Filter za plin se uporablja pri postopku filtracije zemeljskega plina

Zemeljski plin se danes uporablja na različnih področjih, za domače potrebe pa ga najpogosteje uporabljamo kot naravni vir energije. Uvrščamo ga med okolju najbolj prijazne energente, ki ima visoko kurilno vrednost in izkoristek. Dobava zemeljskega plina poteka s pomočjo na tisoče kilometrov plinovodov, ki omogočajo njegovo distribucijo. Preden pa je zemeljski plin pripravljen za uporabo, potrebuje predelavo, za kar je potreben ustrezen filter za plin.

 

Načrpan zemeljski plin vsebuje trde delce, sluzi , vodikove sulfide, olje in ostale onesnaževalce, zato je obvezen filter za plin, ki jih s primerno filtracijo odstrani preden pride plin do kemičnih obdelav in črpalk. Pri celotnem postopku filtracije sta potrebna dva filtra za plin. Pred črpalko je vstavljen filter za plin trdih delcev, ki na tej točki zadrži vse trde delce. Za črpalko pa je vgrajen filter za plin, ki ga imenujemo tudi separator, ki odstrani še morebitne oljne aerosole, ki pridejo do samega kompresorja.

 

 

Filtre za plin uvrščamo tudi v skupino procesnih filtrov

 

Filter za plin pa se ne uporablja zgolj za predelavo zemeljskega plina. Posebno skupino filtrov za plin uporabljamo tudi za filtracijo v množici industrijskih procesov, zato so različni tako imenovani procesni filtri nepogrešljiva sestavina tudi v različnih vejah industrije.

 

Poleg njega poznamo še filter za tekočine, ki se najpogosteje uporablja na področju industrije pijač, v prehrambeni industriji, farmacevtski industriji, kemični industriji, lekarnah, pivovarnah ali vinarnah. Filter za stisnjen zrak pa se uporablja v številnih proizvodnih podjetjih, kjer se proizvaja z različnimi kompresorji ali puhali.

 

Več o filtrih za plin si lahko preberete na naslednji povezavi: www.prima-filtertehnika.si/industrijski-filtri/filtri-zemeljskega-plina

 

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>