Kamnoseštvo do danes

Kamen je že od nekdaj imel pomembno vlogo v razvoju in življenju človeka, saj mu je pomenil orodje in orožje v vsakodnevnem boju z naravo. Že pračlovek je uporabljal kamen v gradbene namene. Resnejšo konkurenco naravnemu kamnu je v začetku predstavljalo žgano apno, nato cement in v najnovejšem času razne umetne snovi. Vsi ti materiali pa niso mogli izpodriniti naravnega kamna. Še v zadnjem času je večje povpraševanje po njem. V Sloveniji je kamnoseštvo precej razširjeno, izdelki pa se uporabljajo večinoma za nagrobne spomenike ali kot okrasni kamen. Bolj kot magmatske in metamorfne kamenine so pogostejši sedimenti, zlasti apnenec.

Pridobivanje kamna je bilo še v prejšnjih desetletjih pri nas zgolj obrtniška dejavnost. Z uvajanjem industrijskih metod, predvsem z uporabo žičnih žag, težkih dvigal in hidravličnih klinov ter z izdelavo umetnih plošč pa je proizvodnja močno narasla in povečal se je tudi asortiment. S splošnim dvigom standarda se poraba kamna povečuje, čeprav njegova cena stalno narašča. Slovenija je hribovita in gorata dežela, zato so tla večji del kamnita. Vseeno pa je pomembno izbrati kvalitetnega kamnoseka, ki zna prisluhniti vašim željam.

Comments are closed.