Kaj vse vpliva na ceno, ki jo plačamo za prevod iz angleščine v slovenščino

Kakšna je cena za prevod iz angleščine v slovenščino je odvisno od številnih dejavnikov, ki jih prevajalec oziroma prevajalska agencija upošteva pri določanju svoje cene. Največji vpliv na končno ceno ima seveda dolžina besedila. Nekateri za prevod iz angleščine v slovenščino kot osnovo za izračunavanje cene vzamejo besedo, nekateri znake brez presledkov, drugi pa vzamejo znake s presledki, kar pa je bolj neobičajna praksa.

Običajno prevajalci oziroma prevajalske agencije ponujajo tudi količinske popuste, za katere je vedno dobro vprašati preden se odločimo za naročilo. Kajti če vnaprej sporočimo, da bomo imeli več naročil, lahko dobimo izdaten količinski popust. Na to, koliko bo končna cena za prevod iz angleščine v slovenščino, vpliva tudi zahtevnost besedila. Tista besedila, ki so napisana v originalnem jeziku na preprost in intuitiven način, ne zahtevajo veliko prevajalskega dela. Bolj kot postajajo besedila zapletena, več kreativnih rešitev zahtevajo. To pa pomeni, da postaja prevod iz angleščine v slovenščino bolj dolgotrajen, zaradi česar se tudi podraži. Najbolj zapletena besedila so razni tehnični članki, strokovna literatura in pa seveda znanstvena besedila, ki zahtevajo veliko prevajalskega dela, zlasti kar se tiče iskanja najbolj primernih rešitev. Na ceno, ki jo bomo plačali za prevod iz angleščine v slovenščino bo vplivala tudi nujnost prevoda oziroma zahtevana hitrost prevoda. Včasih se zgodi, da pride na strani naročnika do nenadnega dogodka, ki sproži visoko potrebo po čim hitrejšem prevodu. To pa seveda poviša končno ceno za prevod iz angleščine v slovenščino, zato je takrat, ko imamo nadzor nad časom najbolje, da sproti pripravljamo besedila, ki morajo v proces prevajanja.

Comments are closed.