Prevajanje besedil in nivoji zahtevnosti originalnih besedil

Danes se je med številnimi posamezniki ustalilo napačno mnenje, da prevajanje besedil ni več nujno potrebno, saj ljudje poznajo angleški jezik že dovolj dobro. V resnici pa je to daleč proč od resnice. Veliko ljudi sicer formalno ta jezik pozna, ker se ga naučijo v osnovni in srednjih šolah, vendar pa mnogi v svoje znanje ne zaupajo dovolj. Z vsakim znanje je namreč tako, da izgine, če ga ne uporabljamo. Tako je prevajanje besedil še kako potrebno, saj številni posamezniki že leta ne uporabljajo tujega jezika, kot je recimo angleški jezik, tako da tudi njihovo znanje pričenja pešati. Pozabijo določene besede, besedne zveze jim postanejo tuje in s tem se tudi izgubi zanesljivost pri razumevanju.

Dokler gre za neformalno sporazumevanje in nepomembne informacije, to ni problematično, vendar ko gre za občutljive informacije, takrat je prevajanje besedil boljša rešitev, kot pa je zaupanje v slabo znanje tujega jezika. V praski se pogostokrat izkaže, da ljudje raje vzamejo v roke prevedeno besedilo, kot pa original, čeprav poznajo jezik, v katerem je original napisan. To je stvar zaupanja v lastno znanje tujega jezika. Po drugi strani pa je treba ločiti tudi nivoje jezika. Prevajanje besedil, ki so poljudnega značaja, za nekoga, ki jezik pozna na osnovni ravni, ni potrebno, vendar pa osnovna raven ne zadošča več, ko se iz poljudne dvignemo na strokovni nivo. Zapleteno besedišče zahteva natančen prevod, zato se prevajanje besedil, ki so uvrščena na strokovni in znanstveni nivo, izkaže za nujno. Le na tak način se ohrani natančnost in zanesljivost, ki sta tako pomembna na tem nivoju.

Comments are closed.