Klopni meningitis, okužba osrednjega živčevja

Klopni meningitis pomeni, da je virus klopa prizadel osrednje živčevje .

Klop, ki je povzročil klopni meningitis se je pred tem okužil na gostitelju, preko drugega klopa ali preko okužene samice ob izvalitvi jajčec. Ob tem samica klopa izleže od petsto do pet tisoč jajčec v zemljo, iz njih se razvijejo ličinke, sledijo tri razvojne faze do odraslega klopa. Za klopni meningitis je značilno, da gre za vnetje možganov in hrbtenjače, vnetje zgolj možganov ali zgolj hrbtenjače. Prizadene lahko vse starostne skupine. Znaki so močno povišana telesna temperatura, bruhanje, občutljivost na močno svetlobo, otrdel vrat in podobne znak. Znaki značilni za klopni meningitis nastopijo v času od nekaj ur do nekaj dni, razvoj je prav tako različen značilen čas iz okužbe prav tako lahko nastanejo različne bolezni z tipičnimi posledicami. V najhujših oblikah lahko klopni meningitis povzroči smrt. Vendar je takih primerov k sreči malo. Na območju srednje Evrope države zabeležijo od pol do dva procenta smrtnih primerov. Tretjina obolelih ima posledice, ki jih ne more nikoli v celoti pozdraviti, manjši procent pa doživi trajne ohromitve. Med trajne posledice, ki jih povzroča klopni meningitis sodijo slabo počutje, poslabšan sluh ter utrujenost. Zavedanje o resnosti bolezni je prineslo tudi dobre rezultate, primeri prakse sosednjih dežel kažejo, da so možne tudi izboljšave. Statistika kaže, da je klopni meningitis ob minulo leto prizadel manj ljudi kot v pred vsega nekaj leti, še manj pa kot pred desetletjem. Za to obdobje je značilno, da je trend postopoma padal, s tem je za prihodnost nekaj več upanja po izboljšanju stanja. Boljše stanje, kot kaže statistika, pa bi dosegli predvsem z vključitvijo zdravstva, farmacije, lekarniške dejavnosti ter vseh, ki lahko dajo svoj prispevek.

Klopni meningitis je zato odvisen tudi od prispevka ljudi, ki iz različnih razlogov ne zaupajo cepljenju, se ne ustrezno zavarujejo ter si s tem večajo možnost težav.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>