Prevajanje, vedno bolj iskano

Prevajanje je zelo priljubljeno v sodobni komunikaciji.

Značilnost sodobne komunikacije je, da se informacije prenašajo vedno hitreje, na vedno večje razdalje, vedno večji pa je tudi obseg informacij. Prevajanje mora tem trendom slediti. Pri zagotavljanju ustreznosti tem trendom ima sodobno prevajanje na voljo nekatere sodobne pripomočke. Sodobni pripomočki so v nekaterih primeri dobro uporabni. Predvsem gre za splošno prevajanje, kjer je zahtevnost kakovosti prevoda usmerjena v splošno razumevanje oseb, katere komunicirajo. Napake so sicer možne, vendar je zahtevnost prevoda takšna, da se zlahka prezrejo ali pa nimajo posebno velikega pomena na kakovost prevoda.
Prevajanje je bolj zahtevno, kolikor splošno manj pogosti so izrazi, ki se pri prevodu uporabljajo. Zahtevni so predvsem prevodi, ki se nanašajo na razna specifična področja. Značilnost specifičnih področji je, da jih za razliko od splošnih, razume in pozna bistveno manjši krog ljudi. Tako lahko kakovosten prevod specifičnih področji opravlja ožji krog ljudi. Prevajanje je v tem primeru kvalitetno v skladu s sposobnostmi prevajalca. Sposobnosti prevajalca se na specifičnih področjih nanašajo na poznavanje izrazov iz preteklosti, aktualne izraze in nove izraze. Ker se mnoga specifična področja hitro in intenzivno spreminjajo, je dotok novih izrazov velik. Njihovo poznavanje je ravno tako pomembno, kot poznavanje izrazov iz preteklosti in poznavanje aktualnih izrazov. Prevajanje bo v prihodnosti doživljalo mnoge spremembe. Napredek bo omogočal nove in sodobnejše pristope, ki bodo zelo različno kakovostni in ustrezni. Značilnost jezika je, da je enak vsakemu živemu organizmu. Za vsak živ organizem je značilno, da se skozi čas spreminja. Pri jeziku so to izrazi, ki se opuščajo, izrazi, ki so aktualni in izrazi, kateri se uvajajo kot novost. Poznavanje tega procesa spreminjanja je zelo pomembno. Če se zavedamo sprememb in se z njimi soočamo lahko zagotavljamo dober prevod. Dober prenos pomena je predvsem hitro razumljiv raznim osebam.

Prevajanje bo v prihodnosti soočeno z mnogimi spremembami.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>