Stanovanjski kredit in informativni izračun

Stanovanjski kredit najpogosteje predstavlja višji izposojeni znesek, za katerega je potrebno predhodno opraviti informativni izračun. Na vrednost, ki jo poda izračun vplivajo številni dejavniki, ki pogoje za stanovanjski krediti bodisi izboljšujejo bodisi poslabšujejo. Na izračun bo predvsem vplivalo, kolikšen je dejanski znesek kredita, ki ga želimo najeti. Poleg tega na stanovanjski kredit vpliva tudi višina mesečnih obresti, ki jo informativni izračun prav tako upošteva. Kar se tiče višine kredita in višine mesečnih plačil, moramo odgovore iskati pri sebi. Sami svojo kreditno sposobnost še najbolje poznamo.

 

Glede na pretekla leta, lahko precej zanesljivo ocenimo, kakšni so naši pričakovani bodoči dohodki. Predvsem je pomembno zavedanje, ali bomo v prihodnjih letih bili primorani v še kakšno drugi večjo investicijo. Kakšno je stanje avtomobila? Koliko so stari otroci, ki se bodo morda šolali v drugem kraju? Pri izračunu, ki ga delamo za to, da bi ocenili kakšen stanovanjski kredit je najbolje vzeti, morajo upoštevati tudi takšne dejavnike. Dobo odplačevanja in višino mesečnih obrokov moramo skrbno načrtovati prev glede na takšne morebitne dejavnike, ki lahko močno vplivajo na naše bodoče finančno stanje. Stanovanjski kredit naj bo torej oblikovan čim bolj racionalno glede na naše sposobnosti, zato moramo v izračun vstaviti verodostojne podatke. S tem, ko pri izračunu nismo pošteni, si dejansko škodimo samim sebi, saj si lahko s tem bistveno poslabšamo pogoje v prihodnosti. V primeru pa, da smo vselej bili preveč optimistični, se ob morebitnih težavah stanovanjski krediti lahko tudi reprogramirajo. Informativni izračun za stanovanjski kredit je izjemno priročen podatek, ki ga velja oblikovati z verodostojnimi informacijami, saj služi temu, da oblikuje takšen plan odplačevanja, ki je najbolj primeren.


Comments are closed.