Davčna osnova in davčna olajšava

Poznamo več vrst davčnih olajšav. Davčna olajšava za otroke nam znižuje davčno osnovo in s tem dohodnino, ki jo moramo plačati. Več ko imamo otrok, večje so naše davčne olajšave. Če imamo dva otroka, bo za drugega davčna olajšava večja kot za prvega. Višina olajšav pa je odvisna tudi od tega kako jih uveljavljamo, najbolje je da olajšave delimo po mesecih. Starši lahko za mladoletnega otroka uveljavljajo olajšavo vzdrževanega družinskega člana, ne glede na to ali ima otrok lastne dohodke ali ne. To pomeni da je lahko otrok do dopolnjenega 18 leta starosti vzdrževan družinski član, ob tem pa je lahko mladoletni otrok zavezanec za dohodnino, če njegovi obdavčeni dohodki ne presežejo vnaprej določenega zneska letne dohodninske olajšave.

Davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih je olajšava preko katere lahko delodajalec zniža davčno osnovo v višini 45% plače zaposlene osebe v prvih 24 mesecih zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih let do preteka 24 mesecev.

Pred uveljavljanjem davčnih olajšav pa moramo poznati svojo davčno osnovo, ter razumeti kakšna je davčna stopnja, na primer za družbe znaša davčna stopnja 17%. Preberite si kaj je davčna osnova. Na voljo je veliko davčnih olajšav kot so, najbolje je da si vse informacije preberete na spletni strani za finance Republike Slovenije. S tem si lahko zagotovite kar precejšen prihranek, zato se seznanite s podatki še danes.