Dodatno zavarovanje in zdravstveni sistem

V slovenskem zdravstvenem sistemu se zdravstveno zavarovanje deli na obvezno in dodatno zavarovanje. To pomeni, da kadar nekdo potrebuje kakršnokoli zdravstveno storitev, pristopi do zdravnika, priloži kartico in pri tem mu ni potrebno plačati ničesar, kar presega sotritve, vključene v kritje obveznega zavarovanja. Vendar pa le v primeru, če se izkaže, da ima veljavno dodatno zavarovanje. Predpogoj za to pa je, da redno vplačuje premije. Dodatno zavarovanje lahko v Sloveniji osebe sklenejo pri različnih zdravstvenih zavarovalnicah, kar pomeni, da je sistem dodatnega zavarovanja tržen.

Vendar pa ni potrebno vsem državljanom Slovenije plačevati teh premij. Dodatno zavarovanje imajo otroci do 18 leta in šolajoči do 26. leta sklenjenega prek staršev. To pomeni, da te osebe ne plačujejo nobenih doplačil v primerih, ko ta nastanejo. To pomeni, da imajo dodatno zavarovanje tudi vsi študenti, vendar pa morajo biti pod starostnim pragom, tisti študenti, ki so starosti prag že presegli, morajo dodatno zavarovanje skleniti individualno in pričeti plačevati premije.

Zelo pomembno je, da tisti, ki so ravno na pragu, ko morajo pričeti sami plačevati premije, skrbijo, da to pričnejo dovolj zgodaj. Obstaja namreč tako imenovana čakalna doba, v katero padejo tisti, ki pogodbe za dodatno zavarovanje nimajo sklenjene več kot en mesec. Takšne osebe so kaznovane tako, da morajo tri mesece plačevati premije, vendar pa niso upravičene do koriščenja ugodnosti zavarovanja. Dodatno zavarovanje z vsemi ugodnostmi jim bo na razpolago šele po tej čakalni dobi. Zato si svoje zavarovanje uredite čimprej. S tem je namreč zagotovljeno to, da dodatno zavarovanje ljudje ne izkoriščajo le takrat, ko ga potrebujejo, ampak da prispevajo v blagajno ves čas, ko so tudi sami upravičeni do ugodnosti.

Comments are closed.