Coris zavarovanje za varno in brezskrbno potovanje v tujino

Nesreča nikoli ne počiva, zato moramo biti nanjo vedno pripravljeni, ne glede na to ali smo doma, v službi, na počitnicah ali pa na potovanju v tujini. Obisk zdravnika je v takšnih situacijah skorajda nujno potreben in če smo doma, to ne predstavlja večjega problema, saj nam stroške zdravljenja krije naše obvezno zdravstveno zavarovanje. Nekoliko drugače pa je v primeru, če se nahajamo v tujini. V tem primeru nam obvezno zdravstveno zavarovanje ne velja, ampak nam stroške zdravljenja krije coris zavarovanje za tujino. Tovrstno zavarovanje je namenjeno vsem, ki se odpravljajo v tujino zgolj na enodnevni izlet, počitnice, daljša potovanja, službeno pot ali študij. Ker je coris zavarovanje popolnoma prostovoljno, se nekateri še vedno zanj ne odločajo, kar pa je v primerjavi s posledicami dokaj rizično. V primeru nastanka bolezni ali poškodbe nam coris zavarovanje ne pokrije zgolj nujnega zdravljenja, ampak smo deležni tudi pomoči asistenčnega centra.

coris zavarovanje za tujino

Coris zavarovanje ne krije zgolj stroškov zdravljenja

Za vse tiste, ki odhajajo v tujino na počitnice kot je na primer smučanje, je coris zavarovanje prva stvar na katero bi morali pred odhodom pomisliti. Verjetnost pojava nesreče je v tem primeru toliko večja, prav tako pa tudi resnost poškodbe. Glede na to, za kakšno kritje smo se odločili, nam coris zavarovanje med drugim krije stroške zdravljenja in medicinske oskrbe, potrebna zdravila, prevoz do bolnišnice in po potrebi tudi prevoz domov v Slovenijo. Vendar pa nam coris zavarovanje ne krije zgolj stroškov zdravljenja. Ker se nam na potovanju lahko zgodi marsikaj, si lahko s tovrstnim zavarovanje zavarujete tudi izgubo ali krajo prtljage, zamudo rednega prevoza, izgubo ali krajo osebnih dokumentov, pravno pomoč in še marsikaj drugega. Sklenitev coris zavarovanja je zelo enostavna. To lahko storimo v eni izmed poslovalnic ali pa kar preko spleta, kjer nam je na voljo tudi informativni izračun.

Izračun zavarovanja, analiza ponudb

Izračun zavarovanja je največkrat analiza ponudb različnih zavarovalnic ali iste zavarovalnice.

Izračun zavarovanja je analiza ponudb različnih zavarovalnic, ko želimo izbrati najboljši primerljiv zavarovalniški produkt. Analiza ponudb iste zavarovalnice pa ob izbiri primerljivega ali različnega produkta. Primerljiv produkt je lahko zavarovanje osebe, primerjamo pa zavarovanje preteklega leta ali preteklih let z aktualnim. Različni produkt pa, ko primerjamo osnovno različico zavarovanja s izboljšani zavarovanjem ali druge različne ponudbe. Izračun zavarovanja lahko temelji na različnih osnovah, ki jim hkrati dajemo različno težo. Pri osnovnem zavarovanju oseb so osnove lahko cena zavarovanja, plačilni pogoji, hitrost reševanja škodnega primera, poštenost obravnave škodnega primera, izpolnjevanje pravic zavarovanca in podobno. Različna teža za izračun zavarovanja pa je lahko večji pomen ugodne cene zavarovanja proti drugim osnovam za izračun. Ali večja teža poljubne druge osnove v primerjavi z drugimi. Izračun zavarovanja lahko izvedemo na več načinov. Izračun zavarovanja nam lahko izvede zavarovalnica ali njen predstavnik, lahko se odločimo za spletno obliko izračuna, možno je na več zavarovalnic poslati zahtevek za ponudbo ter na različne druge načine izvesti izračun. Spletni izračun je najbolj enostaven in hkrati najbolj pregleden. Ker sami vnašamo spremenljivke tudi natančno vemo, kako je sestavljen izračun zavarovanja. Če izračun izvede druga oseba je možnosti manj, ker so lahko namenoma ali ne namenoma izpuščene določene spremenljivke. Pri takem izračunu je potrebno takoj razjasniti vse zaznane nejasnosti. To je lahko bistveno odstopajoča cena zavarovanja od preteklih obdobji ali kakšne podobne nejasnosti. Bolj ugodna cena nas pri tem ne sme zavesti, ampak moramo takoj vprašati po razlogih in nejasnosti razčistiti. Ugodna cena je lahko uveljavljena boniteta, popust ali kaj podobnega. Vendar v tem primeru ohranjamo iste pravice. Lahko pa gre za izpuščeno pravico, kar lahko pomeni razočaranje in večje stroške ob uveljavljanju.

Izračun zavarovanja velja razumeti in poznati v vseh postavkah, napačno pa je presojanje ter kasnejše odločanje zgolj na podlagi ugodne cene.

Obiščite spletno stran Vzajemne in opravite izračun zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje nudi zavarovancem več pravic

Dodatno zdravstveno zavarovanje zagotavlja večje pravice bolnikov.

Seznam dodatnih pravic, ki jih nudi dodatno zdravstveno zavarovanje, je obsežen. V osnovi bi lahko rekli, da gre za boljšo zdravstveno oskrbo v splošnem pomenu besede. Osnovno ali prostovoljno zdravstveno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju osnovne zdravstvene oskrbe. Z boljšo oskrbo so povezani večji stroški oskrbe. Gre za stroške, ki nastanejo v celotnem obsegu, od prvih zaznanih težav do popolne ozdravitve. Danes so ti stroški zaradi času primernega načina življenja velikokrat višji, čeprav se tega ne zavedamo. Primer so potovanja, ki pogosto vodijo v dežele preko meje. Prehod državne meje je enostaven, vendar s tem tudi vstopimo v deželo, ki ima lahko drugačen zdravstveni sistem. Težave z zdravjem, pa pogosto ne izbirajo časa in kraja. Nastanejo lahko doma, lahko pa tudi preko državne meje. Pri tem si ne smemo očitati, če bi ostali doma težav ne bi bilo. V takem primeru je dodatno zdravstveno zavarovanje zelo sprejemljiv strošek, ki nam nudi ustrezno zdravstveno oskrbo v tujini. Kdor veliko potuje, dodatno zdravstveno zavarovanje jemlje kot nekaj vsakdanjega. Tako kot se pripravi na številne druge stvari v tujini, enako poskrbi za zdravstveno oskrbo v primeru nastalih zdravstvenih težav. Toliko bolj pomembno pa je dodatno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki manj potujejo v tujino. Osebe, ki več potujejo v tujino, imajo tudi izkušnje z vsakdanjim življenjem preko meje in znajo v veliko večji meri poskrbeti zase v primeru nastalih nepredvidljivih težav. Kdor potuje prvi, dodatno zdravstveno zavarovanje lahko razume tudi kot pomoč pri reševanju nastalih nepredvidljivih težav. Zdravstvena oskrba v tujini je zgolj ena od ugodnosti, ki jih nudi dodatno zdravstveno zavarovanje. Doma nam omogoča povračilo raznih stroškov v zvezi z zdravljenjem in oskrbo, višji standard storitev, hitrejšo oskrbo in številne druge ugodnosti.

Dodatno zdravstveno zavarovanje imajo sklenjeno vsi, ki se zavedajo pomena zdravja in dobre zdravstvene oskrbe v sodobnem načinu življenja.

https://www.wiz.si/wiz-zdravje

Možganska kap, prva pomoč

Možganska kap zahteva takojšnje posredovanje, prva pomoč ni posebej zahtevna .

Simptomi zanjo se pokažejo različnem času, od nekaj sekund do minut. Od primera do primera se možganska kap kaže v drugačnih znakih. To je odvisno od tega, katero možgansko območje je možganska kap prizadela. Najpogosteje se kaže kot : ohromelost, nesposobnost premikanja ene strani telesa, nejasen govor, nezmožnost govora, dvojni vid, enostranske motnje vida. V hujših primerih se možganska kap kaže v izgubi zavesti. Poleg naštetih simptomov se lahko pojavljajo tudi težave z ravnotežjem, slabost z bruhanjem, prizadetim se vrti v glavi ter na druge načine. V množici ljudi se lahko takšni primeri zgodijo čisto vsakemu. Ura, datum, kraj dogodka ter druge stvari so praktično nepomembne, možganska kap se enostavno zgodi in kaže v zgoraj navedenih simptomih. Pri takih dogodkih je predvsem pomembno ohraniti mirno kri, ter pravilno delovati. Če gre za množico ljudi je najbolje, da posreduje ena strokovno usposobljena oseba ali oseba z izkušnjami. Več oseb hkrati lahko prizadetega zmede. Vsi ostali naj se ne drenjajo okrog prizadete osebe, ampak naj se po možnosti umaknejo. Tako bodo imeli sposobni za pomoč prost dostop, pa tudi prizadetega ne bomo dodatno obremenjevali. Včasih je dobro, da se osebo odstrani iz prostora. V notranjih prostorih ni toliko svežega zraka kot na prostem, dodatno se prizadeta oseba znajde v bolj sproščujočem okolju. Množica pa lahko nadaljuje svoje aktivnosti in ne obremenjuje po nepotrebnem prizadeto osebo ter tiste, ki pomagajo. Prizadeto osebo je v vsakem primeru pregledati ter ugotoviti, ali jo je prizadela možganska kap. Govor preverimo z izrečenim preprostim stavkom, od prizadete osebe zahtevamo ponovitev. Kap se kaže nesposobnosti ponovitve ali ponovitvijo s težavo. Poleg govora o kapi jasno in nedvoumno govorijo roke ter obraz prizadete osebe.

Možganska kap prizadene nemalo oseb, zato moramo biti vedno pripravljeni na pravilno in hitro posredovanje.

https://www.vzajemna.si/sl/zavarovanja/zavarovanje-za-primer-raka-in-za-primer-bolezni-srca-in-ozilja/zavarovanje-preventiva/

Prostovoljno zavarovanje upoštevajmo izkušnje

Prostovoljno zavarovanje je želja vsakega, ki želi imeti zagotovljeno varovaje zdravja .

Z zavarovalniškimi posli ima osebne izkušnje že vsaka odrasla osebe. Veliko produktov namreč sodi v skupino obveznih, kar pomeni, da izbire praktično ni. Izkušnje ne le imamo, ampak jih moramo imeti. Že sama obveznost mnoge spravlja ob živce in se počuti v osnovi prikrajšanega za dobro odločanje. V primerih kot je prostovoljno zavarovanje, se stvari obrnejo na glavo. Te za razliko temeljijo na samostojni odločitvi. Za prostovoljno zavarovanje se oseba lahko odloči po tehtanju pravic in pridobitev, ki jih prinese sklenitev. Ob tem so osebne izkušnje neprecenljive vrednosti. Mnogim poleg same ponudbe velja profesionalen odnos, ki ga ima zavarovalnica oziroma njen predstavnik. Začne se s točnostjo, dostopnostjo ter poštenostjo. Točnost je vrlina, ki jo mnogi cenimo bolj kot marsikatero drugo vrlino. Že po zamudi dobimo slab občutek, takoj pridobimo vtis, da bo prostovoljno zavarovanje prav tako imelo izkušnjo zamude. Torej bo obravnava, ocena, izplačilo ter vse, kar sodi pod pravice zavarovanca imelo zamudo oziroma bo pridobljeno z zamudo. Podobno velja za dostopnost. V primeru, da zavarovalnica oziroma njen predstavnik že pred sklenitvijo, v času pridobivanja informacij koristnih za dokončno odločitev ni dostopen, dobimo vtis, da bo prostovoljno zavarovanje nedostopno, ko bomo uveljavljali svoje pravice. Verjetno ni treba poudarjati, da obstaja velika verjetnost zavrnitve. Poštenost je vrlina stare šole, mnogi na njej temeljijo celotno storitev. V poslu si ustvarijo krog poštenih poslovnih partnerjev, vse ostalo jih ne zanima, ne mislijo z njimi izgubljati čas, po tekočem traku zavračajo vse, kar ne daje vtisa poštenosti. Za prostovoljno zavarovanje velja isto, ima pa toliko večjo težo. Pri njem ne gre zgolj za uveljavljanje pravic iz zavarovalne pogodbe, ampak pomemben občutek varnosti. Ko je človek prepričan v pridobitev pravic, lahko bolje in uspešneje opravlja svoje profesionalne ali prostočasne aktivnosti.

Prostovoljno zavarovanje je dober produkt.

https://www.vzajemna.si/

Zavarovanje v tujini, dober sopotnik

Zavarovanje v tujini je dober sopotnik na potovanjih izven meja naše domovine.

V tujino potujemo z različnimi razlogi, predvsem pa so potovanja v tujino bolj pogosta kot nekoč. Temu primerno je zavarovanje v tujini bolj upravičeno. Potovanje lahko traja razmeroma kratek čas, vendar je kljub temu lahko povezano s številnimi nevarnostmi. Že samo gibanje v prometu je kot vsi vemo povezano s številnimi dogodki, med katerimi imajo posebno mesto prometne nezgode. V primeru, da se prometna nezgoda pripeti doma, znamo z prisotnimi uradnimi osebami komunicirati, znamo poiskati morebitno pomoč ter si znamo preprosto povedano pomagati. Pri potovanju v tujino postane vse skupaj težje, pomoč nam lahko nudi zavarovanje v tujini. Gre za pomoč v obliki asistence, zdravstvenih storitev, prevoza, komunikacije, odvetniških in drugih storitev. Vse to je dosegljivo na enostaven način. Kako pomembno je v takih primerih zavarovanje v tujini lahko spoznamo tako, da se postavimo v vlogo osebe, ki je pravkar bila udeležena v prometni nezgodi. Ko se zgodi, najprej želimo biti oskrbljeni tako z zdravstveno pomočjo, če gre za telesne poškodbe, kot tudi pravno pomočjo, v primeru težav z urejanjem dokumentacije in drugih formalnosti. Pomembno je tudi, da imamo zagotovljen prevoz, tako sebe, kot tudi našega poškodovanega prevoznega sredstva. Marsikdo je zavarovanje v tujini sklenil že zaradi slabih izkušenj iz naštetih oblik pomoči. Pri zdravstveni oskrbi se lahko zaplete pri uveljavljanju pravic, kritju stroškov in podobno. Pravna pomoč je koristna, ker lahko že v prvem koraku vse naredimo prav in ni potrebno kasneje karkoli spreminjati zgolj zaradi tega, ker nismo poznali postopkov, pravic in podobnega. Podobno nekateri zavarovanje v tujini sklenejo v primerih, da so veliko na tujih cestah, ter se zavedajo težavnosti pomoči pri okvarah ali nezgodah. Težavnosti so v komunikacijah, formalnostih in nastalih stroških.

Zavarovanje v tujini je več kot koristna pridobitev, za mnoge že kar samoumevna.

Zdravstvena zavarovalnica, pametna investicija

Zdravstvena zavarovalnica je pametna investicija v osebno človekovo zdravje .

Pametna investicija je zdravstvena zavarovalnica, ker prinaša ugodnosti za največjo človekovo vrednoto. Zato je zdravstvena zavarovalnica je namenjena osebam, ki izpolnjujejo točno določene pogoje. Kar pomeni, da zdravstvena zavarovalnica ni namenjeno vsakomur. V osnovi se zdravstveno zdravstvena ne razlikuje od drugih zavarovalnic na zavarovalniškem trgu. Zdravstvena zavarovalnica prinaša pravice do zdravstvenih storitev ter vsega kar zdravstvena oskrba zahteva. Kakovostna zdravstvena oskrba je predvsem tista, ki pravočasno prepreči nastanek zdravstvenih težav ali pa zdravstvene težave učinkovito odpravi. Za kakovostno zdravstveno oskrbo potrebujemo kakovostne zdravstvene storitve. Poleg storitev pa so za kakovostno zdravstveno oskrbo potrebne še številne druge pravice, ki jih ima oseba, katera sklene zavarovanje. Izbira je danes omogočena v nekaterih primerih. Ker je s tem omogočena konkurenčnost, se lahko bodoči zavarovanec dobro odloči. Ob tem mu lahko koristi vse, kar je v preteklosti izkusil s tega področja. Mlade osebe načeloma nimajo veliko izkušenj, več jih imajo starejši. Oziroma imajo mlade osebe manj izkušenj s tega področja kot njihovi starši. Zato so starši lahko dobrodošla pomoč mladim pri odločitvi. Največkrat so njihove izkušnje pri določeni zavarovalnici tisti pogoj, ki odloča. Poleg tega je veliko ljudi zavezanih določeni zavarovalnici zaradi vedno aktualnih sprememb in izboljšav njihovih zavarovalniških aktivnosti. zavarovalniške aktivnosti niso le sklenitev zavarovanja, ampak tudi uveljavljanje pravic, ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Pri uveljavljanju pravic zavarovanca se lahko pojavijo razlike od zavarovalnice do zavarovalnice. Zato je modro, da imamo dober pregled nad razlikami ter morebitnimi izkušnjami ostalih zavarovancev, ki jih poznamo. Dobro mnenje večjega števila zavarovancev je dobra motivacija za sklenitev zavarovanja pri točno določeni zavarovalnici. Zavarovanje je dobro predvsem takrat, ko se obe pogodbeni stranki držita dogovorjenega ter dogovorjeno izpolnjujeta skladno s pogodbo.

Zdravstvena zavarovalnica zahteva od pogodbenih strank, da se dogovorjenega držijo skladno z vsemi dobrimi poslovnimi običaji.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kakovost oskrbe

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja kakovost oskrbe .

Kakovost oskrbe dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča, ker je temu tudi namenjeno. Zato je sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje tudi modra izbira . Ker je danes kakovost življenja večja, s ta standard želimo ohranjati. Pri ohranjanju visokega življenjskega standarda je dopolnilno zdravstveno zavarovanje dobrodošla pomoč. Sklenitev je v mnogih primerih samoumevna. Izkušnje povezane z storitvami kažejo, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebno, če želimo imeti boljše učinke storitve. Temu primerno nekatere osebe ne oklevajo, ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenejo v vsakem primeru. Ker je danes kakovost odvisna od lastne udeležbe vse bolj, se ljudje zavedajo te vedno bolj navzoče realnosti. Zato v svoja razmišljanja to tudi vključujejo. Velikokrat je moč boljšo kakovost doseči z odrekanjem manj kakovosti. V tem primeru je to mogoče na ta način, da se odpovemo nekaterim naložbam, ki ne prinašajo takšnih učinkov in tolikšnega števila dobrih lastnosti. Temu primerno se v mnogih primerih odločamo za ukinitev naložb, ki ne prinašajo dobrih lastnosti in učinkov. V istem hipu pa se odločamo za sklenitev naložb, ki nam prinašajo številne dodane vrednosti. Takšno odločitev bi verjetno sklenil vsak. Posebno tisti, ki se zaveda vseh dejstev, katera so navzoča pri takšni odločitvi. Dobro zavarovanje je vedno dobrodošlo. Zavedati se velja na eni strani majhnega mesečega prispevka, ter velikega števila koristi ob doživetju oziroma takrat, ko smo upravičeni do izvedbe pravice, ki izhaja iz zavarovalne pogodbe. Prav zardi tega je zavarovanje dobra izkušnja številnih posameznikov. V primeru, da ne bi bila tako dobra izkušnja se ne bi odločili za takšno zavarovanje. Verjetno bi pri tem ravnali drugače na številne možne načine. drugo izbiro jim lahko ponudijo druge zavarovalnice, ki nudijo druge produkte, lahko pa bi se odločili za kakšno od ponujenih alternativ.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje oseb in premoženja ima namreč številne možnosti, ki jih velja pred sklenitvijo dodobra analizirati ter izbrati najboljšo.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sodobna dobrina

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je človeku sodobna dobrina .

Sodobna dobrina je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker omogoča času primerne storitve. Sodobne storitve so predvsem kakovostne in dostopne, dopolnilno zdravstveno zavarovanje jim omogoča v polni meri. Odločitev za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je velikokrat proces, ki traja. Vsaj v času, ko sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje prvič, je veliko vprašanj, pomislekov in dilem. Vsi pomisleki, ki se bodočemu zavarovancu porajajo takrat, ko sklepa dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so lahko razčiščeni ob obisku zavarovalnega agenta ali kakšnega drugega predstavnika zavarovalnice. Pri odločanju poleg predstavitve veliko pomeni izračun zavarovanja. Bodočemu zavarovancu izračun zavarovanja predstavlja jasen prikaz obveznosti in pravic, katere izhajajo iz zavarovanja za katerega se odloča. V izračun zavarovanja so vključene vse obveznosti tako zavarovalnice, kot tudi zavarovanca. Vsak izračun zavarovanja pa vsebuje tudi vse dolžnosti tako zavarovalnice, kot tudi zavarovanca. Zavarovanec mora predvsem po odločitvi za točno določeno zavarovanje poravnavati svoje obveznosti. Zavarovalnica pa mora za točno določeno zavarovanje v času upravičenosti, do točno določenih pravic za to zavarovanje izpolniti svoje obveznosti. Zelo pomembno je, da za zavarovanje veljajo profesionalni odnosi in dejanja. Zavarovancu je zelo pomembno, da mu zavarovanje nudi vse, do česar je upravičen na enostaven in dostopen način. Brez tega zaupanja je porušen pošten odnos med zavarovancem in zavarovalnico. Temu primerno mora zavarovalna polica tako zavarovancu, kot tudi zavarovalnici pomeniti zavezo za spoštovanje obveznosti. Nikakor ne sme zavarovalna polica biti namenjena sama sebi. Zavarovalnica se mora zavedati, da je zavarovalna polica več kot le listina. Vsakemu zavarovancu zavarovalna polica pomeni veliko več kot le listina. Zavarovancu zavarovalna polica pomeni zagotovilo za številne koristi, ki so na njej zapisane. Na trgu je zaradi velikega povpraševanja in konkurence včasih težko najti najboljšo ponudbo. Velikokrat se zgodi, da je ponudba med seboj raznolika.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovancu dodaten obseg potrebnih zdravstvenih pravic in storitev.

http://vzajemna.si/sl/zavarovanja/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/o-dopolnilnem-zdravstvenem-zavarovanju/

Zdravstveno zavarovanje, nudi varnost

Zdravstveno zavarovanje zavarovancem nudi varnost .

Občutek varovanja zdravja je pomembna lastnost, ki jo nudi zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje je pomembna pridobitev, ki je nastala pred več kot stoletjem. Takrat so se ljudje začeli zavedati pomena zdravstvenih storitev. V tistem času so bile zdravstvene storitve dosegljive redkim posameznikom. Zdravstveno zavarovanje je bilo na ozemlju države ustanovljeno med prvimi v širnem svetu. Zato lahko trdimo, da ima pri nas zdravstveno zavarovanje dolgo tradicijo. Zdravstveno zavarovanje omogoča človeku v prvi vrsti varovanje zdravja. Ker se zdravstveno zavarovanje skozi čas spreminja, dobriva obseg zavarovalnih pravic spremembe. Pravice zavarovanca se spreminjajo skladno s spremembami v okolici ter na področjih, ki vplivajo na varovanje zdravja. Danes so ljudem nekatere dobrine bolj dostopne kot nekoč. Temu primerno je množična uporaba teh dobrin povezana s tako pozitivnimi, kot tudi negativnimi posledicami teh dobrin. Človek je lahko tako varen v tolikšni meri, kolikor je njegova pravilna uporaba dobrine primerna varnostnim priporočilom, zakonom in navodilom. Te zakone, priporočila in navodila človek prevečkrat prezre, zato so posledice tudi prevečkrat prisotne. Ker se lahko obseg posledic prekomerno poveča, je potrebno razmišljati o večjem obsegu zavarovalnih pravic. Osebam, ki se s temi dejstvi srečujejo dnevno, to ni težko ugotoviti. Zavarujejo se za večji obseg zavarovalnih pravic. Preprosto zato, ker obstaja velika verjetnost, da jih bodo potrebovali. Danes so zato zelo priljubljene in razširjene tudi nekatere dodatne obleke zavarovanja, ki omogočajo pridobivanje večjega obsega pravic do zdravstvenih storitev, zdravstvenih pripomočkov, na kratko vsega, kar je potrebno za odpravljanje negativnih posledic za človekovo zdravje. Človekovo zdravje pa lahko varujemo tudi v lastni režiji. Predvsem lahko naredimo marsikaj za bolj zdravo in kakovostno življenje. Nekatere življenjske navade so dobre, druge manj dobre. V primeru, da so manj dobre navade preveč prisotne, se njihov obseg lahko zmanjša.

Zdravstveno zavarovanje omogoča pridobivanje kakovosti življenja preko vseh omogočenih zdravstvenih storitev in zdravstvenih pripomočkov.