Klasični tisk in tehnologija

Razvoj tiskarskih tehnik skozi zgodovino govori, da je tiskarstvo zelo dejavna tehnologija in še vedno v razvoju. Na grobo bi tiskarstvo danes lahko razdelili na klasični tisk in digitalni tisk. Zagotovo pa drži, da se pri klasičnem tisku danes poslužujemo tudi digitalnih tehnologij in da pri digitalnem tisku ne moremo zanemariti nekaterih pravil klasičnega tiska.

klasični offset tisk

Poglejmo nekaj tehnik klasičnega tiska:

Visoki tisk ali ksilografija je najstarejši klasični tisk, kjer se tiskarska barva iz tiskovne forme neposredno prenese na tiskovni material. Barva se na tiskovni celoten material prenese v enaki debelini nanosa.

Globoki tisk, pravimo mu tudi bakrorez. Tiskovna forma pri tej tehniki tiska je po površini izdolbena različno globoko, odvisno od slike, ki jo želimo natisniti. Tiskarsko barvo se najprej nanese na tiskovno formo, da se vtre v vdolbine, odvečno barvo pa odstranimo z gumiranim stiskačem. S to tehniko lahko ustvarimo svetlejše in temnejše tone barv.

Ploski tisk ali litografija je tehnika tiska, kjer se tiskarska barva prenese preko tiskovne forme direktno prenese na tiskovni material. Običajno se je tiskalo na navlažen debelejši papir in tako se je k barvi pomešala še voda – ta postopek se imenuje mokri ploski tisk. Pri suhem ploskem tisku pa vlaženje ni potrebno, ker se barva prenese s pomočjo silikonskih prevlek, ki se nahajajo na prostih površinah tiskovne forme.

Prepustni tisk. Pri tej tehniki tiskovne površine ležijo nad tiskovnim materialom in s prepuščanjem barve ustvarijo končno sliko. Postopek poteka tako, da barvo potiskamo z gumiranim stiskačem, ki se tako v različno debelih nanosih prenaša na tiskovni material.

Comments are closed.