Obdavčitev depozitov

V primeru, da smo se odločili, da bomo naše prihranke vezali v depozit, pri čemer smo zadovoljni z donosnostjo, ki nam jo je ponudil izračun obresti, moramo pomisliti še na davčni vidik, ki s tem nastopi. Obdavčitev vlog prebivalstva ureja Zakon o dohodnini. Tu velja omeniti predvsem to, da je obdavčitev obresti cedularna, kar pomeni, da so obresti obdavčene samostojno in se zato ne vključujejo v davčno osnovo za dohodnino. V primeru, da je izračun obresti za naš depozit podal vsoto, ki bo večja od 1000 evrov, potem bomo morali plačati davek v višini 20 odstotkov na tisti znesek, ki 1000 evrov presega. To pomeni, da v primeru, ko obresti od depozitov ne presegajo 1000 evrov (to velja za davčno leto 2011), nam ne bo potrebno izpolnjevati obrazca napovedi za odmero dohodnine od obresti. Vsaka banka bo svoje stranke o podrobnostih, ki so povezane z višino obresti in obveznostmi, ki iz tega izhajalo, pravočasno obvestila. Sicer pa je izračun višine obresti, ki jih bomo dobili na depozit, odvisen od zneska vezave, dobe varčevanja in valute varčevanja.

Običajno je, da bo izračun obresti na depozit, ki je vezan za daljše obdobje, podal višji znesek obresti kot bi izhajal iz krajšega obdobja. Tudi takrat, ko se odločamo, da bomo varčevali tako, da bomo vezali naš depozit, je priporočljivo, da aktivno spremljamo razmere na finančnih trgih. Kajti ni samoumevno, da po tem, ko se bo depozit razvezal, ne bi bila druga oblika varčevanja, pod drugimi pogoji, boljša, kar lahko vsakokrat preverimo tako, da opravimo depozit izračun.

Comments are closed.