Kaj so uradni prevodi?

Biti prevajalec in opravljati prevajanje je v času globalizacije, v času podiranja mej med državami v Evropi, zelo iskan poklic. Prevajalce potrebujemo na različnih področjih. Prevesti enostavna besedila je enostavno in se ga loti lahko tudi začetnik. Veliko bolj odgovorno in zahtevno je sestaviti prevod strokovnih besedil in leposlovnih besedil. V posebno skupino štejemo uradno ali sodno prevajanje. Lahko ga opravimo ustno ali pisno. Opravljajo ga lahko samo sodni prevajalci ki jih mora potrditi Ministrstvo za pravosodje in prevalalec mora opraviti posebno zaprisego.

Sodni prevodi.

Biti morajo vedno sodno overjeni. Prevajanje je sestavljeno iz besedila, ki je izvirnik in prevoda v cilnem jeziku. Obe besedili je potrebno zvezati z državno vrvico in potrebno ju je ožigosati s štampiljko sodnega tolmača. Tolmač mora biti sodno zaprisežen prevajalec. On je tisti, ki potrjuje pravilnost prevoda listine z zaznamkom, ki je lahko napisan ali pa odtisnjen. Tolmač ima svojo štampilko na kateri je njegovo osebno ime in stalno prebivališče. Kateri prevodi morajo biti sodno overjeni je določeno. To so spričevala in diplome, potrdila o nekaznovanju, družbene pogodbe, notarski zapisi, kupoprodajne pogodbe, bilance stanja, izpisi iz sodnega registra, sodbe, letna in finančna poročila in poslovni dokumenti. Prevajalske agencije imajo velikokrat zagotovljene sodne prevajalce, ki lahko opravljajo sodno prevajanje. Lahko se pa odločimo za samostojnega sodnega prevajalca. Sodno prevajanje opravljajo sodni tolmači. To so jezikovno izobraženi ljudje, ki prevajajo pisana besedila in govorjena besedila. Prevajalcem govorjenih besedil pravimo sodni tolmači in večinoma prevajajo na zahtevo sodišča, na zahtevo državnega organa ali pa na zahtevo pravne ali fizične osebe.

Še več o sodnih prevodih si lahko preberete tudi tukaj.

V Sloveniji imamo Pravilnik o sodnih tolmačih. Ta pravilnik je zapisan za nekatere tuje jezike in sicer za: albanski, angleški, arabski, bosanski, bolgarski, češki, črnogorski, francoski, finski, flamski, grški, hrvaški, holandski, italijanski, japonski, kitajski, madžarski, makedonski, nemški, pakistanski, poljski, portugalski, romunski, ruski, slovaški, srbohrvaški, srbski, španski, švedski, turški in ukrajinski jezik. Možni so tudi sodni prevodi v gotici, latinici in prevodi govorice gluhonemih. Sodni prevodi v ostale jezike ni možno opraviti.

Comments are closed.