Prevod iz angleščine najbolje opravi rojeni govorec

Potrebe po slovnični strogosti, stilski dovršenosti in neoporečnosti besedila se razlikujejo, zato ni vsak prevod iz angleščine v drugi jezik enako izpopolnjen. Nekateri prevodi potrebujejo visok nivo naštetih kategorij, zato poleg samega prevoda potrebujejo še dodatno lektoriranje. Običajno sicer velja, da prevod iz angleščine v drugi jezik delajo diplomirani lingvisti, ki imajo visoko stopnjo znanja slovnice tistega jezika, v katerega prevajajo, vendar pa so, kot rečeno, nivo različni. Sicer lahko pričakujemo visok nivo slovnične neoporečnosti, vendar včasih je stil nekoliko neroden.

V tem primeru je potem najbolje, da prevod iz angleščine v drugi jezik pregleda rojeni govorec tega jezika. Zavedati se moramo, da se je nemogoče naknadno priučiti nekega jezika na tako visokem nivoju, kot ga obvladuje rojeni govorec. Sploh če je ta izurjen v slovnici svojega jezika, bo prevajalstvo angleščine v jezik, ki ga govori, odličen tudi slogovno. Nekatera besedila namreč potrebujejo neoporečen slog. Primer so recimo reklamna besedila in pa razni promocijski teksti, kjer je slog mogoče še bolj pomemben od pomena, saj je pomemben tudi zven besed, rima in podobno. Rojeni govorec je skoraj vedno garant za to, da se prevod iz angleščine pomensko popolnoma sklada z izvornim besedilom, kar pomeni, da ni noben pomen popačen, da so vse figure ohranjene in tisto, kar je najbolj bistveno, da je celoten tekst popolnoma razumljiv. Kadar gre za poljudna besedila, je najbolj pomembno, da ima prevod iz angleščine v drugi jezik enostaven slog, tako da je hitro berljiv in da bralca ohrani pri besedilo do svojega konca.

Comments are closed.