Večje človeške sposobnosti so zahtevale pred samim izvajanjem aktivnosti izpolniti zahteve človeškega organizma. Predvsem je bilo za tek potrebno zagotoviti dovolj energije. Zadovoljitev te zahteve ni bila enostavna v preteklosti in ni enostavna še danes. Na eni strani mora biti energija prisotna, na drugi strani pa ne sme obremenjevati drugih funkcij človeškega telesa in organizma. Tako se lahko na račun prevelike želje po energiji, po nepotrebnem obremeni druge funkcije človeškega telesa in organizma. Znano je, da je potrebno energijo pridobiti, kar zahteva aktivnost človeškega telesa. Gre za proces, ki mora biti izveden časovno in tudi drugače ustrezno. Zaželena je idealna prilagoditev, ki omogoča predvsem dobro časovno uskladitev zahtev. Kakovost je prav tako pomembna. Ni čisto vseeno kako pridobimo energijo. Najbolje je, da energijo dobimo čim prej. To na eni strani pomeni hitro pridobitev potrebne energije, na drugi strani pa je s tem manj obremenjen proces zagotavljanja energije. Danes je možnosti za prilagajanja veliko. Na voljo je veliko dostopnih načinov. Poleg nekaterih izdelkov, ki ponujajo rešitve na enostaven način, lahko izbiramo tudi nekatere naravne. Najdemo jih v številnih klasičnih in že znanih načinih zagotavljanja energije. Potrebno je pri tem poznavanje in vedenje lastnosti energijskih značilnosti in sposobnosti. Izkušnje so pri tem pomembe, predvsem v primerih, ko so osebne zahteve različne od množičnih zahtev. V primeru, da se ne upošteva osebnih zahtev lahko pride do raznih odstopanj, predvsem pa to pomeni negativne posledice. Poznavanje teh zahtev je mogoče predvsem preko skrbnega opazovanja osebnih lastnosti in zahtev. Zelo dobro je, da se opazovanja navadimo od samega začetka. Tako je pozorno treba spremljati časovno razliko med zagotavljanjem energije ter potrebami po energiji. Opazovati moramo predvsem ustreznost in neobremenjenost. V primeru, da med tekaško aktivnostjo opazimo obremenjenost zaradi zagotavljanja energije moramo ali prilagoditi čas, lahko pa je kaj narobe z samim zagotavljanjem energije. Z večanjem tekaške aktivnosti se bodo večale tudi energijske zahteve. Zato je dobro že na samem začetku poznati svoje zahteve skladno z tekaško aktivnostjo. Kdor to počne redno in skrbno načeloma težav nima. Zelo dobrodošlo je tudi pri raznih škodljivih posledicah, saj je v skrajnih primerih enostavno opustiti aktivnost za tisti dan ali za krajše časovno obdobje. Vztrajanje pri aktivnosti je lahko negativno iz več razlogov. Pomembno pa je, da iz lastnih izkušenj vemo, kdaj je glede na točno določene znake, dobro aktivnost prekiniti ter preložiti za določen čas v prihodnost. Pomembno vlogo pri tekaški aktivnosti ima tudi oprema. Tekaška oprema je lahko izbrana na različne načine. Nekateri so racionalni in tekaško opremo izbirajo svojim zahtevam ter možnostim primerno. Predvsem je zanje značilno, da ne pretiravajo. Kar pomeni, da ne izbirajo preko svojih zmožnosti. Z izbiranjem preko zmožnosti in primernosti ne bomo nič pridobili, bomo pa lahko veliko izgubili. Kaj točno izbrati je bolj pomembno takrat, ko bo tekaška aktivnost postala redna. Takrat bodo zahteve večje, vendar bodo hkrati večje tudi naše izkušnje. To pomeni, da bomo iz izkušenj postopoma pridobili občutek za dobro izbiro. Vedeli bomo kaj nam ustreza in kaj nam ne ustreza. Ker je tekaška aktivnost povezana z druženjem v veliko primerih, lahko na tak način pridobimo tudi ustrezne izkušnje iz tujih virov. To lahko storimo na več načinov. Predvsem pa gre ali za podane informacije ali pa so informacije pridobljene po načelu zgledi vlečejo. Tako lahko s samim opazovanjem vidimo, kaj je lahko dobro za nas in kaj ni najboljše. Najbolje pa to potrdi komentar uporabnika samega.

Tek je vedno bolj priljubljena aktivnost, ki privablja številne navdušence v praktično vseh različni starostnih skupinah.

Five fingers za tek znižujejo nevarnost poškodb

Five fingers za tek so obutev, ki je namenjena ljudem, ki si želijo čim bolj naravnega stika s podlago. Ljudje se nismo rodili s čevlji in zato je tek z bosim stopalom nekaj povsem naravnega. Vendar pa se vsi zavedamo, da je takšno početje nevarno. Razlog za to leži v tem, da se naša stopala niso učvrstila, ker smo od vedno navajeni hoditi in teči obuti. Zato pa five fingers za tek s svojim unikatnim dizajnom poskušajo simulirati tek, ki je čim bolj podoben bosemu, vendar pa vselej omogoča primerno zaščito stopal. Boso stopalo je na terenu izpostavljeno nevarnim predmetom in virom okužb, vendar pa to niso edine nevarnosti. Že sam tek sam po sebi predstavlja določeno tveganje. Vendar pa so študije pokazale, da tek z bosim stopalom znižuje tveganje za nastanek zvina stopala. Iz tega vidika tudi five fingers za tek znižujejo tveganje za takšne poškodbe, poleg tega pa five fingers za tek tudi omejujejo možnosti, da bi prišlo do vnetja stopal. Prav zvini in vnetja stopal so najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo profesionalni in rekreativni tekači.

Pri tem pa velja opozoriti tudi na to, da tek z bosim stopalom, kateremu se približamo s five fingers za tek, lahko ob nepravilni tehniki vodi tudi v težave. Tisti, ki se odločate za nakup five fingers za tek morate na začetku znižati intenzivnost teka, saj se morajo noge najprej privaditi novi tehniki. Predvsem je pomembno, da stopal med tekom ne premikate preveč naprej, saj to izvaja dodaten pritisk na Ahilovo tetivo in meča.

Five fingers

Primerna tekaška oprema

Ženski tekVprašanja o tem, kakšna je primerna tekaška oprema, so izjemno zapletena in odvisna od konstitucije vsake osebe, njenega spola, telesne teže, terena po katerem teče in še bi lahko naštevali. V nadaljevanju tega članka, si bomo ogledali, na kaj moramo biti v splošnem pozorni pri nakupu. Najbolj pomembna tekaška oprema so nedvomno tekaške copate.

Zakaj je to najpomembnejša tekaška oprema? Odgovor je preprost: tekaški copati predstavljajo stik med stopalom in podlago, obremenjeni so pri vsakem koraku in od tega, na kakšen način obvladujejo to obremenitev, bo odvisen tek kot celotna dejavnost. Bolj kot oseba hitro teče, večja je obremenitev oziroma mehanični pritisk na celotno telo.

Nekakovostna tekaška oprema kot so poceni tekaški copati, lahko naredijo več škode kot ima oseba od teka koristi za svoje zdravje. Slabi tekaški čevlji močno obremenjujejo sklepe in hrbtenico, kar lahko na dolgi rok ustvari precej težav. Tekaška oprema mora biti torej kakovostna, kar se copat tiče, velja poudariti predvsem to, da na izbiro vplivajo mnoge individualne lastnosti. Prava izbira je odvisna od zgradbe stopala, telesne teže, tehnike teka in tudi od tega, če je imela osebe v preteklosti kakšne poškodbe. Nasploh pa naj bo tekaški copat dovolj prožen na pregibu, biti mora popolnoma udoben, kar pomeni, da nikjer ne tišči, prsti so fiksni, vendar imajo malo svobode med pol in enim centimetrom. Zagotovo pa so tudi oblačila zelo pomembna tekaška oprema.

Najpomembnejša lastnost, ki jo ima kakovostna tekaška oprema, je lahka teža. Bolj kot je tekaška oprema lahka, manj bo sam tek oviran in bolj bodo gibi potekali naravno in tehnično pravilno. Pomembno je tudi to, da oblačila niso preveč ohlapna, saj lahko ovirajo gibanje v razkoraku nog in pri pomikanju rok. Torej mora biti tekaška oprema takšna, da omogoča čim bolj neovirano telesno koordinacijo in predvsem ne povzroča nobenih tehničnih pomanjkljivosti samega teka. Vso tekaško opremo boste našli na http://www.superge.si/