Prevajanje, za veliko ljudi strast, a za mnoge služba

Prevajanje postaja v današnjem času, ko je vedno več ljudi brez službe in se znajde na robu preživetja alternativna možnost zaslužka. Seveda tu govorim o ljudeh, ki se na te stvari poznajo in ne za vsakega laika, ki se znajde v težkem položaju. Poznamo več načinov oziroma več zvrsti prevajanja in sicer ustno prevajanje oziroma tolmačenje, pisno prevajanje in realis. Pisno prevajanje je tisto, ki je najpogosteje uporabljeno in se deli še na tri podskupine in sicer prevajanje splošnih besedil, prevajanje strokovnih besedil ter literarno ali imenovano tudi knjižno prevajanje.

Prevajanje besedil

Ustno prevajanje ali tolmačenje pa tisto, ki se ga v najpogostejših primerih uporablja na sodiščih. Literarno ali knjižno prevajanje je tista stvar, ki je za mnoge prevajalce najbolj trd oreh, saj se ne prevaja le golo besedilo, v prevedeno besedilo morajo biti zliti vsi občutki in doživetja, ki jih je imel v mislih avtor besedila. Lažje je s prevajanjem splošnih besedil, kjer ni potrebnega veliko strokovnega znanja kakor ga je potrebnega, kadar se prevaja besedilo, ki je napisano strokovno. Prevajanje je lahko strast, lahko pa tudi služba oziroma vir dohodka. Če je združeno oboje, začinjeno še z veseljem je sanjsko delo prevajanje.

Comments are closed.