Lektoriranje poslovnih gradiv

Tako, kot je pomembna lepa pisana beseda pri izdaji knjig, so tudi strokovna besedila brez slovničnih napak pomembna za poslovno uspešnost podjetja. Lektoriranje poslovnih gradiv je zagotovo zahtevno strokovno delo, prav zaradi množice različnih poslovnih dejavnosti.

lektoriranje poslovnih gradiv
Poleg PR besedil, marketinških sporočil in finančnih dokumentov, so pomemben segment lektoriranja poslovnih gradiv tudi letna poročila. Pri lektoriranju različnih PR besedil, je običajno potrebna hitra storitev, saj podjetja nemalokdaj zadnji hip pripravljajo gradiva. Prav marketinška besedila in druga oglasna sporočila pa bralcu ne smejo sporočati, da ga ne cenimo ali zanemarjamo. Oglasno sporočilo lahko predstavlja odličen produkt ali storitev, vendar če bo besedilo polno slovničnih in slogovnih napak, zagotovo ne bo poželo odobravanja s strani bralca.

Kot smo omenili lektoriranje poslovnih gradiv obsega različne finančne dokumente, računovodske izkaze, pogodbe, prevode tujih poslovnih besedil in letna poročila. Ta besedila so namenjena predvsem strokovnim bralcem, ter uradnim osebam, zato morajo biti lektorirana še posebej pazljivo.
Predvsem pri pogodbah je pomembna prav vsaka vejica, smiselnost stavkov in slogovni izgled, saj ne želimo, da slabo lektorirano besedilo privede do zavrnitve pogodbe.

Comments are closed.