Fasada nudi neštete estetke rešitve

Fasada ponuja investitorju neštete estetske možnosti izgleda objekta. O možnosti so najbolj zgovorna nova naselja, kjer je fasada v veliki meri stvar odločitve investitorja ter imamo posledično na razmeroma majhnem prostoru veliko število različnih izvedb. S tem se hkrati izgublja pokrajini oziroma mikro okolju tipična fasada, ki pri starejših objektih govori veliko več kot kaže zunanji izgled. Končno izvedbo so v teh primerih prilagajali vremenskim razmeram. V pokrajinah oziroma mikrookoljih s suhimi klimatskimi pogoji je bila fasada v izgledu, materialih in izvedbi drugačna, kot v okoljih z obilico vlage. Danes vse naštete značilnosti in vremenske izzive rešujemo na drugačne načine, fasada ima zato na izgled predvsem estetsko funkcijo. Rešitve za vremenske izzive pa se skrivajo za samo zunanjo površino v materialih, zgradbi in konstrukciji.

Varčevanje z energijo je prioriteta sodobnih gradenj in obnov

Pogoji bivanja imajo danes sodobne, večje zahteve glede na preteklosti. Osredotočajo se predvsem na optimalno temperaturo in vlago v prostoru. Za varčevanje z energijo je pomembno, da se optimalna temperatura v prostoru ohrani čim več časa, odvečna vlaga pa iz prostorov odstranjuje s čim manj toplotnimi izgubami. Največkrat je zaželena optimalna temperatura enaindvajset stopinj Celzija ter zračna vlažnost med petinštirideset in petinšestdeset procentov. Seveda želimo, da se optimalna temperatura in vlažnost porazdeli enakomerno v celotnem objektu. Za kar pa lahko poskrbi zgolj dobra fasada ter izvedba toplotne zaščite nasploh. Fasada je v osnovi nanos maltne mešanice iz veziva, peska in vode. Zanjo se poleg zaščite zidovja zahteva paro prepustnost. Ločimo kontaktne, nepezračevalne in prezračevalne fasade. Kontaktna fasada je pri nas najpogostejša, podrobneje se deli na tanko in debeloslojno. Neprezračevalna fasada ima na opeko pritrjeno toplotno izolacijo, dodatno je obzidana z zunanjo plastjo opek. Prezračevalna fasada ima med toplotno in zunanjo fasadno oblogo zračno plast. Takšna fasada preprečuje nabiranje vlage v prostorih z možnostjo prehoda vlage iz notranjosti na zunanjo stran. Za več informacij kliknite tukaj.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>