Deleži stroškov zdravljenja, ki jih krije dodatno zavarovanje

V Sloveniji imamo tako imenovan javni zdravstveni sistem, ki ga finančno podpirata obvezno in dodatno zavarovanje. Sistem je zasnovan tako, da ko neka oseba koristi storitve javnega zdravstvenega sistema, stroške v krijeta ti dve zavarovanji v celoti, vendar pa vsako v določenem deležu. To seveda pomeni, da oseba, ki nima veljavnega dodatnega zavarovanja, kar pomeni, da ne plačuje mesečnih premij, mora delež, ki bi ga sicer krilo dodatno zavarovanje, plačati sama.

Zato, da bi dobili boljši vpogled v te deleže, si poglejmo nekaj najbolj običajnih storitev, ki jih zagotavlja javno zdravstvo in deleže stroškov, ki jih pokriva dodatno zavarovanje. Dodatno zavarovanje krije kar 90 odstotni delež pri: zdravilih z vmesne liste, očesnih pripomočkih kot so očala, zobni protetiki in pri ne nujnih reševalnih prevozih. To pomeni, da nezavarovana oseba, mora sama plačati kar 90 odstotkov stroškov oziroma cene teh storitev ali zdravstvenih produktov. Zlahka si predstavljamo, da so ti zneski lahko izjemno visoki in lahko marsikomu uničijo finančno stabilnost, kar pa nima posledice le zanj ampak za celotno družino. Sicer pa so deleži doplačil, ki jih krije dodatno zavarovanje, ponekod tudi nižji. Za recimo storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, znaša doplačilo 15 odstotkov, pri bolnišničnih storitvah pa od 5 pa do 15 odstotkov. Vendar tu govorimo o relativnih zneskih, Če gre za operativni poseg, ki bi stal recimo 50.000 evrov, znesek doplačila pa je 5 odstoten, to predstavlja doplačilo v višino kar 2500 evrov.

Racionalen premislek kaže na to, da je potrebno dodatno zavarovanje skleniti in skrbeti, da je urejeno, saj so lahko stroški, ki so povezani z našim zdravjem, precej visoki. Kriti te stroške iz lastnega žepa pa je za marsikoga težek zalogaj. Tisti mesečni znesek, ki ga predstavlja dodatno zavarovanje, je izjemno majhen, če ga primerjamo z zneskom, ki bi ga morali plačati v primeru, da bi potrebovali zdravstveno oskrbo.

http://www.vzajemna.si

Comments are closed.