Računovodstvo in plačilo davkov

Računovodstvo je dejavnost vodenja evidence prihodkov in odhodkov, prilivov in odlivov ter ostalih računovodskih postavk za določeno osebo. Ta oseba je lahko fizična oseba ali pa pravna oseba. Fizične osebe imajo pri računovodstvu upravka predvsem z evidentiranjem svojih prihodkov (plače) ter izdatkov, medtem ko je računovodstvo za pravne osebe bolj komplicirano.

Računovodstvo

Podjetje mora voditi evidenco za vse svoje poslovne dogodke in prikazovati svoje izkaze v raznih mesečnih, polletnih in letnih poročilih. Običajno se funkcija računovodstva v podjetju veča proporcionalno z velikostjo podjetja. Še več dela z računovodstovom imajo tudi podjetja, ki poslujejo mednarodno. Pri takih podjetih se pojavi bolj zahtevna naloga, saj imajo različne države različne davčne stopnje in pa davčno zakonodajo. Računovodstvo je, kot že omenjeno, pogojeno z določenimi zakoni in ostalimi pravnimi akti. Na področju Evropske unije so v veljavi Mednarodni računovodski standardi, ki pa težijo tudi k čim večjemu ujemanju z akti v ostalih večjih državah, na primer ZDA. Računovodja v Sloveniji mora torej primarno upoštevati MRS-je, saj Slovenski računovodski standardi že nekaj let niso več v veljavi. Računovodstvo lahko izvajajo računovodje v podjetjih ali pa podjetja za to najamejo računovodski servis. Podjetja se torej odločijo med tema dvema alternativama tako, da imajo od odločitve čim večjo korist, se pravi manj stroškov. Večja podjetja imajo v svojem okviru ponavadi organiziran kar oddelek za računovodstvo in revizijo.

Eden pomembnih delov računovodstva je tudi plačilo davkov, o katerem boste več izvedeli, če boste kliknili tu. Plačilo davkov predstavlja del dobička, ki ga morajo podjetje ali pa posamezniki nakazati državi, ta pa ga porabi za različne namene. Na ravni podjetja je ponavadi obračunan davek od dobička, na ravni posameznikov pa davek od prihodkov. Seveda plačilo davkov za obe skupini ljudi predstavlja izgubo dobička, zato se podjetja in posamezniki temu želijo izogniti na različne načine. Ilegalni načini se obravnavajo kot utaja davkov, luknje v zakonih, ki jih osebe izkoristijo pa so izogibanje davkom.

Comments are closed.