Linkedin, velika množica poslovnih stikov

Linkedin je velika množica članov, katere cilj delovanja so poslovni stiki v čim večjem številu in kakovosti.

Število članov Linkedin skupnosti je iz dneva v dan večje, hkrati pa dnevno tudi veliko članov izgubi članstvo. Samokontrola je ena izmed dobrih lastnosti socialnega omrežja, s tem pa je mogoče računati na kakovostno spletno okolje . Na spletu imamo številna okolja, poslovna okolja imajo svoje posebnosti. Potrebno jih je upoštevati ter se držati pisanih kot tudi nepisanih pravil. Pisana pravila imamo jasno podana, nepisana pa so samoumevna. Linkedin člani razumejo kot poslovno okolje, zato jim ni potrebno pojasnjevati kako se v takem okolju obnašamo. Vsak človek načeloma ve, zakaj ima svečano obleko ter kje jo mora nositi. Za nekatere prireditve ter nekatera okolja je to tako samoumevno, da tega nihče ne poudarja posebno ob ustnem ali pisnem povabilu. Obstajajo pa seveda prireditve na višjem nivoju, kjer je ob povabilu jasno dodano besedilo o primerni oblek. Linkedin okolje velja podobno jemati, četudi si o tem osebno mislimo karkoli. Posebno pomembno je spoštovanje tega načela za prve korake. Linkedin okolje ima osebe z zelo različnim številom stikov, začetnika ne bo nobenemu težko prepoznati. Zanimiv bo predvsem preko primerne predstavitve, ki poudarja primernost poslovnemu okolju in poslovnim interesom. Kaj natančno želimo je dobro vedeti, mnogi si v ta namen izdelajo strategijo. Linkedin okolju bomo natančneje oziroma bolj očitno sporočali svoje namene, če se včlanimo v točno določene skupine. Preko njihovih značilnosti bo vsem jasno sporočeno, kaj nas zanima, s čim se ukvarjamo in podobne poslovne značilnosti in zanimivosti. Poslovnemu okolju primerno skupine zato tudi ne smemo izbirati vsevprek, ampak načrtno in odgovorno. Priporočila so v Linkedin okolju prav tako zaželena, z njimi so naše izpostavljene značilnosti potrjene kot verodostojne.

Linkedin okuje, ki ceni verodostojnost, poslovno resnost ter odprtost za navezovanje stikov z osebami iz celega sveta.

Več

Linkedin, izvirnost šteje

Linkedin je možna konkurenčna prednost .

Vsak človek ima želje in pričakovanja, na kadrovskem področju se njimi uresničuje karierna prihodnost . Za vsako načrtovanje kariere je pomembno, da je ambiciozno. Linkedin uporabniku omogoča, da stoji na realnih tleh, v prihodnost pa zre optimistično. Realna tla pomenijo osnovo, določajo jih izobrazba, izkušnje ter vse druge sposobnosti za opravljanje razpisanega delovnega mesta. Optimistično gledanje v prihodnost pa je korak dlje, lahko bi rekli konkurenčna prednost. Prvi korak je komunikacija , ki jo omogoča Linkedin na osnovi izmenjanih informacij o prostem delovnem mestu ali drugih signalih iz okolice. Realna tla pomeni sporočiti delodajalcu na osnoven način, optimistično, pa na način, ki bo izstopal iz množice. Delodajalcu v trenutnih razmerah zagotovo ne bo poslana zgolj naša Linkedin informacija, s katero se uresničuje naše načrtovanje kariere, ampak mnoge druge. Zato velja vsaj razmisliti o optimistični različici. V bistvu moramo razmišljati o tem, kako bi zapis izstopal iz množice. Nič ni narobe, če je Linkedin osnutek zapisan v preprosti različici. To je zelo izvirna različica, ki jo napišemo tako, da zahteve delodajalca opremimo z našimi podatki. Pri tem ni priporočljivo iskati kakršno koli pomoč, ampak napisati dejansko tisto, kar nam pade na pamet. Sledi Linkedin osnutek, ki upošteva standardne zahteve. Na točno določenih mestih imamo svoje podatke, podatke delodajalca ter vse druge elemente. Drugo različico nato v preoblikujmo v tretjo. In sicer tako, da ohranimo vse osnovne in zahtevane elemente, dodamo pa ji našo izvirnost iz prve verzije. To je tiste, v kateri smo zapisali tisto, kar nam najprej pade na pamet oz. je primerno za načrtovanje kariere. Pri oblikovanju tretje različice dodatno razmišljamo kaj želi delodajalec. Postavimo se v njegovo vlogo, vprašajmo kaj bi sami želeli slišati od kandidata v vlogi podjetnika oz. delodajalca.

Linkedin je največkrat domena ambicioznih uporabnikov, katerim se brez dvoma velja pridružiti.

Linkedin, izkoristimo prednosti

Linkedin omogoča, da izkoristimo prednosti sebi v prid.

Izkoristiti osebne prednosti sebi v prid je mogoče na številne načine. Že Linkedin daje veliko priložnosti za uspeh. Oblikovati Linkedin pomeni tlakovati lastno prihodnost. Sestavni elementi, ki oblikujejo Linkedin so tako standardni, kot osebnostni. Standardni elementi, ki sestavljajo Linkedin so v osnovi enaki v vseh primerih. Brez njih oseba ne more mora računati, da bo Linkedin zanjo uspeh. Standardni elementi imajo namen, da se zainteresirani z njimi soočijo ter ugotovijo prisotnost skupnih interesov. Individualni elementi pa so tisti, ki dodatno poudarijo osebne lastnosti ter toliko večjo prisotnost skupnih interesov. Pri oblikovanju je zelo pomembno, da imamo svoj slog. Ta nas lahko v veliki meri naredi drugačne od ostalih kandidatov, ter naredi bolj primerne. Razlikovati se je dobro predvsem po primernosti. To ne pomeni, da zgolj zagotavljamo vse zahtevano, ampak omogočimo sami sebi, da bomo bolj zanimivi. S tem praktično sami usmerjamo delodajalca, da prisluhne našim idejam, zamislim, osebnim pogledom na ponudbo. V primeru, da gre za dobro informacijo ponudniku imamo zagotovljeno vsaj mesto v naslednjem krogu. To pa je že korak bliže cilju. Ponudnik bo v dobri informaciji videl prihodnost zase in svoje poslovne cilje. Naše informacije morajo seveda imeti ustrezne temelje in osnovo. Temelje dajejo naše izkušnje s področja. Te so sestavljene iz izkušenj preteklosti, kot tudi naše soočenje z aktualnimi novostmi področja. Izkušnje so dragocena lastnost, toliko bolje pa je, če imamo poleg aktualnost. Imeti aktualnost pomeni, da smo seznanjeni z vsem, kar je novo. Na podlagi izkušenj in aktualnosti pa smo sposobni videti v prihodnost preko trenda. Delodajalcu lahko takšen trend ustreza. Velikokrat v takšnih drobnih podrobnosti dobi informacijo, ki je zanj nova in kvalitetna. Gre za predvsem za drugačen pogled na praktično isto stvar oziroma zadevo.

Linkedin omogoča soočenje povpraševanja in ponudbe, ter ugotavljanju prisotnosti skupnih ciljev za prihodnost.