Prva služba, mladostniški izziv

Prva služba je mladostniški izziv .

Največji problem, ki ga ima prva služba je predvsem konkurenčna okolje . Vendar je še bolj napačno predvsem iskati poti po načelu z glavo skozi zid. Iskati moramo boljše rešitve, verjetno najbolj učinkovita bo, da se zavemo svojih konkurenčnih prednosti. Pojem prva služba največkrat pomeni, da gre za mlado osebo. V primerjavi z konkurenčnim okoljem na trgu, ki ga sestavljajo starejše generacije, to pomeni številne prednosti. Starejše generacije imajo manj moči, so izčrpane, imajo obveznosti z družinami in druge lastnosti. V teh lahko prva služba najde svoje konkurenčne prednosti. Moč izvira predvsem iz mlajšega organizma, ki se je sposoben po naporih prej regenerirati. Poleg tega gre za v povprečju bolj zdravega človeka, saj se v srednjem obdobju življenja ljudem velikokrat naberejo številne poškodbe, niso redke bolezni in podobne težave. Obveznosti so starejših so prav tako pomanjkljivost, prva služba oziroma osebe, ki se prvič zaposlujejo teh težav nimajo. Verjetno daleč najboljša kombinacija pa je sožitje s starejšimi generacijami. Nikakor ni najbolje iskati prednosti, če se ne zavedamo pomanjkljivosti. Z drugimi besedami prva služba pomeni tudi nabiranje izkušenj. Te pa lahko nudijo predvsem starejše generacije, ki so jih že nabrale. Te so v profesionalni kot tudi neprofesionalnih aktivnostih zlata vredne. Če govorimo o izkušnjah, ki so se pridobivale desetletje dolgo, to poemi, da bo morala mlada oseba deset let aktivno delovati, da jih bo pridobila. Obratno pa sodelovanje z tako osebo pomeni pridobiti desetletje izkušenj v bistveno krajšem časovnem obdobju. Izkušnje pa se lahko prelevijo v dobre reference takrat, ko jih oplemenitimo s aktualnim. Z drugo besedo pomenijo izkušnje preteklost, v sodobnem času pa desetletje pomeni ob vsemu napredku kratko malo zaostanek. Tega pa lahko zmanjšamo z plemenitenjem oziroma z vnašanjem vseh novo odkritih tehnologij in drugih novosti s profesionalnega področja.

Prva služba je ponujena priložnost.

https://www.mojazaposlitev.si/

Motivacija za iskanje službe, življenjska priložnost

Motivacija za iskanje službe mora biti razumljena kot življenjska priložnost.

Vsaka motivacija za iskanje službe je zgodba zase. Ljudje smo med seboj različni. Predvsem motivacija za iskanje službe odslikava karakterne značilnosti osebe. Poleg tega je motivacija za iskanje službe odvisna od sposobnosti osebe. Motivacija za iskanje službe je v veliki meri odvisna tudi od tega ali oseba službo išče nujno ali ima za iskanje več časa. Vsaka motivacija za iskanje službe mora postati življenjska priložnost. Motivacija za iskanje službe se mora navezovati na osebnost osebe. Iskanje službe je za mnoge zahtevno opravilo, drugim pa je iskanje služba predvsem iskanje izzivov. Sposobne osebe si lahko službo bistveno lažje poiščejo, lahko rečemo, da služba njih išče. Med sposobnostmi, ki so iskane se s strani zaposlenih odslikavajo predvsem konkurenčne prednosti. Izdelki ali storitve na konkurenčnem trgu tekmujejo, lastnosti, ki pripomorejo k prodaji pa zelo cenjeno. Običajno jih prepoznajo osebe, ki jih službe iščejo. Vsakdo je že slišal za osebe, ki so poznane širšemu krogu ljudi. Nekatere bistveno prispevajo k prodaji izdelkov ali storite. V oglasih velikokrat ta imena poudarjajo, saj želijo, da odigrajo pomembno vlogo pri odločitvi. Motivacije so seveda lahko tudi bolj ali manj eksistenčne narave. Bolj kot je motivacija eksistenčne narave, bolj se odslikava potreba. Za iskanje službe mora biti vsaj na razgovoru ta lastnost nekoliko potisnjena v ozadje, morebitnemu bodočemu delodajalcu mora iskalec zaposlitve predvsem ponuditi nekaj več, nekaj novega, nekaj boljšega, kar v preteklosti med zaposlenimi ni zazna. Tako lahko oseba, ki išče zaposlitev realno upa na uspeh. Posebej pomembna je ta lastnost, ko se za zaposlitev poteguje večje število oseb. Med velikim številom iskalcev zaposlitve bodo izbrani samo najboljši, z drugo besedo tisti, ki bodo zaposlovalcu prinesli koristi. Predvsem so iskane koristi, ki so izvirne in prinašajo svež veter v delovno okolje.

Motivacija za iskanje službe mora že v sami osnovi biti obsojena na uspeh.

Več si preberite tukaj.