Optimizacija za iskalnike, imeti vizijo

Optimizacija za iskalnike omogoča, da je poslovna vizija dosežena s čim manjšimi možnimi stranskimi učinki.

Zavedati pa se moramo pasti, ki jih optimizacija za iskalnike lahko postavlja v procesu odločanja. Vse kar počnemo pogosto, lahko postane avtomatiziran proces , rutina, ker nevede poteka po določenih praksah in izkušnjah. V idealnih razmerah je to dobro, saj so okoliščine dejansko take kot smo predvidevali, navodila pa izpolnjujejo zastavljene cilje. Ko se razmere spremenijo v katero koli smer oziroma na kateri koli način, pa je potrebna velika previdnost. Ker je optimizacija za iskalnike predvidena in določena, bo na aktivnosti pri uporabi iskalnikov vplivala tako, kot je zastavljeno. Kar pa lahko povzroči številne napake. Učinki lahko potencialnim kupcem niso všeč zaradi raznih stvari. Nekateri kupci potrebujejo čas za razmislek, v tem obdobju pa željo predvsem imeti mir pri odločanju. To pomeni, da je optimizacija za iskalnike svoje poslanstvo odlično opravila, potencialnega kupca je motivirala k aktivnosti. Vendar obstaja nevarnost, da bo z naslednjimi aktivnostmi, ki so določene, dosegel nasprotno. Želela ga bo ponovno motivirati v času, ko hoče imeti čas za razmislek. Vse skupaj bo izgledalo, kot da je optimizacija za iskalnike agresivna aktivnost. Zato bo lahko odstopil od prvotne želje. Iz drugi okolji in primerov vemo, da je proces konstantnega motiviranja dober, ko je nadzorovan in se lahko kadarkoli prilagodi novi situaciji. V primeru, da optimizacija za iskalnike ter podobne konstantne aktivnosti povzročajo neprijetnosti v raznih oblikah, lahko poskrbimo varovalke. Vendar je zaželeno, da se aktivirajo zgolj na delu procesa, ki predstavlja potencialno nevarnost z nadaljevanjem. Najslabša možna sta dva scenarija. Prvi je, da se zaradi ene napake oziroma nevarnosti ustavi celoten proces. Druga pa je ravno nasprotna, da torej varovalke ne delujejo in proces ne zazna nevarnosti.

Optimizacija za iskalnike je aktivnost, katere cilj je motivacija potencialnega obiskovalca za točno določeno ciljno stvar.