Kako izgledajo jezikovni tečaji?

Jezikovni tečaji so tečaji, namenjeni ljudem, ki se želijo naučiti novega jezika, ali pa le poglobiti svoje znanje o nekem tujem jeziku. Poznamo različne vrste jezikovnih tečajev, razlikujejo pa se glede na sam tuji jezik, ki se ga udeleženci učijo, glede na starost in izobrazbo udeležencev in pa glede na zahtevnost jezikovnega tečaja. Na primeru tečaja italijanščine si poglejmo, kako sploh izgledajo jezikovni tečaji. Jezikovni tečaji običajno potekajo nekajkrat na teden in v manjših skupinah, tako da so lahko bolj učinkoviti. Tečaj italijanščine bi tako na primer potekal 2x tedensko, kjer bi bilo od 10 do 20 udeležencev. Skupine udeležencev so majhne zato, da lahko udeleženci med seboj več komunicirajo. Tečaj tujega jezika običajno obsega določeno število v naprej zakupljenih ur. Te učne ure potekajo v učilnicah s slovenskim profesorjem in native speakerjem. V primeru tečaja italijanščine bi bil native speaker seveda Italijan.

kako izgledajo jezikovni tečaji v jezikovni šoli

Določene ure jezikovnega tečaja so namenjene tudi intenzivnemu komunikacijskemu treningu. Poleg učnih ur, ki potekajo v živo, lahko določeno število ur poteka tudi preko e-učenja. Udeleženci jezikovnih tečajev, v našem primeru tečaja italijanščine, imajo tako brezplačno uporabo portala za e-učenje italijanščine. Za sam tečaj udeleženci velikokrat potrebujejo določena gradiva, ki si jih morajo sami priskrbeti, ali pa jih dobijo vključene že v ceno samega jezikovnega tečaja. Poleg učenja novih besed in slovničnih pravil, tečaji tujih jezikov poudarjajo komunikativne metode, saj se zavedajo, da je uporaba tujih jezikov potrebna predvsem v ustnem pogovarjanju. Poleg samega tujega jezika, se udeleženci učijo še spoznavanje tuje kulture, zgodovine in navad določenega naroda. Učenje tujega jezika je zabavno, zato demonstratorji poskušajo udeležencem popestriti učne ure s kakšnim filmom, glasbo in tako dalje. Cilj tečajev začetne stopnje je, da udeleženci spoznajo osnove tujega jezika in pa kulture. Znali se bodo sporazumevati o osnovnih stvareh in vživeti v vsakodnevne situacije. Na višjih stopnjah tečaja pa udeleženci svoje znanje poglabljajo in razširjajo.

Comments are closed.