Jezikovni tečaji in njihove vrste

Jezikovni tečaji so tečaji, kjer se udeleženci učijo novega tujega jezika ali pa le izpopolnjujejo znanje tujega jezika, ki ga že posedujejo. V Sloveniji so najbolj popularni jezikovni tečaji angleščine, tečaj francoščine, italijanščine in nemščine. Seveda pa obstajajo še drugi jezikovni tečaji, kot je na primer tečaj španščine, ruščine, japonščine in tako dalje. Jezikovni tečaji se razlikujejo glede na učenje tujega jezika, glede na že doseženo stopnjo znanja udeležencev in pa glede na starost udeležencev. Jezikovnih tečajev se lahko udeležujejo že predšolski otroci in vse generacije do upokojencev. Predšolski otroci, ki se na primer udeležijo tečaja francoščine, bodo tam osvojili znanje predvsem skozi igro, zato da jim bo učenje zanimivo in da jim bo osvojeno znanje sploh ostalo do začetka šolanja.

Vrste jezikovnih tečajev

Šolo-obvezni otroci se bodo na tečaju francoščine naučili predvsem francoskih besed in pa slovnice, ki se bi je učili pri pouku, le da je program na tečaju ponavadi obsežnejši. Bolj starejši kot so udeleženci, bolj težak je tudi program samega tečaja. Ljudje, ki so že zaposleni, se jezikovnih tečajev ponavadi udeležujejo zaradi službenih potreb. Redko kdo se bo za tečaj odločil preprosto zato, ker ga zanima določen jezik. Za zaposlene so običajno organizirani drugačne vrste tečaji. To so lahko splošni tečaji, ali pa tečaji, ki temeljijo predvsem na poslovnem jeziku in uporabi jezika v praksi. Na takšne vrste tečajev jih ponavadi pošlje podjetje, kjer so zaposleni, zato ker se zavedajo, da če želijo ostati konkurenčni, da se morajo prilagoditi poslovnemu okolju. Tečaja francoščine se bodo tako, na primer, udeležili tisti zaposleni, katerih podjetje ima veliko stikov s Francijo; se pravi da iz nje ali uvažajo ali izvažajo, ali pa so preprosto v francoski lasti in morajo znati komunicirati s svojimi lastniki. V splošnem naj bi veljalo, da podjetja raje zaposlujejo ljudi, ki posedujejo znanja več različnih tujih jezikov, zato da jim jih ni treba kasneje usposabljati.

Comments are closed.