Možganske poškodbe, huda preizkušnja

Možganske poškodbe so huda preizkušnja .
Življenje danes poteka hitro in dinamično, možganske poškodbe niso redkost.
Prometna nesreča , nesreča pri delu, rekreaciji ali kakšen drug vzrok, nam konkretno spremeni življenje. Že pri manjših poškodbah hitro spoznamo kako pomembno je biti popolnoma zdrav. To pomeni zmanjšane gibalne sposobnosti zaradi manjši poškodb. Pri večjih, kot so možganske poškodbe pa se v mnogih primerih zavest, zavedanje povsem spremeni. Človek velikokrat začne sestavljati svoje preteklo življenje, novo pa postavlja na noge. Ker pomenijo možganske poškodbe v mnogih primerih nezavest, to za človeka pomeni postopen prehod do popolne ozdravitve dolgo obdobje. Problem sodobnega časa je v tem, da smo zaslepljeni z idealnimi podobami, ki jih pridobivamo preko raznih medijev. Največkrat so skregani z realnostjo, oziroma le redke vsebine nam sporočajo vsaj približno realno stanje bolnikov po poškodbah. Verjetno bi bilo splošno zelo koristno, če bi imeli možnost opazovati možganske poškodbe vsaj od daleč. Mnogim osebam s tako izkušnjo se dojemanje vsega kar delamo in počnemo spremeni. Zavedajo se kako pomembno je imeti zdravo zavest, zdravo telo oziroma na kratko biti sposoben in zdrav. Za možganske poškodbe na drugi strani smo že vsi slišali, na račun medijev predvsem v primeru znanih oseb. Slaba stran takšnega poročanja je, da se prezre osebe z enakimi težavami v naši bližini. Pri tem gre za zelo različne poškodbe, od lažjih preko zmernih do hudih. Med njimi je največ lažjih poškodb, prestavljajo tri četrtine primerov. V tem primeru gre za izgubo zavesti do petnajst minut. Pri zmernih je ta čas od petnajst minut do šest ur, pri hudih poškodbah pa gre za obdobje daljše od šest minut. Pomembno v vseh primerih je pravilen pristop tako strokovne stroke, kot tudi najbližjih. Njihova pomoč je pomemben del rehabilitacije.

Možganske poškodbe imajo različne vzroke in razloge, o njih bi velikokrat veljalo preventivno premisliti pravočasno.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>