Stanovanjski kredit in pogoji odplačevanja

Pridobiti stanovanjski kredit od nas zahteva nekaj osnovnih veščin. V osnovi, če smo kolikor toliko kreditno sposobni (imamo reden dohodek, nimamo ostalih kreditov, nismo prestari itn.), imamo dobro pogajalsko osnove, da si lahko izborimo precej dobre kreditne pogoje. Redni dohodek, ki je nujno potreben za stanovanjski kredit, je lahko plača. Po navadi, kadar s stanovanjskim kreditom želimo kupiti nepremičnino ali pa našo staro nepremičnino prenavljamo, lahko kupljeno ali nepremičnino v prenovi zastavimo kot garancijo za kredit. Temu se reče zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine. Osnovna prednost tega, da najamemo stanovanjski kredit nasproti temu, da varčujemo za stanovanje v celoti sami, je zagotovo to, da nam ni potrebno čakati. Do stanovanja pridemo takoj. Seveda je cena tega časovnega skoka prek obdobja potrebnega za varčevanje, plačevanje obresti.

Kako visoke bodo mesečne obresti je predvsem odvisno od tega, kako dolgo obdobje bomo stanovanjski kredit odplačevali. Krajša je ta doba, višji bodo mesečni obroki v smislu absolutnega zneska. Vendar pa velja pomisliti predvsem na to, da krajša kot bo doba odplačevanja, nižja bo obrestna mera, ker bo posojilodajalcu denar prej povrnjen in zato zahteva nižji donos. Zavedati se moramo, da je stanovanjski kredit iz stališča tistega, ki ga daje (navadno je to banka), naložba, od katere zahteva določen donos. Pogajanja z banko pa so priložnost, kjer lahko pridobimo ugodnejše pogoje, kar pomeni, da bo banka na slabše in mi na boljšem. Obema se istočasno položaj le stežka izboljša. Dobiti stanovanjski kredit torej ni tako težko, tisto, kar je najtežje, je uspešno pogajati se glede pogojev odplačevanja.

Comments are closed.