Zavod za zaposlovanje, predstavimo in izrazimo delovne sposobnosti

Zavod za zaposlovanje nas motivira predstaviti svoje delovne sposobnosti .

Ob kandidiranju je prav, da predstavimo in izrazimo delovne sposobnosti. S takim pristopom smo lahko bolj uspešni. Posebno ko so naše sposobnosti večje od ostalih oziroma najbolj primerne za potencialnega delodajalca. Zavod za zaposlovanje nam nudi informacijo o zahtevanih sposobnostih. Če želimo biti konkurenčni, moramo pogojem delodajalci dodati ustrezen lasten osebni prispevek . Zavod za zaposlovanje velikokrat poudarja, da za uspešno kandidiranje ni zgolj napisati prošnjo, življenjepis, motivacijsko pismo in drugo dokumentacijo. Za uspešno kandidiranje je potrebno predvsem opazno izstopati iz množice. Napaka mnogih potencialnih kandidatov za prosto delovno mesto je, da se ne zavedajo prisotnosti konkurence. Vse drugače bi bilo, če bi se zavedali, da za isto delovno mesto včasih kandidira sto in več kandidatov. Dnevno zavod za zaposlovanje obišče veliko oseb, med njimi so lahko tudi naši proti kandidati. Naša prestavitev v taki množici mora izstopati, če se želimo prebiti vsaj v ožji izbor. Prva zaposlitev ima v takih primerih tako nekaj prednosti, kot tudi pomanjkljivosti. Prinaša svežino in novosti, ima pa manj izkušenj. Svežino in novosti mnogih potencialni delodajalci iščejo, saj se zavedajo, da nova znanja in vedenja pomenijo korak naprej ter možno konkurenčno prednost. Na pomen konkurenčnih prednosti opozarja tudi zavod za zaposlovanje. Vsako dobro načrtovanje kariere se zaveda priložnosti, ki jih prinaša kandidatura oziroma predstavitev. Iz prakse poznamo več dobrih primerov. Značilnost vseh je individualni pristop. Kar med drugim tudi pomeni, da pristopov ne gre vedno v celoti posnemati, ampak zgolj osnove. Na njih gradimo svojo prestavitev tako, da izpostavimo tisto, kar je na eni strani zanimivo za delodajalca, na drugi pa naša močna točka. Zavod za zaposlovanje nudi številna koristna gradiva, ki pripomorejo k uspešnejši kandidaturi v vedno zahtevnejših pogojih.

Zavod za zaposlovanje je v mnogih primerih dober začetek iskanja prvega, novega ali drugega delovnega mesta.

Več

Zaposlitveni portal, tekmovalno okolje

Zaposlitveni portal zaznamuje zelo tekmovalno okolje . Tekmovalno okolje delo zaznamuje zaradi stanja na trgu dela. Delo si želijo mnoge osebe. Vendar največkrat delo dobijo redki. Delo je danes zato mnogim izziv. Iščejo načine, kako bi delo dobili. Predvsem razmišljajo o dodatnih vrednostih, katre lahko sami ponudijo za delo. Dodana vrednost so predvsem sposobnosti, ki izstopajo iz množice. Danes jih je moč najti v pisani paleti oblik ter hkrati možnosti. Oseba, ki išče zaposlitev se mora zavedati, da bo bolj zanimiva za delodajalca, če lahko ponudi dodano vrednost.

Zaposlitev je s strani delodajalca koristna, ko dodane vrednosti zaposlenega nudijo konkurenčne prednosti. V konkurenčnem okolju zaposlitev, ki prinaša dodane vrednosti zanimiva večino delodajalcev. Vsak si želi imeti zaposlitev, ki prinaša prednosti v tekmovanju s konkurenco. Zaposlitev, ki nudi prednosti v primerjavi s konkurenco mora biti torej cilj brezposelnih oseb. Kje so te prednosti, kakšne so, kako do njih priti lahko brezposelna oseba izve na več načinov. Zaposlitveni portal in ustanova za zaposlovanje sta dobra vira informacij. Na vsakem trgu za delo sta zaposlitveni portal in ustanova za zaposlovanje najbolj pogosto obiskana vira zaposlitvenih informacij. Zaposlitveni portal in ustanova za zaposlovanje igrata osrednjo vlogo na trgu dela. na trgu dela je zaposlitveni portal sodoben način iskanja zaposlitve. Ker se lahko zaposlitveni portal obišče ob vsaki uri, lahko to postane rutina. To ne velja le za primere, ko oseba išče delovno mesto, ampak tudi takrat ko oseba išče boljše delovno mesto.

Ustanova za zaposlovanje predstavlja največkrat osrednjo točko na trgu dela. Z namenom zagotavljanja pretoka koristnih informacij med vsemi udeleženci na trgu dela je bila ustanova za zaposlovanje praktično tudi ustanovljena. Na trgu dela se srečujejo delojemalci in delodajalci. Vsak izmed njih na trgu išče najboljše možnosti zase. Točka, kjer ponudba in povpraševanje srečata predstavlja zaposlitveno možnost. Zaposlitveni portal nudi številne zaposlitvene izzive.

Več

Prošnja za delo , prikaz primernosti

Prošnja za delo je potrebna v trenutku, ko se delo izkaže, kot priložnost za prikaz primernosti . Prošnja za delo, ki je ena od osnov za pridobitev dela, mora biti napisana pošteno in izvirno. Pošteno in izvirno je prošnja za delo zapisana predvsem takrat, ko je avtor oseba, ki išče delo. Prošnja za delo mora obsegati nekatere osnovne elemente, preko katerih lahko delodajalec ugotovi ali je oseba primerna za delo.

Oseba, ki je primerna za delo izpolnjuje vse zahteve. Poleg tega je za dobro predstavitev potreben primeren nastop v predstavitvi. Za tako delo XY kot vsa druga dela je zelo pomembno, da se kandidat predstavi na realističen način. To pomeni, da se ne pretvarja, ne navaja lažnih podatkov ter na tak ali drugačen način zavaja potencialnega delodajalca. Delo lahko kasneje oseba izgubi, še bolj nerodno pa je, da se o njem lahko razširi slab glas. Prošnja za delo pri iskanju nove zaposlitve bo manj učinkovita, saj se glas o prevari lahko hitro razširi med delodajalce. Delo bo tako oseba težje dobila, zato velja na možnost takšnih posledic razmišljati takrat ko je še možno spremeniti stvari. Delovna uspešnost in primernost se skozi pogovor velikokrat lahko prepozna in odkrije. Veliko je seveda odvisno od samega dela oziroma zahtevanih delovnih aktivnosti. Včasih je za prikaz primernosti potrebno še veliko več.

Nekateri delodajalci radi pripravijo potencialnim kandidatom razne preizkuse preko katerih se prepozna primernost oziroma ali prošnja za delo vsebuje resnične podatke in navedbe. Tako lahko oseba, ki išče zaposlitev, doživi preizkus sposobnosti in primernosti na različne načine. Sposobna oseba, na katero se nanaša prošnja za delo, bo preizkuse brez težav prestala ter se izkazala kot primerno. Predvsem pa se bo oseba, na katero se prošnja za delo nanaša, lahko tudi v prihodnosti zanašala na svoje sposobnosti in spretnosti, seznam sposobnosti bo lahko obogaten z novimi izkušnjami.