Linkedin, izkoristimo prednosti

Linkedin omogoča, da izkoristimo prednosti sebi v prid.

Izkoristiti osebne prednosti sebi v prid je mogoče na številne načine. Že Linkedin daje veliko priložnosti za uspeh. Oblikovati Linkedin pomeni tlakovati lastno prihodnost. Sestavni elementi, ki oblikujejo Linkedin so tako standardni, kot osebnostni. Standardni elementi, ki sestavljajo Linkedin so v osnovi enaki v vseh primerih. Brez njih oseba ne more mora računati, da bo Linkedin zanjo uspeh. Standardni elementi imajo namen, da se zainteresirani z njimi soočijo ter ugotovijo prisotnost skupnih interesov. Individualni elementi pa so tisti, ki dodatno poudarijo osebne lastnosti ter toliko večjo prisotnost skupnih interesov. Pri oblikovanju je zelo pomembno, da imamo svoj slog. Ta nas lahko v veliki meri naredi drugačne od ostalih kandidatov, ter naredi bolj primerne. Razlikovati se je dobro predvsem po primernosti. To ne pomeni, da zgolj zagotavljamo vse zahtevano, ampak omogočimo sami sebi, da bomo bolj zanimivi. S tem praktično sami usmerjamo delodajalca, da prisluhne našim idejam, zamislim, osebnim pogledom na ponudbo. V primeru, da gre za dobro informacijo ponudniku imamo zagotovljeno vsaj mesto v naslednjem krogu. To pa je že korak bliže cilju. Ponudnik bo v dobri informaciji videl prihodnost zase in svoje poslovne cilje. Naše informacije morajo seveda imeti ustrezne temelje in osnovo. Temelje dajejo naše izkušnje s področja. Te so sestavljene iz izkušenj preteklosti, kot tudi naše soočenje z aktualnimi novostmi področja. Izkušnje so dragocena lastnost, toliko bolje pa je, če imamo poleg aktualnost. Imeti aktualnost pomeni, da smo seznanjeni z vsem, kar je novo. Na podlagi izkušenj in aktualnosti pa smo sposobni videti v prihodnost preko trenda. Delodajalcu lahko takšen trend ustreza. Velikokrat v takšnih drobnih podrobnosti dobi informacijo, ki je zanj nova in kvalitetna. Gre za predvsem za drugačen pogled na praktično isto stvar oziroma zadevo.

Linkedin omogoča soočenje povpraševanja in ponudbe, ter ugotavljanju prisotnosti skupnih ciljev za prihodnost.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>