Za napake računovodstva odgovarja podjetnik sam

Za napake, ki jih napravi računovodstvo odgovarja vedno naročnik, vendar večinoma to podjetnik začetnik ne ve. Zato je veliko podjetnikov začetnikov, ki se odloči, da bo njihovo računovodstvo vodil nekdo iz hiše ali pa se odloči za najcenejši računovodski servis, ki še nima veliko delovnih izkušenj. In nek začetnik lahko naredi zelo velike napake in lahko podjetnika ob prvem obisku davčne inšpekcije vrže na kant. Komu zaupati davčno in finančno poslovanje, je potrebno krepko razmisliti. Veliko mladih podjetnikov vidi v računovodstvu nepotrebno zlo, ki si ga je država izmislila samo da pobira denar in ne vzamejo to dejavnost resno.

Podjetnik odgovarja sam za napake račonovodstva.

Krivično je, če mora podjetnik za napako, ki jo napravi računovodstvo plačati sam, vendar taka je zakonodaja in tega podjetnik ne more spremeniti. Zato se mora pozanimati za reference o nekem računovodskem servisu preden se za njega odloči. Priporočljivo je tudi, da si izbere računovodstvo na podlagi poznanstev. Davčni inšpektor bo kaznoval lastnika podjetja za vse napaki, ki jih naredi računovodski servis. Lahko seveda vloži tožbo, vendar to tako veliko stane, da si redkokateri podjetnik to privošči. Nekdo, ki že mora plačati kazen si težko privošči dobrega in dragega odvetnika. Ko si izbiramo, kdo bo vodil finančno poslovanje našega podjetja, ni najbolj pomembno koliko stane ta storitev, vendar kdo nam bo to vodil, kakšna je izobrazba računovodje, kakšne so njegove delovne izkušnje, kolikokrat so že naredili napake in ali je bilo podjetje zaradi njihovih napak kaznovano. Pomembno je tudi ali ima računovodski servis zavarovano strokovno odgovornost. S tem so napake, ki jih oni naredijo plačane s strani zavarovalnice z vsemi zamudnimi obrestmi vred.
Še več na to temo si preberite tukaj.
Skratka zelo pomembno je, da podjetnik krepko razmisli komu bo zaupal finančno poslovanje podjetja, kdo bo njegov partner in temu področju mora posvetiti veliko pozornost. Z davčnimi uradi se ni za neodgovorno obnašati. Neodgovorne delo velikokrat nekoga veliko stane.

Računovodstvo in njegove funkcije v finančnem poslovanju

Morda bi mislili, da je finančno upravljanje podjetij preveč zapleteno in obširno in včasih se zdi, da gre že za pravo znanost. To deloma drži, saj je je računovodstvo veda, ki presoja vse vhodne in izhodne finančne tokove. Računovodja z upoštevanjem zakonitosti in logičnim mišljenjem ureja bilance, ter z uporabo računovodskih standardov skrbi za nemoteno delovanje podjetja.

računovodstvo
Računovodstvo se deli na štiri glavne podsisteme. To so knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko analiziranje in nadzor. Vsi sistemi sicer lahko delujejo povsem samostojno, skupaj pa sestavljajo moč učinkovitega finančnega upravljanja. S sprotnim računovodskim nadzorom, tu je mišljena predvsem stalna kontrola in notranja ali zunanja revizija opravljenega dela, poskrbimo za ustrezno delovanje podjetja. Ob morebitnih inšpekcijskih pregledih se tako lahko izognemo morebitnim opominom ali sankcijam.

Računovodstvo lahko vežemo na dve organizacijski strukturi. Finančno računovodstvo sestavlja glavna knjiga, terjatve in obveznosti, denarna sredstva in računovodstvo za davčne namene. Stroškovno računovodstvo pa je bolj analitično in se nanaša na analizo poslovnih učinkov in proizvodnje, računovodstvo sredstev in notranje poslovne uspešnosti.

Bistvene prvine računovodstva so tudi računovodska načela in standardi. Pošteno in zanesljivo vodenje računovodstva, ter upoštevanje vseh računovodskih standardov so temelji, ki gradijo trdno finančno stanje vsakega podjetja.

Z računovodstvom do preglednih financ

Kaj sploh je računovodski servis?

Računovodski servis je »podjetje« kjer se zaposleni ukvarjajo z računovodstvom.

Računovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z računovodskim spremljanjem, proučevanjem in prikazovanjem poslovanja. Je del informacijskega sistema v podjetju. Med računovodska načela, ki veljajo za poslovne dogodke spada tudi knjigovodstvo, ki pa je po zakonu obvezno. Računovodstvo si lahko razlagamo kot informacijska dejavnost v poslovni celoti, ki obsega sistemsko celoto računovodskega informiranja na podlagi računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, računovodskega predračunavanja, stroškov in odhodkov, obveznosti do virov sredstev, prihodkov itd. Da se poslovni procesi pravilno odvijajo moramo le te nenehno spremljati, analizirati, obdelovati in prikazovati. Pri tem nam pomagajo evidence, ki zajemajo določen del poslovanja. Pomembno je, da ima vsako podjetje pa ni važno ali je majhno ali veliko, kvaliteten in dober računovodski servis. Če je računovodski servis uspešen, oziroma njegovo delo, je uspešno tudi podjetje. Oseba, ki je zaposlena v računovodskem servisu se imenuje računovodja/računovodkinja. Kot že ime pove, ta oseba vodi račune pa tudi opravlja vse delo, ki je v računovodskem servisu potrebno. Tako lahko na koncu zvemo ali ima podjetje prihodke ali stroške. Različne računovodske servise lahko najdete na internetu prav tako pa jih lahko najdete tudi v kakšnih oglasnih časopisih. Računovodski servisi morajo poleg urejanja računov zagotavljati tudi kvalitetno davčno svetovanje. Poleg klasičnega računovodskega servisa oziroma računovodstva pa se vedno več ljudi odloča za elektronski računovodski servis oziroma e-računovodstvo. Zelo znan računovodski servis oziroma podjetje, ki vam nudi elektronsko računovodstvo je BiroBonus. To podjetje vam nudi kvalitetno, zanesljivo in odgovorno delo. Poleg elektronskega računovodstva vam nudi tudi klasično računovodstvo, brezpapirno računovodstvo, davčno svetovanje in pa tudi razne tečaje.

Kratek opis in prednost različnih vrst računovodstva:

– klasično računovodstvo (preglednost dokumentov in pa preprostost dela)

– brezpapirno računovodstvo (pridobitev na času, dober pregled nad poslovanjem)

– elektronsko računovodstvo (dostopnost, manjši stroški, varnost in preglednost nad delom)