Linkedin, velika množica poslovnih stikov

Linkedin je velika množica članov, katere cilj delovanja so poslovni stiki v čim večjem številu in kakovosti.

Število članov Linkedin skupnosti je iz dneva v dan večje, hkrati pa dnevno tudi veliko članov izgubi članstvo. Samokontrola je ena izmed dobrih lastnosti socialnega omrežja, s tem pa je mogoče računati na kakovostno spletno okolje . Na spletu imamo številna okolja, poslovna okolja imajo svoje posebnosti. Potrebno jih je upoštevati ter se držati pisanih kot tudi nepisanih pravil. Pisana pravila imamo jasno podana, nepisana pa so samoumevna. Linkedin člani razumejo kot poslovno okolje, zato jim ni potrebno pojasnjevati kako se v takem okolju obnašamo. Vsak človek načeloma ve, zakaj ima svečano obleko ter kje jo mora nositi. Za nekatere prireditve ter nekatera okolja je to tako samoumevno, da tega nihče ne poudarja posebno ob ustnem ali pisnem povabilu. Obstajajo pa seveda prireditve na višjem nivoju, kjer je ob povabilu jasno dodano besedilo o primerni oblek. Linkedin okolje velja podobno jemati, četudi si o tem osebno mislimo karkoli. Posebno pomembno je spoštovanje tega načela za prve korake. Linkedin okolje ima osebe z zelo različnim številom stikov, začetnika ne bo nobenemu težko prepoznati. Zanimiv bo predvsem preko primerne predstavitve, ki poudarja primernost poslovnemu okolju in poslovnim interesom. Kaj natančno želimo je dobro vedeti, mnogi si v ta namen izdelajo strategijo. Linkedin okolju bomo natančneje oziroma bolj očitno sporočali svoje namene, če se včlanimo v točno določene skupine. Preko njihovih značilnosti bo vsem jasno sporočeno, kaj nas zanima, s čim se ukvarjamo in podobne poslovne značilnosti in zanimivosti. Poslovnemu okolju primerno skupine zato tudi ne smemo izbirati vsevprek, ampak načrtno in odgovorno. Priporočila so v Linkedin okolju prav tako zaželena, z njimi so naše izpostavljene značilnosti potrjene kot verodostojne.

Linkedin okuje, ki ceni verodostojnost, poslovno resnost ter odprtost za navezovanje stikov z osebami iz celega sveta.

Več

Katere lastnosti naj ima učinkovita prošnja za zaposlitev

Učinkovita prošnja za zaposlitev je velikokrat prva stopnica do tako želene kariere. Obstajajo podjetja, v katerih je nemogoče priti do razgovora, če predhodno ni napisana prošnja, zato je pomembno, da poznamo nekatere učinkovite načine, kako se lotiti pisanja le te. Učinkovita prošnja za zaposlitev mora biti vedno kratka, seveda pa mora obenem zajemati vse ključne podatke, ki delodajalca zanimajo. Naj bo napisana slovnično pravilno, črkovanje preverite vsaj trikrat, prav takšne napake vas lahko kaj hitro stanejo dela. V prošnjo ne vključujte nepotrebnih podatkov, ne nakladajte in ne dolgovezite, vsaka beseda naj šteje. Učinkovita prošnja za zaposlitev naj vsekakor izstopa iz povprečja, velikokrat pritegne delodajalca že njena oblika in jasno napisana vsebina.

V njej moramo prodati sebe in svoje dosedanje izkušnje, hobije in dosežke, na katere ste ponosni. Če nimate talenta ali ideje kako napisati prošnjo si lahko pomagate z vzorci, ki jih dobite na spletnih straneh. Prošnja ni le naštevanje vaših dosežkov in diplom, vsebovati pa mora vse informacije o vašem pravem jaz-u. Vašo prošnjo vedno prilagodite naravi dela, ki ga iščete, napisana naj bo natančno, podane naj bodo vse želene informacije. Prošnja lahko omogoči ali onemogoči vašo kariero, zato si za pisanje vzemite čas.